Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ

 

 
Οι επαφές με την ΕΚΕ είναι ακόμη χωρίς αποτέλεσμα
Στα 0,23ευρώ/ανά κιλό το κόστος παραγωγής και στα 0,315ευρώ/κιλό η τιμή τιμολόγησης προς τις βιομηχανίες
Η διαπραγματευτική ομάδα συμπύρηνου ροδάκινου μετά τις επαφές που είχε με την ΕΚΕ, στη συνεδρίαση στις 4-5-2011 κατέληξε και αποφάσισε ομόφωνα να κάνει τις παρακάτω προτάσεις:
1. Να θεσπιστεί η υποχρεωτικότητα της υπογραφής σύμβασης μεταποίησης ως ακολούθως:
Α) Η βασική σύμβαση μεταποίησης για την παραγωγική περίοδο 2011 θα συναφθεί μεταξύ της ΕΚΕ και της Διαπραγματευτικής Ομάδας Συμπύρηνου ροδάκινου, θα αφορά όλες τις ενδιαφερόμενες Ομάδες Παραγωγών και θα είναι δεσμευτική για τα δύο μέρη και τα μέλη που εκπροσωπούν.
Β) Κάθε Ομάδα Παραγωγών θα εξειδικεύσει τη δική της Σύμβαση Μεταποίησης και θα περιλαμβάνει τα δικά της δεδομένα όπως π.χ. ποικιλίες, χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, ποσότητες, ποιοτικές προδιαγραφές, τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας της πρώτης ύλης, τις ρήτρες διασφάλισης κ.λ.π. (εγγυητικές επιστολές ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση της εξόφλησης της αξίας της πρώτης ύλης).
2. Έγινε με λεπτομέρεια η κοστολόγηση της παραγωγής της πρώτης ύλης η οποία ανέρχεται στα 0,23ευρώ ανά κιλό. (Είναι η συνισταμένη και η απόρροια της κοστολόγησης από όλες της Ο.Π.)
3. Υπολογίστηκε το κόστος διακίνησης και τα έξοδα των Ο.Π. τα οποία ανέρχονται στο ποσό έως 0,03ευρώ περίπου. (Η κάθε Ο.Π. έχει δική της κοστολόγηση εξόδων ανάλογα με την υποδομή και την Οργάνωση που διαθέτει).
4. Η τελική τιμή που πρέπει να τιμολογήσουν οι Ο.Π. προς τη βιομηχανία για την παραγωγική περίοδο 2011 για να υπάρξει ένα εισόδημα στον παραγωγό πρέπει να είναι 0,315ευρώ για κάθε πληρωτέο κιλό.
5. Η παράδοση του προϊόντος να γίνεται στη ράμπα της Ο.Π., το ποσοστό της φύρας να μην υπερβαίνει σε ποσοστό το 5%, το απόβαρο των υλικών συσκευασίας να υπολογίζεται επ’ ακριβώς στο βάρος τους, τα δε μεταφορικά να βαρύνουν τη βιομηχανία.
6. Η εξόφληση της πρώτης ύλης από τις βιομηχανίες πρέπει να γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των παραγωγών, η δε τελική εξόφληση να γίνεται το αργότερο μέχρι 30-10-2011.
7. Μέχρι 5-9-2011 να καταβάλλεται από τις βιομηχανίες προκαταβολή 30% της αξίας των ποσοτήτων που έχουν παραδοθεί μέχρι 31-8-2011.
8. Η τιμή τιμολόγησης στις βιομηχανίες να προσδιορίζεται το αργότερο από τις 15 έως 25 Μαίου.
Για την Διαπραγματευτική Ομάδα Συμπύρηνου Ροδάκινου
Ο Πρόεδρος
Βράνας Γιάννης

Pella News

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου