Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

“Χάρτα” κοινής λογικής για τη στήριξη της κοινωνίας από την ΟΝΝΕΔ


 
Sakis-Ioannidis-ONNED
Η ΟΝΝΕΔ επιβεβαιώνει ότι επί ηγεσίας του Σάκη Ιωαννίδη δεν θυμίζει… κομματικό ίδρυμα, αλλά ζωντανό οργανισμό, που αντιλαμβάνεται και κατανοεί ταχύτερα από τους κομματικούς μηχανισμούς τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, και τις καινούριες προτεραιότητες που επιτάσσει η κρίση.
Με επιστολή της λοιπόν προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, κατέθεσε σήμερα 10 προτάσεις για τη μείωση της φορολογίας αλλά και λοιπών ρυθμίσεων. Στόχος μέσα από τις προτάσεις αυτές, είναι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών των πολιτών, η τόνωση της αγοράς μέσα από την αύξηση της ρευστότητας, αλλά και η διευκόλυνση των πολιτών για την αποπληρωμή των οφειλών τους προς το δημόσιο.
Οι προτάσεις αυτές είναι μελετημένες, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η πορεία δημοσιονομικής σταθερότητας της οικονομίας.
Οι προτάσεις είναι:
· Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης
· Επέκταση του επιδόματος θέρμανσης στους φοιτητές
· Σταδιακή μείωση και σταθεροποίηση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, μέχρι να φτάσει στο 15%
· Θέσπιση νέας κατηγορίας ΦΠΑ για νέους επιχειρηματίες και νέους αγρότες
· Πρόβλεψη για περισσότερες δόσεις στην καταβολή των οφειλών προς το δημόσιο
· Εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών – ΝΠΔΔ και πιστοποίηση από φοροτεχνικό
· Κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας καθώς και λοιπών φόρων υπέρ τρίτων
· Voucher: Επέκταση της επιδότησης όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ακόμα και ενός έτους (σύνολο δύο έτη)
· Επανασχεδιασμός του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης με ειδική μέριμνα για φυσικά και νομικά πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα
· Αποφορολόγηση ειδών προστατευτικού εξοπλισμού αναβατών μηχανών και ποδηλάτων
Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή προς στον Υπουργό Οικονομικών, τις προτάσεις και την αιτιολόγησή τους:
Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
Κοινοποίηση: κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονομικών
Θέμα: Προτάσεις ΟΝΝΕΔ για μείωση της φορολογίας και λοιπές ρυθμίσεις
Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τον εξορθολογισμό των δημοσιονομικών, που ως αποτέλεσμα είχε την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος ύστερα από αρκετά χρόνια. H επιτυχία αυτή στηρίχτηκε πάνω στις θυσίες του ελληνικού λαού, που πολλές φορές κλήθηκε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ενώ όμως οι στόχοι επιτεύχθηκαν, υπάρχουν φόροι οι οποίοι δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οι πολίτες αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να αποπληρώσουν τους συγκεκριμένους φόρους. Ο επανασχεδιασμός και η κατανομή των φόρων αυτών με διαφορετικό τρόπο θα μπορέσει να δώσει ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους και να βελτιώσει περαιτέρω τα δημόσια έσοδα. Επιπρόσθετα οι πλεονάζοντες φόροι λειτουργούν αποδεδειγμένα ως αποτρεπτικοί παράγοντες για την δημιουργία επιχειρήσεων από νέους ανθρώπους και στερούν νέες θέσεις εργασίας από την αγορά. Το σημαντικότερο ίσως σκέλος, είναι να ενταθούν οι έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής, καθώς επίσης και η αυστηριοποίηση των μέτρων για όσους αποδεδειγμένα φοροδιαφεύγουν, για να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και να επωφεληθούν όσοι είναι συνεπείς προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Οι προτάσεις που σας παραθέτουμε ακολούθως, στοχεύουν στον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος και ως σκοπό δεν έχουν την απόκλιση από το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά την δημιουργία ενός ευνοϊκότερου και ποιο δίκαιου συστήματος στο οποίο θα μπορούν να αντεπεξέρχονται οι πολίτες:
1. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης
Αιτιολόγηση
Την χειμερινή περίοδο 2012-2013 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η αύξηση του Ε.Φ.Κ, οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν 71% και την επόμενη χρονιά 2013-2014 κατά 67%, σε σύγκριση με την περίοδο 2011-2012, οι δε απώλειες των δημοσίων εσόδων ξεπέρασαν συνολικά τα 750 εκατ. από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Επιπλέον η απλουστευμένη μέθοδος μείωσης του ΕΦΚ στα επίπεδα του 2011 για όλους τους καταναλωτές, κινείται στα επιτρεπτά όρια της κοινοτικής Οδηγίας 2003/96/ΕΚ Παράρτημα 1 Πίνακας Β, χωρίς να απαιτείται σχετική έγκριση και είναι η μοναδική επιλογή αποκλειστικά συνυφασμένη με την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
2. Επέκταση του επιδόματος θέρμανσης σε φοιτητές
Αιτιολόγηση
Όσον αφορά το επίδομα για την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός των φοιτητών και σπουδαστών από τους δικαιούχους του προγράμματος δημιουργεί μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την επέκταση του επιδόματος θέρμανσης στους φοιτητές οι οποίοι αποδεδειγμένα σπουδάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας τους και είναι προστατευόμενα τέκνα.
3. Σταδιακή μείωση και σταθεροποίηση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις μέχρι να φτάσει στο 15%
Αιτιολόγηση
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, στην ενίσχυση της κατανάλωσης, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και έπειτα στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επιπλέον σε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, θα υπάρξει σημαντική προσέλκυση νέων επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας.
4. Θέσπιση νέας κατηγορίας ΦΠΑ για νέους επιχειρηματίες και νέους αγρότες
Αιτιολόγηση
Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορέσει να δώσει ώθηση σε νέους ανθρώπους για ιδιωτικές πρωτοβουλίες καθώς και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Θα μπορέσει να λειτουργήσει επίσης θετικά ως προς την αύξηση των εξαγωγών και την ενίσχυση νευραλγικών τομέων για την ελληνική οικονομία.
5. Πρόβλεψη για περισσότερες δόσεις στην καταβολή των οφειλών προς το δημόσιο
Αιτιολόγηση
Η υφιστάμενη ρύθμιση, όπως εφαρμόζεται, είναι αποτρεπτική για τους περισσότερους οφειλέτες. Η αύξηση των δόσεων για τη ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία θα διευκόλυνε έναν μεγάλο αριθμό φορολογούμενων να υπαχθεί σε αυτήν για την τμηματική εξόφληση των υποχρεώσεων του. Η σημερινή ρύθμιση των 12 δόσεων κρίνεται ότι δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα λόγω της χαμηλής ανταπόκρισης των οφειλετών που σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο ύψος των δόσεων που προκύπτουν απ’ αυτήν. Ενδεικτικό είναι ότι το ισχύον καθεστώς δεν έχει ανακόψει την διόγκωση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του 2014) οι οποίες στο τέλος Απριλίου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που του υπουργείου Οικονομικών ξεπερνούσαν τα 4,3 δισ. ευρώ έναντι 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου ενώ η αύξηση τους συνεχίζεται και τον Μάιο Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων στο βαθμό που θα υπαχθούν περισσότεροι φορολογούμενοι σε αυτήν. Προτείνεται επίσης η εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας ρυθμίσεων οφειλών στην εφορία για νέους επιχειρηματίες (έως 34 ετών) με απαλλαγή των προσαυξήσεων και έως 200 δόσεις αποπληρωμής με περίοδο χάριτος τους 6 μήνες.
6. Εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών – ΝΠΔΔ και πιστοποίηση από φοροτεχνικό.
Αιτιολόγηση
Για να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς προβλήματα η συμμετοχή του πιστοποιημένου λογιστή φοροτεχνικού θα πρέπει να είναι άμεση, υπεύθυνη και καθοριστική. Ο λογιστής πρέπει να «αποδεικνύει» τις εισπράξεις της επιχείρησης από τους πελάτες της για τον προσδιορισμό του οφειλομένου Φ.Π.Α. εκροών αλλά και την πληρωμή στους προμηθευτές της προκειμένου να προσδιορίζεται ο εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. εισροών και το τελικό αποτέλεσμα (χρεωστικό ή πιστωτικό). Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου προτείνεται η άμεση έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων προς αποφυγή προβλημάτων και καθυστερήσεων.
7. Κατάργηση της εισφοράς του 1% υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας καθώς και λοιπών φόρων υπέρ τρίτων
Αιτιολόγηση
Το εν λόγω ταμείο έχει πάψει να υφίσταται εντούτοις όμως από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου συνεχίζει να παρακρατείται το 1%. Η γενικότερη αποτύπωση του φορολογικού μηχανισμού έχει φέρει στην επιφάνεια μία σειρά φόρων που χρονολογούνται πριν από πενήντα χρόνια και ενώ δεν έχουν πρακτική εφαρμογή συνεχίζουν να εισπράττονται. Επομένως είναι ανάγκη να καταγραφούν όλοι οι φόροι υπέρ τρίτων να υπάρξει αξιολόγηση τους με τα σημερινά δεδομένα και τέλος σε όσους κριθεί ότι πρέπει να συνεχίζονται να εισπράττονται να υπάρξει διαφάνεια και επανασχεδιασμός στο που και πως θα αξιοποιούνται.
8. Voucher: Επέκταση της επιδότησης όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ακόμα ενός έτους (σύνολο 2 έτη), στους ήδη ωφελούμενους του προγράμματος με την προϋπόθεση της αύξησης των καθαρών αποδοχών των ωφελουμένων από τον εργοδότη. Επιπλέον, καθιέρωση του παραπάνω μέτρου και για την νέα έναρξη του προγράμματος. Πλήρης κατάργηση των επιταγών εισόδου εργασίας στον δημόσιο τομέα, από την στιγμή που δεν υπάρχουν δυνατότητες εργασίας πέρα από τους πέντε μήνες της διάρκειας του προγράμματος. (χάρη στην εξοικονόμηση από την κατάργηση αυτή προτείνεται η αύξηση της αμειβόμενης πεντάμηνης άσκησης στον ιδιωτικό τομέα στα 600 ευρώ).
Αιτιολόγηση
Η αγορά θα ενισχυθεί με ρευστότητα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, ποσό που θα γλιτώσουν οι επιχειρήσεις από τα ασφάλιστρα για τη διατήρηση 200.000 θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα τα ασφαλιστικά ταμεία θα ισορροπήσουν τα έσοδα τους από τη μη αύξηση της ανεργίας αφενός και αφετέρου κάθε νέος άνεργος «επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ιδρύματα με 500 ευρώ το μήνα από χαμένα ασφάλιστρα συν αλλά 500 που πληρώνει ο ΟΑΕΔ.
9. Επανασχεδιασμός του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης με ειδική μέριμνα για φυσικά και νομικά πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα.
Αιτιολόγηση
Προτείνεται η κλιμακωτή εφαρμογή του τέλους, καθώς επιβάλλεται ενιαία σε όλους, με αποτέλεσμα να τον καταβάλλουν και ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα. Επιπλέον η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ελάφρυνση των εισοδημάτων και κατ΄επέκταση θα ενισχύσει την καταναλωτική δύναμη των αγοραστών. Επίσης, προτείνουμε την αύξηση του χρόνου απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος στα 8 έτη για όλους τους νέους επιχειρηματίες.
10. Αποφορολόγηση ειδών προστατευτικού εξοπλισμού αναβατών μηχανών και ποδηλάτων.
Αιτιολόγηση
Πέρα από το κοινωνικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης πρότασης που ενισχύει σημαντικά την πρόληψη ατυχημάτων, είναι σημαντικό εξίσου να εστιάσουμε στα υπέρογκα ποσά που έχουν καταβληθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία για πρόωρες συντάξεις αναπηρίας και νοσήλια σε ανθρώπους που έχουν τραυματισθεί εξαιτίας της μη χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με Εκτίμηση.
Σάκης Θ. Ιωαννίδης
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ


http://ysterografa.gr/

Προτάσεις του Ιορδάνη Τζαμτζή για τη νέα ΚΑΠ


Τζαμτζής Ιορδάνης: «ΝΕΑ ΚΑΠ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»

Προτάσεις κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής για τον Εθνικό Φάκελο για τη Νέα ΚΑΠ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Καρασμάνη Γιώργο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κουκουλόπουλο Πάρι και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Μελά Δημήτριο. 

Ο Βουλευτής κ. Τζαμτζής προτείνει στους αρμόδιους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα εξής: 

«Η πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Εθνικό μας Φάκελο για την νέα ΚΑΠ που ξεκινά 1-1-2015, περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες είναι σε θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν τους Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς.

Όμως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και προσθήκες, οι οποίες θα καταστήσουν την Ελληνική πρόταση ποιο ολοκληρωμένη και φυσικά πολύ καλύτερη για τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων. 

Α. Η διαίρεση σε 3 Περιφέρειες, Βοσκότοποι, Αροτραίες καλλιέργειες και Δενδρώδεις καλλιέργειες (και αμπελώνες), θα μπορούσαν να είναι 1 περιφέρεια. Εάν παραμείνουν οι 3 περιφέρειες, τότε η κατανομή των χρημάτων με ποσοστά επί της % ανάμεσα στις 3 περιφέρειες, αδικούν τις δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα δένδρα (ελιές , μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, κεράσια, πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια, δαμάσκηνα, βερίκοκα, λωτοί, φιστίκια Αίγινας, αμπέλια και πολλές άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Υποθέτω ότι συμπεριλαμβάνονται και τα ακτινίδια, εφόσον στις δενδρώδεις συμπεριλαμβάνονται και οι αμπελώνες. 

Πρώτον, οι δενδρώδεις καλλιέργειες-αμπελώνες, με εξαίρεση τις ελιές, δεν είχαν επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια και οι παραπάνω αγρότες πέρα από την αδικία που εφίσταντο, κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι καλλιέργειες τους. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τις δενδρώδεις καλλιέργειες απαιτούνται πάρα πολλά έξοδα, όπως, έξοδα εγκατάστασης (φυτά, παλμέτες, κλπ) και έχουν απόδοση μετά το 4ο έτος, με αυξημένα τα έξοδα καλλιέργειας όλα αυτά τα χρόνια. 

Τα ποσοστό για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τους αμπελώνες, πρέπει να αλλάξει και να αυξηθεί τουλάχιστον στο 32%. 

Β. Στον καθορισμό του ενεργού αγρότη και της ελάχιστης δραστηριότητας που πρέπει να έχει, αναφέρεται ότι «Δε λαμβάνουν ενισχύσεις οι εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα, κλπ)». Θα ήταν παράλογο να επιδοτηθούν αεροδρόμια, κάμπινγκ γήπεδα κλπ. 

Όμως δεν πρέπει να επιδοτούνται από ένα όριο και πάνω, εταιρείες οι οποίες θα ασχολούνται με την γεωργία ή την κτηνοτροφία. 

Π.χ. εάν μια εταιρία τυποποίησης αγροτικών προϊόντων με οικονομική δυνατότητα, θα μπορεί να αποκτήσει δικές της καλλιέργειες για να έχει καθετοποιημένη παραγωγή, θα απολαμβάνει μεγάλων ποσών επιδοτήσεων. Κάτι τέτοιο όμως θα εξαφανίσει τους μικρούς αγρότες και θα τους καταστήσει ουσιαστικά εργάτες γης σε μεγάλες εταιρίες. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστούν αυτές οι περιπτώσεις, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια της κρίσης, να περάσουν οι γαίες σε εταιρίες και να έχουμενέους κολίγους στην γεωργία. 

Δεν πρέπει να ξεχνούμε τα αποτελέσματα από την πώληση των ποσοστώσεων γάλακτος από κτηνοτρόφους σε εταιρίες γάλακτος και η δημιουργία φάρμας από αυτές. Όταν οι εταιρίες έκριναν ότι δεν τους συμφέρει η λειτουργία τους, μείωσαν την παραγωγή ή έκλεισαν τις φάρμες, γιατί εισήγαγαν γάλα φτηνότερα ή το αγόραζαν από τους κτηνοτρόφους πολύ φτηνά. Αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή γάλακτος να μειωθεί στην χώρα μας πάρα πολύ. 

Γ. Συνδεδεμένες ενισχύσεις. 

Στις συνδεδεμένες ενισχύσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

α) Ροδάκινα για χυμό και κατάψυξη για τους ίδιους λόγους με τα πορτοκάλια. 

β) Θερμοκηπιακές καλλιέργειες γιατί είμαστε ελλειμματικοί και εισάγουμε τεράστιες ποσότητες λαχανικών και άλλων κηπευτικών. 

γ) Αρωματικά φυτά, διότι μπορούν να αποτελέσουν λύση για μικρούς καλλιεργητές.

δ) Μαλακό σιτάρι, διότι υπάρχει έλλειψη και εισάγουμε μεγάλες ποσότητες για την παρασκευή άρτου και αρτοσκευασμάτων. 

Δ. Άλλες περιπτώσεις. 

Ορθά ενισχύεται ο θεσμός του Νέου Αγρότη. 

Θα πρέπει όμως να προβλέψετε ακόμη: 

α) Χρηματοδότηση για την αποζημίωση αγροτών για το ξερίζωμα κτημάτων με ακτινίδια τα οποία έχουν προσβληθεί από το βακτήριο των ακτινιδίων καθώς και των δένδρων καστανιάς που ξεραίνονται. 

β) Χρηματοδότηση για αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών.http://aridaianews.blogspot.gr/

Αρχειοθήκη ιστολογίου