Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Θα μπορέσουν, οι δανειστές, να πάρουν πίσω τα χρήματά τους;Θα μπορέσουν, οι δανειστές, να πάρουν πίσω τα χρήματά τους;

Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ, από τον οίκο Standard and Poor’s, είναι ένα ιστορικό γεγονός -αδιανόητο μέχρι πριν μερικούς μήνες- το οποίο δημιουργεί ένα εντελώς καινούργιο σκηνικό στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Το γεγονός αυτό, πέραν από τις συνέπειες που θα προκαλέσει στις χρηματοοικονομικές αγορές, μέσω των αναθεωρήσεων πολιτικών και στρατηγικών και της αναδιάταξης των θέσεων, θα πυροδοτήσει μία σειρά απόοικονομικές και πολιτικές αλλαγές, οι οποίες θα χαρακτηρίσουν το οικονομικό και το πολιτικό περιβάλλον, τουλάχιστον κατά την επόμενη 10ετία.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την κατεύθυνση των μεταβολών των επομένων ετών, θα πρέπει να κατανοήσουμε, με απλά λόγια, τον “πυρήνα” της λειτουργίας των αγορών των ομολόγων: Οι δανειστές θέλουν την κανονική πληρωμή των συμφωνηθέντων τόκων, αλλά και να πάρουν πίσω, στο τέλος της περιόδου δανεισμού, τα χρήματα που δάνεισαν.
Εάν αυτό διακινδυνεύει, τότε αυξάνεται το επιτόκιο δανεισμού για τον δανειζόμενο. Και όσο ο κίνδυνος μη κανονικών πληρωμών αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και το κόστος δανεισμού.

Πανικόβλητοι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την “επίθεση” των αγορών κατά των ομολόγων της Ιταλίας και της Ισπανίας, ανακοίνωσαν ότι το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη η έκθεση για τα ευρωομόλογα, που ήδη συγγράφεται κατά τους ...τελευταίους μήνες! Παράλληλα, αναζητούνται τρόποι άμυνας κατά των επιθέσεων που υφίστανται τα ομόλογα των αδύναμων χωρών, μέσω της ενίσχυσης του μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) και μέσω των προγραμμάτων αγορών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όμως, στο σημείο που έχει φθάσει η ανησυχία σήμερα και μετά την ιστορική αλλαγή στο επίπεδο αξιολόγησης των ΗΠΑ, το μεν ταμείο του EFSF δε θα μπορέσει να αντέξει ούτε στις επιθέσεις μερικών ημερών, τα δε ευρωομόλογα, μετά από κάποιο διάστημα θα αποδειχθούν ανεπαρκή και θα καταρρεύσουν.

Ώρες - ώρες, φαίνεται ότι οι πολιτικοί δε μπορούν να κατανοήσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι να αποδείξουν ότι το EFSF ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι μπορούν να τυπώνουν (δηλαδή να δημιουργούν από το πουθενά) χρήμα για να αγοράζουν τα ομόλογα των κυβερνήσεων των χωρών μελών τους. Αυτή η λογική, εάν διατηρηθεί για κάποιο διάστημα, απλά θα κάνει την κατάρρευση πολύ πιο γρήγορη, αφού θα διαβρώσει ταχύτατα την αξιοπιστία του ευρώ. 
Ούτε και μπορεί να σταθεί επί μακρόν το ευρωομόλογο στις αγορές, εάν δε θεραπευθούν τα αίτια του σημερινού χρηματοοικονομικού καρκίνου.

Η ανησυχία των δανειστών πάντα έχει να κάνει με το εάν και το πώς θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Σ’ αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη (και μαζί της και μία σειρά υπερχρεωμένων χωρών).

Και σήμερα που η ευαισθησία απέναντι στο ζήτημα των κρατικών χρεών έχει αυξηθεί κατακόρυφα, οι δανειστές των κρατών που εμφανίζουν υψηλό χρέος και συνεχιζόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, ανησυχούν ότι δε θα πληρωθούν κανονικά τους τόκους τους και ότι, τελικά, δε θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Επί πολλούς αιώνες χρηματοοικονομικής ιστορίας, μία ήταν η απάντηση στα ερωτήματα αυτά:Η διακοπή εμφάνισης ελλειμμάτων!
Και είναι πολύ απλό: Όσο τα κράτη της Ευρώπης, ή οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο (και των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων) διατηρούν δημοσιονομικά ελλείμματα, τόσο θα αγωνιούν οι δανειστές και τόσο θα ανεβαίνουν τα επιτόκια.

Και, όπως έχει επίσης αποδείξει η χρηματοοικονομική ιστορία, η δύναμη των δανειστών είναι τόσο μεγάλη, ώστε κανένα κράτος και καμία κυβέρνηση να μη μπορεί να τους αντισταθεί!

Βέβαια, οι πολιτικοί έχουν κάθε συμφέρον να ...μην κατανοούν το πρόβλημα και να καθυστερούν τη λήψη αντιλαϊκών πολιτικών αποφάσεων. Αφού, η λήψη αποφάσεων περιορισμού των δαπανών (και μάλιστα δαπανών σε κοινωνικά ευαίσθητους τομείς) και αύξησης των φόρων, στα χρόνια που έρχονται, θα τους κάνει να χάσουν τη δουλειά τους και να πάνε στα σπίτια τους.

Η πρόσφατη εντυπωσιακή εξέλιξη στην κρίση του χρέους των αναπτυγμένων οικονομιών, θα επισπεύσει μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες μέχρι πριν από λίγο καιρό φαίνονταν αδιανόητες:

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλει να εξακολουθήσει να υφίσταται, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την πολιτική ενοποίησή της και την υιοθέτηση μίας κοινής δημοσιονομικής πολιτικής.
- Οι ΗΠΑ θα αναγκασθούν να εξεύρουν νέους τρόπους για τη μείωση των δημοσιονομικών τους ελλειμμάτων, κάτι που θα γίνει μέσα από την περικοπή δαπανών και την αύξηση των φόρων.
- Η καταπολέμηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων θα τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα στις περισσότερες από τις αναπτυγμένες χώρες. Μπροστά στην ανάγκη αυτή, θα υπάρξει περικοπή δαπανών, κυρίως στους τομείς που συσχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα.
- Η φορολογική επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη που σήμερα αντιμετωπίζουν ελλείμματα.
Οι περικοπές για την κάλυψη των ελλειμμάτων και η αύξηση των φόρων, θα προκαλέσουν μία σειρά κοινωνικών αναταραχών και μεταβολών σε πολιτικό επίπεδο. Το σημείο αυτό είναι κρίσιμο, αφού είναι πιθανό να αναπτυχθούν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα είναι ενάντια στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης.
- Τα νομίσματα των αναπτυγμένων χωρών (κυρίως το ευρώ και το δολάριο) θα αυξήσουν το βαθμό υποχώρησης τους απέναντι στα νομίσματα των αναπτυσσόμενων χωρών. Στα πλαίσια αυτού του πολέμου, ο χρυσός, αλλά και γενικά τα εμπορεύματα θα έχουν τάσεις για αύξηση της τιμής τους.

Μετά από πολλές δεκαετίες ανάπτυξης και αύξησης όλων των οικονομικών τους μεγεθών και μετά από πολλά “ηχηρά” μηνύματα που δόθηκαν από τις αγορές κατά την τελευταία δεκαετία, οι αναπτυγμένες χώρες, είναι αναγκασμένες να προχωρήσουν στην οδυνηρή και μακροχρόνια διαδικασία “απο-μόχλευσης” και μείωσης του μεγέθους του χρέους που έχουν συσσωρεύσει σε όλα τα σημεία του οικονομικού τους συστήματος. Η διαδικασία αυτή, είναι μεν απαραίτητη και εξυγιαντική, αλλά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, ευχάριστη.

EuroCapital

Οι απολύσεις των ΔΥ θα γίνουν μετά τις μειώσεις των μισθών.
Όπου έχει μπει το ΔΝΤ, ένα από τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί ήταν η απόλυση εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. Όπως όμως έχουν αντιληφθεί οι πάντες, από την αρχή της έλευσης του ΔΝΤ στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να αποφύγει τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα τέτοιου αριθμού που θα μείωνε δραστικά το μισθολογικό κόστος του δημοσίου. Παρά τις απαιτήσεις της τρόικας για απολύσεις πολλών χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, το ΠΑΣΟΚ απέφευγε μέχρι τώρα  τις απολύσεις υποσχόμενο ότι....
θα βρει, ως αντιστάθμισμα, τρόπους αύξησης των δημοσίων εσόδων. 

Όμως όχι μόνο δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, παρά την εξοντωτική φορολογία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν νέοι οργανισμοί κ.λ.π. (41 τον αριθμό) και αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες. Επομένως το δημόσιο έλλειμμα είναι αδύνατο να μειωθεί και η ανάγκη για όλο και περισσότερα δανεικά αυξάνεται οδηγώντας την Ελλάδα μόνιμα στην υποδούλωση, στην εξάρτηση και στην διάλυση.

Γίνεται πλέον αντιληπτό, ακόμα και από  τους σκληροτράχηλους επαγγελματίες Έλληνες σοσιαλιστές ότι η διατήρηση του κρατικοδίαιτου σοσιαλιστικού καθεστώτος τους με δανεικά άρχισε να δυσκολεύει επικίνδυνα. Εξάλλου το ΔΝΤ, βλέποντας την απροθυμία της κυβέρνησης για περιορισμό του Δημοσίου, εκδήλωσε την επιθυμία αποχώρησης. 

Αντιλαμβάνονται λοιπόν όλοι στο ΠΑΣΟΚ, ότι ήρθε η δύσκολη ώρα των απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Η δύσκολη ώρα να περιορίσουν την εκλογική τους πελατεία και το καθεστώς τους.

Πότε θα γίνει αυτό;;

Εκτιμούμε πως θα γίνει αφού πρώτα μειωθούν οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων, όπως το είχαμε πιθανολογήσει και παλιότερα, ώστε να επιτευχθεί διπλό όφελος. Αφενός να υπάρξει όφελος από τις απολύσεις και αφετέρου να υπάρξει όφελος από τις μειώσεις των μισθών εκείνων που θα απομείνουν, χωρίς μάλιστα να διανοηθούν να διαμαρτυρηθούν, αν δεν θέλουν να χάσουν τη δουλειά τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ!!! ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ" Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΧΤΗ ΣΤΟ... ΕΔΑΦΟΣ ΜΑΣ!


ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΓΙΟ ΣΟΥ. ΠΗΓΑΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑ"ΒΥΘΙΣΑΤΕ ΤΟ ΧΟΡΑ" ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.

ΕΤΣΙ Η ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ Ο.Κ. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.
ΜΕ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Η ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ.
Τη συγκατάθεσή της για την κατασκευή του φράχτη στη βορειοανατολική πλευρά του Έβρου έδωσε και επισήμως η Τουρκία, μετά την αναλυτική ενημέρωση που έλαβε τουρκική αποστολή από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών. Το σχέδιο για...
την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 20 Αυγούστου. Πολυμελής τουρκική αποστολή που αποτελούνταν από ανώτερα στελέχη των υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών καθώς και ανώτεροι αξιωματικοί της Τουρκικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συναντήθηκαν με Έλληνες ομολόγους τους από τα υπουργεία Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και ενημερώθηκαν για τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η ελληνική πλευρά για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μεγάλο μέρος της συνάντησης αναλώθηκε στο θέμα της κατασκευής του φράκτη. Η τουρκική αποστολή δήλωσε πως πείστηκε ότι η κατασκευή του δεν ερμηνεύεται ως μέτρο που θίγει την Τουρκία και κατ' επέκταση τον τουρκικό λαό, αλλά θα λειτουργήσει ως μέτρο αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης. Έως τις 20 Αυγούστου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναρτούν τα σχόλιά τους για την κατασκευή του έργου, το συνολικό κόστος του οποίου θα φτάσει τα 5.498.000 ευρώ. Το μήκος του θα είναι συνολικά 10,3 χλμ., από τις Καστανιές Έβρου με κατεύθυνση προς τη Νέα Βύσσα. Θα αποτελείται από διπλή περίφραξη ισχυρού συρματοπλέγματος και ανάμεσα στις δύο περιφράξεις θα τοποθετηθούν χαλύβδινα συρματοπλέγματα.

Fimotro

Μόνο ο Dow “γλίτωσε” από το sell off στις διεθνείς αγορές
Μόνο ο Dow “γλίτωσε” από το sell off στις διεθνείς αγορές
Ράλι στο 1,427 το ευρώ. Nέo ρεκόρ στα spreads των 10ετών ομολόγων Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Βελγίου.
Βίαιες διακυμάνσεις και συνεχείς εναλλαγές προσήμων ήταν τα δύο χαρακτηριστικά στη Wall, οι δείκτες της οποίας έκλεισαν τελικά με μεικτά πρόσημα, χωρίς να δει θετικά τη δημιουργία 117 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Οι αγορές φαίνεται ότι δεν μπορούν να χωνέψουν τα θετικά σημάδια που δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας και καταλαγιασμού των φόβων για την πιθανότητα διπλής ύφεσης στην αμερικανική οικονομία.
Ο Dow ενισχύθηκε τελικά κατά 0,53% στις 11.444 μονάδες. Ωστόσο, από την άλλη ο S&P έχασε 0,06% στις 1.199 μονάδες ενώ πτώση 0,94% σημείωσε ο Nasdaq, στις 2.532 μονάδες.
Στο 9,1% υποχώρησε τον Ιούλιο η ανεργία στις ΗΠΑ, από 9,2% τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο απασχόλησης, τον Ιούλιο στην αμερικανική οικονομία προστέθηκαν 117 χιλ νέες θέσεις εργασίας.
Συνεδρίαση για γερά νεύρα ήταν η σημερινή στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους δείκτες να ξεκινούν με απώλειες πάνω από 5%, να περιορίζουν αργότερα κάτω από το 2%, να περνούν σε θετικό έδαφος μία ώρα πριν τη λήξη και τελικά να κλείνουν την τελευταία μέρα της εβδομάδας με σημαντικές απώλειες.
Ο περιορισμός των μεγάλων απωλειών ήρθε μετά τις δηλώσεις του Επιτρόπου Όλι Ρεν ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιάσει έκθεση υπερ του οφέλους του ευρωομολόγου, εξέλιξη η οποία στηρίχθηκε και από τα θετικά νέα για την αμερικανική αγορά εργασίας. Ωστόσο, η επίδραση των δηλώσεων περί μεγάλης αβεβαιότητας του επικεφαλής της ΕΚΤ την Πέμπτη ήταν μεγάλη, και αυτό διαφάνηκε και σήμερα.
Στο Λονδίνο ο FTSE υποχώρησε 2,71% στις 5.247 μονάδες, ο γαλλικός CAC έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 1,15% στις 3.279 και ο γερμανικός DAX έχασε 2,76% στις 6.236.

ΕΚΤ

Φτου κι απ' την αρχή για τους Ευρωπαίους ηγέτες που “σπάνε το κεφάλι” τους να βρουν τη λύση στο πρόβλημα της κρίσης μετά τη χθεσινή τρικυμία που προκάλεσε η κίνηση της ΕΚΤ να “νίψει τας χείρας” της στην κρίση χρέους Ιταλίας και Ισπανίας. Η ΕΕ “φωνάζει” να μπει στο παιχνίδι δυναμικά ο μηχανισμός διάσωσης EFSF της Ευρωζώνης του οποίου η δυναμική ανέρχεται σε 440 δισ. ευρώ.
Αναλυτές παρομοιάζουν τη στάση της ΕΚΤ με την εξής παραβολή: Ενός πυροσβεστικού οχήματος που πηγαίνοντας να σβήσει μία πυρκαγιά πηγαίνει αρχικά σε λάθος διεύθυνση και εν συνεχεία αρνείται να γυρίσει και να πάει στη σωστή!
Από ρεκόρ σε ρεκόρ σκαρφάλωναν νωρίτερα τα spreads των 10ετών ομολόγων του τελευταίου “καρέ” της κρίσης: της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.
Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου άγγιξε νωρίτερα το “ταβάνι” από την είσοδο στο ευρώ στο 6,40%. Το spread του ισπανικού 10ετούς ομολόγου “τερμάτισε” νωρίτερα στις 415 μονάδες βάσης ενώ η απόδοση του βελγικού 10ετούς διαμορφωνόταν στο 4,32%, στις 213 μ.β. και του γαλλικού στο 3,16% στην τιμή- ρεκόρ των 89 μ.β.

Reporter.gr

ΗΠΑ-Ευρωζώνη: Ηγέτες σε κατάσταση "νευρικής κρίσης", συζητούν...


ΗΠΑ-Ευρωζώνη: Ηγέτες σε κατάσταση "νευρικής κρίσης", συζητούν...
Οπρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα είχε χωριστές τηλεφωνικές επαφές με το γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί και τη γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ χθες και οι τρεις ηγέτες συζήτησαν για "τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κρίση (χρέους χωρών-μελών) της ευρωζώνης", ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

"Σημειώνοντας τα σημαντικά βήματα που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο των ηγετών της ευρωζώνης την 21η Ιουλίου και το πόσο μεγάλη σημασία έχει η εφαρμογή τους, ο πρόεδρος καλωσόρισε τη συνεχιζόμενη ηγεσία που επιδεικνύουν ο πρόεδρος Σαρκοζί και η καγκελάριος Μέρκελ όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται για την οικονομία της Ευρώπης", αναφέρει το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου.

 Η γαλλική προεδρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι επρόκειτο να υπάρξει μια τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στους κ.κ. Σαρκοζί και Ομπάμα.
E-typos.gr

Κίνα προς ΗΠΑ: «Προστατεύστε τα επενδύσεις μας σε δολάρια»

Αποστολή με email Αποστολή με email |
Η Κίνα παρεμβαίνει πολιτικά στην χρηματοπιστωτική κρίση και απαιτεί από τις ΗΠΑ να προστατεύσει το δολάριο για να προστατευτούν οι επενδυτές, δηλαδή. οι ίδιοι.
Πιο συγκεκριμένα η παρέμβαση της Κίνας έγινε μέσω του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Γουάνγκ Τζιέχσι, ο οποίος έκανε σημαντικές δηλώσεις αναφορικά με την κρίση που έχει χτυπήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ).
Ο Κινέζος επίσημος μιλώντας κατά την επίσκεψή του στην Πολωνία υπογράμμισε πως η ευαίσθητη θέση στην οποία βρίσκονται οι ΗΠΑ απαιτούν από την Ουάσιγκτον την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών με σκοπό την προστασία όλων των επενδυτών οι οποίοι έχουν βάλει δημιουργήσει αποθεματικά σε δολάρια. Οι κινήσεις των ΗΠΑ θα πρέπει ακόμα να εγγυηθούν την οικονομική ανάκαμψη και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στις διεθνείς αγορές.
Αναφορικά με την κρίση χρέους στην ΕΕ ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η χώρα του εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωζώνη και το Ευρώ ενώ πιστεύει πως η κατάσταση τελικά θα σταθεροποιηθεί.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η Κίνα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθεματικά του πλανήτη και αυτά είναι σε δολάρια. Το ποσό δε το οποίο έχει στην. άκρη είναι της τάξης των τριών τρισεκατομμυρίων δολαρίων! Να μιλήσουμε ακόμα και για το γεγονός πως το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος δανειστής του Αμερικανικού δημοσίου, μέσω της αγοράς ομολόγων; Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο η Κίνα παίρνει θέση και ουσιαστικά «απειλεί» την Ουάσιγκτον πως εάν διακυβευτούν τα χρήματα των «επενδυτών» του δολαρίου, δηλαδή των ιδίων, ίσως να τις οδηγήσει σε κινήσεις όπως η μαζική πώληση αμερικανικών ομολόγων ή και δολαρίων με ότι αυτό πρόκειται να σημαίνει για τις ΗΠΑ την οικονομία τους αλλά και την παγκόσμια κατάσταση γενικότερα.
Το σίγουρο είναι ένα: Ο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός «πόλεμος», με ή χωρίς εισαγωγικά, σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές παλινωδίες και αντικρουόμενες δηλώσεις και την Αμερικανική δυστοκία έχουν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. ίσως η μόνη πλέον λύση να είναι η έκδοση ενός ευρω-ομολόγου το οποίο όμως θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Γερμανία, πριν να είναι όμως αργά.

Defencepoint.gr

Nomura, JP Morgan και Brown Brothers Harriman βλέπουν αδιέξοδο στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους


 Αν δεν παρθούν μέτρα η κρίση θα μετατραπεί σε συστημική 

Μόνο η ΕΚΤ μπορεί να στηρίξει βραχυπρόθεσμα


Nomura, JP Morgan και Brown Brothers Harriman βλέπουν αδιέξοδο στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους - Αν δεν παρθούν μέτρα η κρίση θα μετατραπεί σε συστημική - Μόνο η ΕΚΤ μπορεί να στηρίξει βραχυπρόθεσμα
Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε το Τρισέ την Πέμπτη κόβοντας την κλωστή που κρατούσε τις αγορές στο “πράσινο” από την αρχή του έτους. Η ομιλία του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έγινε η αφορμή να ξεκινήσει ένα μαζικό sell off το μεσημέρι της Πέμπτης, χωρίς ουδείς να γνωρίζει αν ολοκληρώθηκε ή όχι η βίαιη διόρθωση.
Οι χρηματιστηριακοί δείκτες, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπήκαν σε μία νέα δοκιμασία καθώς θα γίνουν το πεδίο της μάχης μεταξύ αξιωματούχων και αγορών για το αν τελικά η ευρωπαϊκή κρίση μπορεί να ανακοπεί σ' αυτό το στάδιο ή θα συμπαρασύρει ολόκληρο το δυτικό κόσμο.
Σύμφωνα με τον αναλυτή Peter Westaway της Nomura, η ΕΚΤ έχει αποδείξει ότι έχει τα εργαλεία για να καταπολεμήσει την κρίση του δημόσιου χρέους και είναι έτοιμη με τις πολιτικές της ρευστότητας και με επιλεκτικές αγορές ομολόγων, να επέμβει όταν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα βρίσκεται σε κίνδυνο.
Σύμφωνα όμως με τη Nomura η ΕΚΤ θεωρεί ότι δεν πρέπει ακόμη να επέμβει, σε αντίθεση με τις αγορές, οι οποίες θεωρούν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο συστημικό κίνδυνο. Ήδη το κόστος δανεισμού της Ιταλίας και της Ισπανίας βρίσκεται σε μη βιώσιμα επίπεδα, αλλά η ΕΚΤ δεν συμφωνεί ομόφωνα για την παρέμβαση της, παρατηρεί η Nomura.
Η λεπτομέρεια αυτή που δημοσιοποίησε ο Τρισέ, δηλαδή ότι τέσσερις εκπρόσωποι τραπεζίτες στο ΔΣ της ΕΚΤ δεν συμφώνησαν στην αγορά κρατικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, εκλήφθηκε από την αγορά ως απροθυμία για να βοηθηθεί τόσο η Ιταλία όσο και η Ισπανία. Μήπως η ΕΚΤ είναι απρόθυμη να στηρίξει την Ιταλία και την Ισπανία μέχρι να λάβουν πιο συγκεκριμένα μέτρα οι κυβερνήσεις και να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την εντατικοποίηση των μέτρων λιτότητας, αναρωτιέται η Nomura. Οι αγορές δοκιμάζουν αυτές τις προθέσεις, διότι, ελλείψει του EFSF να είναι σε θέση να παρέμβει στις δευτερογενείς αγορές μέχρι το Σεπτέμβριο, η ΕΚΤ αποτελεί την πρώτη και την τελευταία γραμμή άμυνας, αν το κλίμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθήσει να επιδεινώνεται.
“Όπως έχουμε υποστηρίξει στο παρελθόν, η πρακτική της ΕΚΤ με προειδοποιήσεις ώστε να κατευθύνει την αγορά δεν μπορεί να αποδώσει εν μέσω μιας συστημικής κρίσης. Πιστεύουμε ότι η ΕΚΤ πρέπει να δηλώσει τις προθέσεις της και να την επικοινωνήσει σωστά”, αναφέρει χαρακτηριστικά η Nomura. “Έτσι, σε αυτή τη βάση, θεωρούμε ότι η περαιτέρω επιδείνωση της ψυχολογίας της αγοράς θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιο επιθετική πολιτική απάντηση από την ΕΚΤ, με τη μορφή ουσιαστικής αγοράς ομολόγων”, καταλήγει ο αναλυτής.
Θλιβερά ανεπαρκή κατά της αυξανόμενης εξάπλωσης της κρίση, χαρακτήρισε το δίχτυ ασφαλείας μόνο μέσα από τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ από την ΕΕ, η αναλύτρια Lena Komileva, της Brown Brothers Harriman.
Μάλιστα η Komileva σημείωσε ότι αυτή η πολιτική θα έχει αρνητικές συνέπειες για το ίδιο το ευρώ. Από τη σκοπιά της ΕΕ, η προστασία της ΕΚΤ, των ιδίων κεφαλαίων της, φεύγει από το EFSF ως το μόνο "δανειστής έσχατης ανάγκης" για τις κυβερνήσεις. Ωστόσο, ο EFSF, επί του παρόντος με ανώτατο όριο κεφαλαίων τα 250 δισ. ευρώ, δεν έχει ούτε την ικανότητα ούτε την ευελιξία να θέσει σε ισχύ τα μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς όταν μάλιστα αυτή επεκτείνεται στην Ιταλία και την Ισπανία. Σε μια εποχή όπου οι αγορές παραμένουν επικεντρωμένες σε συστημικούς κινδύνους, αυτό αφήνει τα ισπανικά και τα ιταλικά κρατικά ομόλογα, αλλά και το ευρώ, σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένα σε κερδοσκοπικές πιέσεις της αγοράς.
Εάν οι αγορές ομολόγων της ΕΚΤ θεωρείται ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής απάντησης και ένα σήμα ότι περαιτέρω μέτρα μπορούν να ακολουθήσουν, είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε γρήγορα χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων αναφέρει ο αναλυτής της JP Morgan, Greg Fuzesi. Αν όμως λάβουμε υπόψιν μας τη διγλωσσία που παρατηρείται, τις επιστολές Μπαρόζο, τις αντιρρήσεις των Γερμανών στην πολιτική στήριξης της ΕΚΤ και τις χλιαρές αντιδράσεις των Ευρωπαίων απέναντι στο sell off των χρηματαγορών, όλα αυτά δεν υποδηλώνουν ότι η ευρωζώνη θέλει να αλλάξει σελίδα και να βγει από την κρίση χρέους.

www.bankingnews.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου