Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως η περίοδος 2004-2009, οδήγησε στο μνημόνιο που υπογράφηκε το 2010.
Μόνο όμως που τα στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας άλλα δείχνουν για την περίοδο της διακυβέρνησης Καραμανλή.
Για το λόγο συτό άλλωστε η ΝΔ, ζηταει εξεταστική απο το 1981, αφού σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η διακυβέρνηση του Α. Παπανδρέου διόγκωσε το δημόσιο χρέος της χώρας.
Με βάση τους κυριότερους δείκτες που περιγράφουν τις επιδόσεις και τις προοπτικές μιας οικονομίας, η πορεία της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2004-2008 υπήρξε καλή, παρά τα βάρη του παρελθόντος, όπως το υψηλό δημόσιο χρέος.
Σύμφωνα με τους αριθμούς, το 2009 υπήρξε επιδείνωση των οικονομικών δεικτών, η οποία οφείλεται στην πρωτοφανή μεταπολεμικά διεθνή ύφεση του 2008-2009.
Αντίθετα, μετά το 2009, και παρά τη διεθνή ανάκαμψη, η ελληνική οικονομία εισήλθε στη μεγαλύτερη και βαθύτερη ύφεση της ιστορίας της χώρας.
Τα στοιχεία που παρατίθενται, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι ξεκάθαρα.
-Σε τιμές του 2010, το πραγματικό κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έπεσε από είκοσι μία χιλιάδες, τριακόσια ογδονταέξι ευρώ (€21.386) το 2009, σε δεκαέξι χιλιάδες, οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (€16.896) το 2014, μία πτώση που υπερβαίνει το 20% σε μία πενταετία. Αντίθετα, στην περίοδο 2004-2009 το πραγματικό ΑΕΠ ανέβηκε από δεκαεννέα χιλιάδες, εξακόσια εξήντα εννέα ευρώ (€19.669) το 2003, σε είκοσι μία χιλιάδες, τριακόσια ογδονταέξι ευρώ (€21.386), μία αύξηση σχεδόν 9% (8,75% για την ακρίβεια), και αυτό παρά το ότι είχαν μεσολαβήσει και δύο χρονιές παγκόσμιας ύφεσης ( Διάγραμμα 1).
-Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από το 10,6% το 2004 στο 7,8% το 2008, και ανέβηκε στο 9,6% το 2009, τη χρονιά της παγκόσμιας ύφεσης. Την τελευταία πενταετία, με την πολιτική του μνημονίου, το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε σε επίπεδα πάνω από το το 25% (Διάγραμμα 2).
-Τέλος, ούτε και το δημόσιο χρέος, η δικαιολογητική βάση για την πολιτική του μνημονίου, αντιμετωπίσθηκε την τελευταία πενταετία. Παρά το “κούρεμα” του 2012, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτινάχθηκε από το 126% το 2009, στο 176% το 2014 ( Διάγραμμα 3).

http://www.parapolitika.gr/