Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Τι πραγματικά συμβαίνει με το PSI+; Τι προτείνει η Ελλάδα και τι ζητούν οι τραπεζίτες;


  Στο επίκεντρο εξασφαλίσεις και επιτόκιο - Ο ρόλος των κινέζων και τα σοβαρά εμπόδια - Τι θα γίνει με τα 2 δισ ομόλογα των φυσικών προσώπων;

Τι πραγματικά συμβαίνει με το PSI+; Τι προτείνει η Ελλάδα και τι ζητούν οι τραπεζίτες; Στο επίκεντρο εξασφαλίσεις και επιτόκιο - Ο ρόλος των κινέζων και τα σοβαρά εμπόδια -  Τι θα γίνει με τα 2 δισ ομόλογα των φυσικών προσώπων;
Τι πραγματικά έχει συμβεί με το PSI+ δηλαδή την εμπλοκή των ιδιωτών πιστωτών στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους που περιλαμβάνει  haircut 50%;
Μπορεί οι πρώτες συναντήσεις μεταξύ Βενιζέλου του έλληνα υπουργού οικονομικών, αξιωματούχων του υπουργείου και του ΟΔΔΗΧ, του IIF του διεθνούς χρηματοοικονομικού ινστιτούτου και των τραπεζιτών να μην καρποφόρησαν αλλά πλέον υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία οι πρώτες ενδείξεις προς τα πού θα στραφεί η όλη διαπραγμάτευση.
Στόχος είναι το PSI+ να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο αντί αρχικών εκτιμήσεων για Ιανουάριο αν τελικώς υλοποιηθεί καθώς πολλές τράπεζες στοχεύουν στο ναυάγιο.
Η ελληνική πρόταση που κατ΄ ουσία είναι Γερμανική πρόταση  περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους
1)50% haircut επί της ονομαστικής αξίας. Αυτό τι σημαίνει ότι ένα ομόλογο τρέχουσας αξίας 45 μονάδων βάσης θα υποστεί ζημία 50%.
2)Το υπόλοιπο 50% έχει προταθεί να επιμεριστεί ως εξής
Περίπου 35% του εναπομείναντος 50% να αντικατασταθεί από νέα ομόλογα με επιτόκιο 4,5% και το υπόλοιπο 15% να καταβληθεί υπό την μορφή cash στις τράπεζες και στους κατόχους ομολόγων. Επίσης η Ελλάδα προτείνει προτεραιότητα στην αποπληρωμή (seniority) αντίστοιχη με την προτεραιότητα των θεσμικών πιστωτών όπως το ΔΝΤ και την ΕΕ. Ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσον θα είναι νομικά εφαρμόσιμη μια τέτοια διαδικασία.
Ωστόσο τα εμπόδια που έχουν ανακύψει εστιάζονται σε
Α)Το haircut 50% θα είναι και το τελευταίο;
Επειδή οι τράπεζες ανησυχούν ότι το haircut 50% στο χρέος δεν θα είναι το τελευταίο καθώς ήδη αναφέρεται από πολλούς κύκλους ότι η απομείωση του ελληνικού χρέους μπορεί να φθάσει στο 75% με 80% ζητούν τα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν για να αντικαταστήσουν τα παλαιά να είναι ύψιστης εξασφάλισης και όχι μειωμένης εξασφάλισης.
Παραπλεύρως ζητείται να διέπονται τα νέα ομόλογα από το αγγλικό και όχι ελληνικό δίκαιο.
Β)Με δεδομένο ότι ο στόχος του 90% δεν θα επιτευχθεί δηλαδή δεν θα συμμετάσχουν εθελοντικά το 90% των κατόχων ομολόγων, υπάρχει ανησυχία που είναι έκδηλη μήπως και ενεργοποίηση η Ελλάδα σε συνεργασία με την Τρόικα τις ρήτρες συλλογικής δράσης.
Με βάση τις ρήτρες συλλογικής δράσης αν με την εθελοντική διαδικασία έχουν συμμετάσχει το 65% ή 75% των κατόχων ομολόγων τότε η Ελλάδα μπορεί να υποχρεώσει το υπόλοιπο 25% να συμμετάσχει στο haircut….υποχρεωτικά.
Σε αυτή την περίπτωση τα CDS θα πληρωθούν γιατί εκ των πραγμάτων η ISDA θα πιστοποιήσει credit event δηλαδή πιστωτικό γεγονός. (Η ISDA είναι η διεθνής ένωση swaps και παραγώγων πιστοποιεί πότε υφίσταται πιστωτικό γεγονός).
Γ)Οι Κινέζοι που κατέχουν μεταξύ 10-12 δις ευρώ ελληνικού χρέους αρνούνται να συμμετάσχουν και ζητούν ίδια μεταχείριση με την ΕΚΤ.
Πάντως είναι απαράδεκτο το γεγονός να συμμετάσχουν όλοι στην διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και η ΕΚΤ με ομόλογα 50 δις να μην συμμετέχει.
Ενστάσεις φέρουν και οι Γερμανικές bad bank οι οποίες κατέχουν ελληνικό χρέος και δεν καλοβλέπουν τις νέες ζημίες που θα προκύψουν από τα ομόλογα.
Δ)Τα επιτόκια των νέων ομολόγων θα αποτελέσουν σημείο τριβών.
Η Ελλάδα προτείνει 4,5% το οποίο είναι μεν ρεαλιστικό αλλά λίγο.
Το 8% που ζητάει το IIF το διεθνές χρηματοοικονομικό ινστιτούτο που πραγματοποιεί τις διαπραγματεύσεις για το PSI+ είναι υπερβολικό.
Μια μέση λύση θα μπορούσε να ήταν κουπόνι περί το 5,5% με 5,8% ή 6% το καλύτερο σενάριο για τους κατόχους.
Ε)Ποιο θα είναι το πραγματικό όφελος για το ελληνικό κράτος από το PSI+;
Το επιχείρημα αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς οι θιασώτες του σεναρίου που θέλει να ναυαγήσει η αναδιάταξη του χρέους με την εμπλοκή των ιδιωτών έχει αυξηθεί.
Με βάση την επιχειρηματολογία που αναφέρεται το πραγματικό κέρδος της Ελλάδος από ένα haircut 50% θα είναι μόνο 30 με 40 δις ευρώ στο καλό σενάριο γιατί;
Αν υποθέσουμε ότι το haircut είναι 50% και η διαδικασία εθελοντική.
Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον υπάρξει μια αξιοπρεπής συμμετοχή των κατόχων ελληνικών ομολόγων είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί ο στόχος των 100 δις ευρώ αλλά 65 δις ευρώ θα μπορούσαν να απομειωθούν.
Όμως με δεδομένο ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν έως 30 δις ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθούν το χρέος θα μειωθεί κατά 65 δις αλλά θα αυξηθεί κατά 30 δις ευρώ καθώς τα έως 30 δις κεφάλαια του ταμείου θα επιβαρύνουν το χρέος.
Άρα το κέρδος που προκύπτει είναι περίπου 35 δις ευρώ.
Δηλαδή το συνολικό χρέος από 360 δις ευρώ θα μειωθεί στα 325 δις ευρώ. Δηλαδή υπήρξε μια παγκόσμια αναστάτωση για 35 δις ευρώ;
Ωστόσο αν ακυρωθεί το PSI και δεν υπάρχει plan b εναλλακτικό σενάριο η Ελλάδα θα καταρρεύσει μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.
ΣΤ)Ποια θα μπορούσε να είναι τα plan B;
Αν ακυρωνόταν το  PSI+ δηλαδή το haircut 50% και η απομείωση 65 με 70 δις ευρώ το μείζον ερώτημα που ανακύπτει είναι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο;
Ορισμένοι αναφέρουν ότι αντί του PSI θα μπορούσε η ΕΚΤ, το ESM ή το EFSF, να αγοράσει ελληνικά ομόλογα.
Δηλαδή η ΕΚΤ ή το ESM ή το EFSF  να ανακοινώσουν  ότι αγοράζουν το ελληνικό χρέος.
Σε αυτή την περίπτωση τι θα συμβεί οι τιμές των ομολόγων τεχνικά θα αρχίσουν να αυξάνονται και οι αποδόσεις να υποχωρούν.
Προφανώς οι τράπεζες ως πωλητές θα ήθελαν να πωλήσουν υψηλότερα άρα να μειώσουν τις ζημίες τους.
Όμως σε ένα ομόλογο με τιμή 43 μονάδες βάσης ας υποθέσουμε ότι με την ανακοίνωση της ΕΚΤ ή του ESM  ότι αγοράζουν  ελληνικό χρέος θα έφθανε στις 55 μονάδες βάσης.
Η ΕΚΤ ή το ESM  θα εμφανιζόταν στην αγορά και θα ανακοίνωναν ότι θα αγοράσουν  το τάδε ομόλογο στις 55 μονάδες βάσης αυτό σημαίνει haircut 45%.
Στο ομόλογο λήξης 2037 το οποίο έχει τιμή αγοράς πώλησης 19-24 ας υποθέσουμε ότι θα αυξάνονταν οι τιμές στις 35 μονάδες βάσης.
Το haircut θα ήταν 65%.
Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Ότι οι ελληνικές τράπεζες είτε με PSI+ είτε την ΕΚΤ θα υποστούν μεγάλες ζημίες και θα χρειαστούν μεταξύ 13,5 και 19,7 δις  ευρώ κεφάλαια.
Ζ)Τι θα συμβεί με τους κατόχους ομολόγων που είναι φυσικά πρόσωπα; Τα φυσικά πρόσωπα κατέχουν περίπου 2 δις ευρώ ελληνικού χρέους εντός και εκτός Ελλάδος.
Με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν θα συμμετάσχουν οι ιδιώτες αλλά αν ενεργοποιηθούν ρήτρες συλλογικής δράσης μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
Με το PSI+ και το haircut 50% όπως έχει ανακοινωθεί και εξελίσσονται  οι διαπραγματεύσεις δεν τίθεται θέμα εμπλοκής των φυσικών προσώπων, απλά τα φυσικά πρόσωπα δεν θα ζημιωθούν.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.g
r

Mέτρα 6,7 δισ. ευρώ για τη διετία 2013 - 2014 προτείνει το ΔΝΤ


Στο στόχαστρο μισθοί, συντάξεις, επιδόματα και εξοπλιστικές δαπάνες 

 Καταργείται ο κατώτατος μισθός

Μέτρα ύψους 6,7 δισ. ευρώ για την διετία 2013 – 2014 τα οποία θα προέλθουν από συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα, αμυντικές και φαρμακευτικές δαπάνες αλλά και από τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Τα μέτρα αυτά περιγράφονται στην έκθεση για την 5η αξιολόγηση του Μνημονίου που έδωσε χθες στην δημοσιότητα ο διεθνής οργανισμός και με την οποία αποκαλύπτονται ταυτόχρονα και οι προθέσεις της κυβέρνησης. 
Οι τεχνοκράτες του Ταμείου επισημαίνουν ότι η απόκλιση στο φετινό έλλειμμα ( 9% από 7,7% που ήταν ο αρχικός στόχος είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2011. Και ειδικά σε μια χρονιά που η ύθεση θα φτάσει το 6% από 5,5% που εκτιμούσε αρχικά η κυβέρνηση.
Αυτό σημαίνει ότι οι φετινές αποκλίσεις στον προϋπολογισμό θα καλυφθούν μέσα στο 2012 με το βάρος να πέφετι στον τομέα των τομέα των δαπανών. Η κυβέρνση προωθεί μεγάλες προσαρμογές στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου αλλά και περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες.
Στην έκθεση καταγράφονται και μια σειρά από νέες σκληρές υποχρεώσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση και από τις οποίες ξεχωρίζουν η μείωση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα ( σ.σ. που παραμένει υψηλός σε σχέση με άλλες χώρες ) αλλά και η κατάργηση των ίδιων των συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Φτάνει βέβαια, να υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, εργαζομένων και εργοδοτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΔΝΤ:
- Η ύφεση προβλέπεται να φθάσει φέτος το 6% και το 3% το 2012.
- Η ανεργία θα φτάσει το 19% το 2012 και το 19,5% το 2013.
- Το ελληνικό χρέος θα καταστεί βιώσιμο μόνο μέσω της εφαρμογής του PSI+. Tο ΔΝΤ σημειώνει ότι θα απαιτηθεί σχεδόν καθολική συμμετοχή στο PSI, με «κούρεμα» στο 50% και χαμηλό κουπόνι, καθώς και ένα επιτόκιο κοντά στο 4% προκειμένου το χρέος να υποχωρήσει στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020. Με μια περιορισμένη συμμετοχή στο PSI το χρέος ενδεχομένως να παραμείνει σε επίπεδα άνω του 145% του ΑΕΠ το 2020.
- Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα θα παραμείνει στο κόκκινο και το 2012. Από το 2013 αναμένεται ο ρυθμός εκταμίευση των δανείων να περάσει σε θετικό πρόσημο και δη 0,6% για να φτάσει στο 3% το 2014.
- Ο στόχος για τις αποκρατικοποιήσεις των 50 δισ. ευρώ παίρνει παράταση για το 2017. Για να επιτευχθούν οι στόχοι η κυβέρνηση θα προσχωρήσει στην πώληση πρόσθετων στοιχείων ενεργητικού ( σ.σ. μεταξύ των οποίων και επιπλέον μετοχές εισηγμένων εταιριών του δημοσίου).
- Οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν «κολλήσει» εξαιτίας της απόκλισης μεταξύ νομοθέτησης και υλοποίησης. Δυο από τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις, όπως η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα: Μόλις 10 επιχειρησιακές συμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2012.
- Απαιτούνται μέτρα 3% του ΑΕΠ ή 6,51 δισ. ευρώ για την διετία 2013-2014 τα οποία μένει να εξειδικευτούν έως τον Ιούνιο. Η προσαρμογή θα εστιάζει στο σκέλος των δαπανών με την κυβέρνηση να έχει δεσμευθεί για εξοικονόμηση ποσού ύψους 1,6 δισ. ευρώ ή το 0,75% του ΑΕΠ, με μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια και σε προνοιακά - κοινωνικά επιδόματα και περικοπές στις φαρμακευτικές δαπάνες και στις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων.
- Η απόκλιση στα φετινά έσοδα θα φθάσει τα 3 δισ. ευρώ.
- Στις 150.000 θα ανέρθει ο αριθμός των υπαλλήλων που θα δει την πόρτα της εξόδου από το Δημόσιο έως το 2015.
- Έχει προγραμματιστεί επανεξέταση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα που παραμένει υψηλός σε σχέση με άλλες χώρες.

Μ. Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ήρθαν τα λεφτά από την έκτη δόση του δανείου


Πιστώθηκε χθες ο λογαριασμός της Τράπεζας της Ελλάδος με το ποσό των 8 δισ. ευρώ 

 Ποιες ανάγκες θα καλυφθούν

Στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) βρίσκονται από χθες κατατεθειμένα τα λεφτά της 6ης δόσης του δανείου που ανέμενε εδώ και τρεις μήνεςη Ελλάδα από την Τρόικα των δανειστών.Λόγω αυτή της καθυστέρησης αλλά και της διάστασης - θρίλερ που πήρε το όλο θέμα, οι πιστωτές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ αποφάσισαν να εκταμιεύσουν από κοινού το ποσό των 8 δισ. ευρώ.
Το μερίδιο του Ταμείου σε αυτή την δόση ανέρχεται στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 δισ. ευρώ κατέβαλαν τα μέλη της ευρωζώνης. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη ξεκινήσει την κατανομή αυτού του ποσού το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα απορροφήσει η αναχρηματοδότηση εντόκων γραμματίων και ομολόγων που λήγουν το επόμενο διάστημα.
Μόνο οι υποχρεώσεις από τις λήξεις αυτών των τίτλων φθάνουν τα 5,5 δισ. ευρώ. Ένα ποσό περί τα 1,63 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί για την πληρωμή μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο, που επιμερίζεται σε 1,1 δισ. ευρώ και 530 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα 900 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιήσουν στο υπουργείο Οικονομικών για να καλύψουν άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις, όπως για επιχορηγήσεις σε ασφαλιστικά Ταμεία ή για την πληρωμή των εσωτερικών οφειλών του Δημοσίου.
Το κράτος έχει φθάσει να χρωστά στο τέλος Οκτωβρίου το 3% του ΑΕΠ ή 6,67 δισ. ευρώ σε κατασκευαστές, τεχνικές εταιρίες, φαρμακαποθήκες και άλλους προμηθευτές του Δημοσίου ως αποτέλεσμα της μηδενικής ρευστότητας που παρατηρείται στα κρατικά ταμεία.
Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011 οι οφειλές αυτές είναι αυξημένες κατά 1,26 δισ. ευρώ. Τον συγκεκριμένο μήνα το κράτος χρωστούσε σε τρίτους 5,4 δισ. ευρώ.
Οι υποχρεώσεις των υπουργείων ανέρχονται σε 926,7 εκατ. ευρώ ενώ τα χρέη των νοσοκομείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης φθάνουν τα 5,746 δισ. ευρώ.
Εντωμεταξύ, το ποσό των 2 δισ. ευρώ άντλησε χθες το Δημόσιο (σ.σ. μαζί με τις συμπληρωματικές και μη ανταγωνιστικές προσφορές) από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που διενήργησε.
Το επιτόκιο στη χθεσινή έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,95%, ελαφρώς «τσιμπημένο» από το 4,89% της προηγούμενης δημοπρασίας.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μέρες 2007 για το ΠΑΣΟΚ…Μια γρήγορη ματιά αν ρίξετε γύρω σας, θα βρείτε πολλούς πρόθυμους να γυρίσουν τον χρόνο πίσω. Να επιστρέψουν σε εποχές όπου τα πράγματα ήταν καλύτερα, η ζωή περισσότερο συμβιωτική και αισιόδοξη. Να κάνουν αυτή τη βουτιά στο παρελθόν, επιδιώκοντας να σταματήσουν να τρέχουν πίσω από τα χαμένα χρόνια της ζωής τους.
Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, κάθε ματιά προς το παρελθόν είναι καλύτερη από το πολιτικό σήμερα που βιώνει το Κίνημα το οποίο ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι, ειδικά το πρόσφατο παρελθόν, δεν είναι έμπλεο σύνθετων, ενίοτε και αντικρουόμενων συναισθημάτων.
Το σημείο αιχμής είναι φυσικά το 2007. Τότε που, μετά την ήττα στις εθνικές εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν… μονάχα στην Ιπποκράτους δεν μπήκαν φωτιές, ο Γιώργος Παπανδρέου αμφισβητήθηκε έντονα. Όσο κανένας άλλος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.
Και ενώ τα ΜΜΕ εκτιμούσαν ως περίπου αυτονόητη την εκπαραθύρωσή του από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, και τη διαδοχή του από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Οίκος των Παπανδρέου κατάφερε να επιβιώσει και από αυτή τη μάχη.
Σήμερα, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να επιστρέφει στο 2007. Και πάλι με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έβαλε… στο ράφι τις προσωπικές φιλοδοξίες του, και προχώρησε το καλοκαίρι σε έναν ιστορικό πολιτικό συμβιβασμό με τον Γιώργο Παπανδρέου, εξαιτίας του οποίου χρεώθηκε την ευθύνη διαχείρισης μιας καταρρέουσας οικονομίας.
Με τον Γιώργο Παπανδρέου να έχει περιοριστεί μονάχα χωροταξικά στην Ιπποκράτους, και να αναλίσκεται σε διεθνείς συνόδους για την κλιματική αλλαγή, την κυβέρνηση Παπαδήμου να αδυνατεί να αποκτήσει αξιόπιστο πολιτικό βηματισμό, τους υπόλοιπους δελφίνους να σπαταλούν ατελείωτες ώρες πάνω από ένα… laptop, γράφοντας άρθρα για το μέλλον της Κεντροαριστεράς, και την ύφεση να βαθαίνει, αντί να μπαίνει φρένο στην εθνική κατρακύλα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν άντεξε.
Από χθες, επέλεξε συνειδητά να παίρνει όλο και πιο ηχηρές αποστάσεις από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στην οικονομία, προτού ο ίδιος διαδεχθεί τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στο Εθνικό Λογιστήριο, το καλοκαίρι του 2011. Προκειμένου να ολοκληρώσει ένα παράτολμο και εν πολλοίς οξύμωρο πολιτικό άλμα: Να καταγγείλει το Μνημόνιο, που τάχθηκε να τηρεί και να εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαπιστώνει ότι οι επιπτώσεις της εφαρμογής ενός τόσο αντι-αναπτυξιακού προγράμματος, από το μεθοδολογικό λεξιλόγιο του οποίου απουσιάζει η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συνοχής, είναι διαβρωτικές για όποιον εμπλέκεται ενεργά.
Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το τίμημα που πληρώνουν οι «υπασπιστές» των Μνημονίων, είναι εξαιρετικά βαρύ. Έστω και αργά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί, για να περισώσει ό, τι έχει απομείνει από το άλλο πληθωρικό πολιτικό κεφάλαιό του.
Και μπορεί στην πολιτική, σχεδόν τα πάντα να είναι πιθανά, στην περίπτωση Βενιζέλου ωστόσο φαίνεται ότι η έμφαση από τον ιστορικό του μέλλοντος δεν θα δοθεί στο «έστω». Αλλά στο «αργά»…

Statesmen.gr

ΥΠΟΙΚ: ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΑΚΟΜΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012«Δεν έγινε καμία συζήτηση για νέα μέτρα για το 2012» τονίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία των συζητήσεων με την Τρόικα.  Αντιθέτως, τονίζουν, επιβεβαιώθηκε πως η εξειδίκευση των νέων μέτρων που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα...
Δημοσιονομικής Στρατηγικής για το 2013-2015 θα γίνει κατά τον Ιούνιο του 2012.

 Άλλωστε, όπως επισημαίνουν, πολλά πράγματα παραμένουν αβέβαια, προέκυψαν έκτακτες καταστάσεις και κανείς δεν είναι σίγουρο πού ακριβώς θα κλείσει το έλλειμμα φέτος, γιατί πρόκειται για μία περίοδο μεγάλης ρευστότητος σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μέχρι τώρα, εκτός από τον κ. Βενιζέλο, η Τρόικα έχει δει μέχρι τώρα μόνον έναν υπουργό, τον κ. Δ. Ρέππα, με τον οποίο συζήτησε για θέματα δημόσιας διοίκησης και πιο συγκεκριμένα για το ζήτημα της εφεδρείας.

Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην πορεία των αλλαγών στο δημόσιο ενώ ανησυχεί και για την εντεινόμενη ύφεση, την οποία συνδέει με θέματα της αγοράς. Για αυτό την Τετάρτη η Τρόικα θα συναντηθεί με τον κ. Βορίδη (κλειστά επαγγέλματα), τον κ. Χρυσοχοΐδη (για θέματα ανταγωνισμού και κοινοτικών κονδυλίων) αλλά και τον κ. Κουτρουμάνη (για τα εργασιακά, τους μισθούς και τις συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα).

Με τον υπουργό Οικονομικών προβλέπεται να έχει και νέα συνάντηση την Πέμπτη και την Παρασκευή, παρουσία και του Πρωθυπουργού, με τον οποίο και θα κλείσει ο κύκλος αυτός των προκαταρκτικών επαφών ενόψει της διαπραγμάτευσης του Ιανουαρίου.

Σε αυτή τη φάση, λένε στο υπουργείο Οικονομικών, η συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο αφορά μία γενική επισκόπηση γύρω από τα μακροοικονομικά δεδομένα και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011 ενώ συζητήθηκε η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων για το νέο πρόγραμμα.


Fimotro

Εξουθενωμένος ο Βενιζέλος. Ο «ύπαρχος» πηδάει στη θάλασσα για να σωθεί!Δηλώνει εξουθενωμένος και παραπέμπει σε νέα κυβέρνηση για τα μέτρα, για να μη χάσει έδαφος στη διαδοχή

Νέα μέτρα που θα προέλθουν όμως από κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή ζήτησε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αρνούμενος να αναλάβει ο ίδιος αυτό το...
φορτίο. Είναι προφανές ότι, βλέποντας το κυβερνητικό καράβι να οδηγείται στα βράχια, ο κ. Βενιζέλος αλλάζει εσωκομματική τακτική και επιχειρεί να πηδήξει πρώτος μέσω ξεκάθαρης τοποθέτησής του υπέρ της διεξαγωγής εκλογών το συντομότερο, κάτι που εκ των πραγμάτων εξυπηρετεί και τη στρατηγική της Ν.Δ.

Η προσπάθεια αυτή απορρέει από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος, ωστόσο, με τις τοποθετήσεις του προκάλεσε σύγχυση για τον χρόνο λήψης του νέου πακέτου σκληρών μέτρων, αλλά διαφοροποιήθηκε έντονα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ζητούν να παραταθεί έως και τον Σεπτέμβριο η θητεία της κυβέρνησης.

Ο ίδιος, αντιμέτωπος και με την κατακρήμνισή του στις δημοσκοπήσεις (βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη δημοφιλίας των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ερχόμενος σε ορισμένες ακόμη και τρίτος), επιχείρησε να αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τη επερχόμενη νέα επιδρομή λιτότητας που θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, προκειμένου το φετινό έλλειμμα να κρατηθεί κάτω από το 10%. Ο «ύπαρχος» διαπιστώνει ότι η φθορά του μεγαλώνει καθημερινά και ότι, αν δεν απεμπλακεί σύντομα από το σημερινό σκηνικό, θα χάσει οποιαδήποτε ελπίδα να διεκδικήσει με αξιώσεις την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είναι δική μου ευθύνη να αναλάβω αυτό το φορτίο» είπε συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων το 2012, για να προσθέσει ευθύς αμέσως ότι «το φορτίο αυτό θα το αναλάβει μια κυβέρνηση με νωπή εντολή».
Με αυτή την απάντηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιχείρησε να φορτώσει τα καθήκοντα αυτά στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Και αυτό τη στιγμή που ο Λουκάς Παπαδήμος έχει δηλώσει ότι αυτό συνιστά υποχρέωση του υφιστάμενου κυβερνητικού σχήματος. 

Οταν όμως στη συνέχεια της συνέντευξης ρωτήθηκε για το αν η τρόικα απαιτήσει νέα μέτρα, ώστε να εγκρίνει τη νέα δανειακή σύμβαση, απάντησε ότι «οι εκλογές στη χώρα δεν μπορούν να διεξαχθούν πριν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και οριστικοποιηθεί το νέο δανειακό πρόγραμμα ύψους 130 δισ. ευρώ της χώρας». Εκανε μάλιστα έκκληση στις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας να πουν ξεκάθαρα τις προτάσεις τους.

Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπ’ όψιν στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την τρόικα και οι οποίες θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2012. Αυτές αφορούν τη νέα δανειακή σύμβαση, το νέο Μνημόνιο αλλά και το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSIplus). 

Για το θέμα αυτό υπήρξε χθες συνάντηση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον εκπρόσωπο των ιδιωτών πιστωτών Τσαρλς Νταλάρα (σ.σ.: τον επικεφαλής του IIF), παρουσία της τρόικας.   Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα στον Γενάρη να έχει κλείσει η συμφωνία με τις τράπεζες, που θα οδηγήσει σε «κούρεμα» κατά 50% των ομολόγων που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους.

Ειδικά για τα εργασιακά, και ενώ οργιάζουν οι φήμες ότι η τρόικα θα ζητήσει νέες περικοπές, ανατροπές και μειώσεις μισθών, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο, πέραν του άρθρου 37 του πολυνομοσχεδίου, με το οποίο ουσιαστικά καταργήθηκαν οι κλαδικές συμβάσεις.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων με την τρόικα ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα διεξαχθεί ένας προκαταρκτικός γύρος διαβουλεύσεων με τους ξένους.

Ο υπουργός έκανε λόγο για μία κρίσιμη και δύσκολη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ακολουθήσουν τρία «τσεκάπ»:

ñ  Το πρώτο έχει να κάνει με τις μακροοικονομικές προβλέψεις της ελληνικής οικονομίας. Κυρίως θέμα σε αυτές τις συναντήσεις με τους Πολ Τόμσεν (ΔΝΤ), Ματίας Μορς (Κομισιόν) και Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) θα είναι η ύφεση, η οποία το 2011 θα είναι δριμύτερη της πρόβλεψης του 5,5% που έχουν κάνει κυβέρνηση και τρόικα. Ο ΟΟΣΑ κάνει λόγο για 6%.

ñ  Το δεύτερο «τεστ» θα είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δηλαδή με τις αποκλίσεις σε έσοδα, δαπάνες αλλά και στο έλλειμμα, και τις αποκλίσεις που παρατηρούνται σε αυτά τα μεγέθη.

ñ  Το τρίτο σχετίζεται με την πορεία υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών. Αναμένεται η κατάθεση πολυνομοσχεδίου ή ακόμη και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή (σ.σ.: όπως έχει ήδη επισημάνει σε προηγούμενο φύλλο η «δημοκρατία»), μέσω των οποίων θα ρυθμίζονται έως 31 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες εκκρεμότητες της κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών, θα βρεθούν τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, η αργή πρόοδος για την κατάργηση και τη συγχώνευση οργανισμών κ.λπ.


Μάριος Χριστοδούλου στην εφημερίδα "Δημοκρατία" 

TaXalia

Αποκάλυψη τώρα:Ο “Βασικός Μέτοχος” δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.


Το σιωπητήριο των νταβατζήδων, η Ευρώπη των λαών διαλύεται από την Ευρώπη της διαπλοκής…


Για πρώτη φορά όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης που κρίνει σήμερα την μοίρα της Ενωμένης Ευρώπης. Τα άγνωστα γεγονότα στην Ευρώπη, η επέμβαση της Ευρωπαϊκής διαπλοκής. Με ονόματα.
  • Ο “Βασικός Μέτοχος”, ο καρκίνος που διαλύει την Ευρώπη των λαών.
  • Η δικαίωση του Κ. Καραμανλή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
  • Όταν οι «νταβατζήδες» βάζουν σιωπητήριο και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
  • Ο ωμός εκβιασμός:  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σέβεται ούτε τους θεσμούς της.
  • Ένας Επίτροπος για κλάματα.  Μάλλον δεν έκανε ούτε για «καντηλανάφτης» της Ευρώπης.

Αμέσως μετά τη ψήφιση του νόμου για τον «βασικό μέτοχο», ο Κ. Καραμανλής έδωσε εντολή στον “αίροντα τας αμαρτίας του κόσμου” Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, να στηρίξει το νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως στη Commission.  Και τούτο διότι, όπως είπαμε, οι «νταβατζήδες», τόσο οι ντόπιοι όσο και οι αλλοδαποί, είχαν πιάσει δουλειά κατεδάφισης. Ίσως να διερωτάται κανείς γιατί οι ξένοι «νταβατζήδες» είχαν σπεύσει να στηρίξουν την ελληνική διαπλοκή και ιδίως τον κ. Γ. Μπόμπολα.  Πολύ απλό.  Αν το «φράγμα» κατά της διαπλοκής που θεσμοθέτησε ο Κ. Καραμανλής γινόταν δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι ευρωπαίοι «νταβατζήδες», και ιδίως οι Γάλλοι –να τι κάνουν τα οπλικά συστήματα- που ελέγχουν μεγάλο μέρος του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, θα έχαναν «αυγά και καλάθια». 
http://olympiada.files.wordpress.com/2011/12/zeugospapandreouekklisia.jpg?w=322&h=400Για να είμαστε λοιπόν δίκαιοι:  Δεν ήταν μόνον ο κ. Γ. Μπόμπολας και οι λοιποί εγχώριοι «νταβατζήδες».  Όταν ο Καραμανλής «άνοιξε το ντουλάπι» στην Ευρώπη, οι σκελετοί που καραδοκούσαν ήταν πολλοί και επώνυμοι.  Τότε ο Κ. Καραμανλής και ο Πρ. Παυλόπουλος κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με δύναμη που υπερέβαινε κατά πολύ τα ελληνικά σύνορα και τα ελληνικά συμφέροντα.  Δυστυχώς.
Όπως είπαμε, αμέσως μετά τη ψήφιση του νόμου για το «βασικό μέτοχο» ο Προκόπης Παυλόπουλος ξεκίνησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπερασπισθεί και το νόμο αλλά και το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος κατά της διαπλοκής.  Διότι, όπως επίσης είπαμε,Σημίτης, Βενιζέλος και Πρωτόπαπας, από το 2002, ουδέποτε θέλησαν να υπερασπισθούν το Σύνταγμα.  Τον Ιανουάριο του 2005 ο Προκόπης Παυλόπουλος, μαζί με τον Θ. Ρουσόπουλο (Υπουργό Τύπου) και Χρ. Φώλια (Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κοινοτικά κονδύλια), επισκέφθηκαν (και οι τρεις μαζί, όταν το ΠΑΣΟΚ και τα κανάλια της διαπλοκής τους κατηγορούσαν ότι πήγαιναν τρεις υπουργοί να δουν έναν «χαμηλόμισθο υπάλληλο») τον Αλεξάντερ Ζάουμπ, όπως είπαμε Γενικό Διευθυντή Ανταγωνισμού.  Ένα βαθμό πιο κάτω από τον αρμόδιο Επίτροπο Τσάρλι Μάκ Κρίβι! 
Και όλοι ξέρουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ιδίως, στη Commission ό,τι λέει ο Γενικός Διευθυντής κάνει ο Επίτροπος.  Γι’ αυτό και άρχισαν απ’ αυτόν.  Άλλωστε, όπως επίσης είπαμε, ο Ζάουμπ ήταν εκείνος που έγραφε σε Βενιζέλο και Πρωτόπαπα αμφισβητώντας -με πρωτοβουλία των «νταβατζήδων»- το ελληνικό Σύνταγμα και το άρθρο 14 παρ. 9.  Επί δύο ώρες ο Παυλόπουλος, παρουσία Ρουσόπουλου – Φώλια, ανέλυε στο Ζάουμπ, ως Καθηγητής περισσότερο και γνωστός στο ευρωπαϊκό νομικό κατεστημένο λόγω προϋπηρεσίας στη Γαλλία, τη συμβατότητα του ελληνικού Συντάγματος και του νόμου περί «βασικού μετόχου» με το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρωτογενές και παράγωγο. 
Και επειδή υπήρχαν μάρτυρες και περιστατικά συνέβη το εξής:  Ο Αλ. Ζάουμπ, νομικός και αυτός, αφού συμφώνησε με όλη την ανάλυση του Πρ. Παυλόπουλου, τόνισε με έμφαση ότι ήταν το απόλυτο δικαίωμα της Ελλάδας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, να εφαρμόσει το Σύνταγμά της και να υιοθετήσει τους φραγμούς κατά της διαπλοκής με τα ΜΜΕ, όπως προέβλεπε ο νόμος για το «βασικό μέτοχο»!!
Και ενώ οι τρεις Υπουργοί του Κ. Καραμανλή είχαν πετύχει τα πάντα, πριν καν προσγειωθούν στην Αθήνα άκουγαν το MEGA, τον ΑΝΤ1 και το STAR να λένε τα αντίστροφα.  Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απέρριπτε τελικά το νόμο για τον «βασικό μέτοχο».  Τι, άραγε, ήξεραν οι «νταβατζήδες» περισσότερο από τρεις Υπουργούς και τον Γενικό Διευθυντή Ανταγωνισμού της Commission;  Αυτό φάνηκε μόλις 15 μέρες αργότερα, Φλεβάρη του 2005.  Όταν δηλαδή ο Προκόπης Παυλόπουλος πήγε να δει, νομίζοντας ότι όλα είχαν τελειώσει, τον αρμόδιο Επίτροπο Ανταγωνισμού Τσάρλι Μακ Κρίβι στις Βρυξέλλες. Α, και να μην το ξεχάσουμε.  Μετά τη συνεννόηση των τριών Ελλήνων Υπουργών με τον Γενικό Διευθυντή Ανταγωνισμού Αλ. Ζάουμπ και τη σύμφωνη γνώμη του για το «βασικό μέτοχο», χάνονται τα ίχνη του τελευταίου.  Τον άκουσε κανείς από τότε;  Τσιμουδιά.  Πήγε ο άνθρωπος στο σπίτι του.  Τη σκυτάλη ανέλαβαν άλλα, μεγαλύτερα, «αφεντικά», εντός και εκτός θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας Επίτροπος για κλάματα.  Μάλλον δεν έκανε ούτε για «καντηλανάφτης» της Ευρώπης.

Φλεβάρη λοιπόν του 2005 ο Παυλόπουλος συναντάται με τον αρμόδιο Επίτροπο Τσάρλι Μάκ Κρίβι στις Βρυξέλλες, παρουσία –πάντα υπήρχαν μάρτυρες- του τότε επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ικανότατου πρέσβη κ. Βασίλη Κασκαρέλη.  Να μην ξεχάσουμε:  Ο κ. Επίτροπος, Ιρλανδός, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Χώρας του αποχώρησε από την κυβέρνησή του με πολλές «σκιές».  Τον ξεφορτώθηκαν και τον έστειλαν στις Βρυξέλλες ως Επίτροπο.  Αυτό το παρελθόν σήμαινε πολλά.  Όπως λέει ο Σαίξπηρ:  «Οι παλιές αμαρτίες ρίχνουν μεγάλες σκιές»!
H άνοδος και η πτώση του βασικού μετόχου
Στη συνάντησή τους ο Παυλόπουλος ανέλυσε στον Επίτροπο –με βάση όσα είχε πει στον Γενικό Διευθυντή Αλεξάντερ Ζάουμπ – το νομικό σκέλος του ευρωπαϊκού δικαίου, του ελληνικού Συντάγματος και του νόμου περί «βασικού μετόχου», σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Και τότε συνέβησαν τα εξής:
Ο Επίτροπος, παρουσία ενός συνεργάτη του, είχε μπροστά του τα υπομνήματα των «νταβατζήδων», Ελλήνων και άλλων, με υπογραμμίσεις εκ των προτέρων! Σημειώνουμε ότι οι υπογραμμίσεις αυτές είχαν γίνει και με τη συνεργασία Έλληνα υπαλλήλου της Commission, με τον οποίο οι Έλληνες «νταβατζήδες» είχαν επικοινωνία.  Τόσο καλά, τόσο απλά.
Ο Επίτροπος δεν απάντησε τίποτα στα νομικά επιχειρήματα του Πρ. Παυλόπουλου.  Με κυνικό ύφος –ο Γ. Αλογοσκούφης, τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, είχε προειδοποιήσει τον Πρ. Παυλόπουλο για τις προθέσεις του Επιτρόπου αλλά ποιός μπορούσε να πιστέψει κάτι τέτοιο- του είπε:  «Κύριε υπουργέ το ζήτημα δεν είναι νομικό.  Είναι καθαρώς πολιτικό.  Ο νόμος σας δεν είναι συμβατός με την πολιτική μας περί ανταγωνισμού».
Ο Πρ. Παυλόπουλος κατάλαβε αμέσως ότι το παιχνίδι ήταν στημένο.  Με την εμπειρία του ως νομικού απάντησε στον Επίτροπο: «Τότε να μας απαντήσετε με προειδοποιητική επιστολή».  Και αυτό διότι σκόπευε να προσφύγει η Ελλάδα αμέσως στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Διότι η νομολογία του τελευταίου ήταν παγιωμένη.  Άρα ο Πρ. Παυλόπουλος ήταν βέβαιος ότι η Ελλάδα θα δικαιωθεί.  Έτσι ειδοποίησε αμέσως, όταν έφυγε από το κτίριο της Commission, τον Κ. Καραμανλή.  Και να μην ξεχάσουμε:  Ο Επίτροπος δεν τόλμησε να αμφισβητήσει στη σύσκεψη το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος. 
Γι’ αυτό ο Πρ. Παυλόπουλος, στη συνέντευξη που έδωσε στις Βρυξέλλες, τόνισε όλα αυτά στους Έλληνες δημοσιογράφους, λέγοντας ότι τα συμφέροντα του Τόπου και το Σύνταγμά μας ήταν διασφαλισμένα.  Και θα μείνει στην ιστρία η έκπληξη του κ. Στρατή Λιαρέλη, τότε δημοσιογράφου του MEGA, ο οποίος επιχειρούσε να μιλήσει για «Βατερλώ» της Κυβέρνησης Κ. Καραμανλή.  Μην ξεχνάμε ότι το Βατερλώ απέχει μόλις δέκα χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες.  Δεν ξέρουμε βεβαίως αν το ήξερε ο κ. Στ. Λιαρέλης, ο οποίος έγινε πυργοδεσπότης στη Μυτιλήνη επειδή ξεναγήθηκε επαγγελματικώς σε πολλά τηλεοπτικά μαγαζιά.  Αρχής γενομένης από το μαγαζί του κ. Αθανασούλη, το Alter, αν το θυμάστε.
http://olympiada.files.wordpress.com/2010/05/bobolas.jpg?w=386&h=211Ο ωμός εκβιασμός:  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σέβεται ούτε τους θεσμούς της.
Στην Αθήνα ο Κ. Καραμανλής και ο Πρ. Παυλόπουλος, περισσότερο ως Καθηγητής, ετοίμαζαν την υπεράσπιση της Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το «βασικό μέτοχο», έχοντας στο οπλοστάσιό του την ευρωπαϊκή νομολογία.  Μάρτης του 2005.  Και τότε συνέβη το εξής, που αποδεικνύει τη διαφθορά και τη διαπλοκή μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Commission. Και ύστερα λέμε την Ελλάδα διεφθαρμένη!  Η μεγαλύτερη διαφθορά υπάρχει στους ίδιους τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!
Ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες για δουλειά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Χρ. Φώλιας ειδοποιεί τον Πρ. Παυλόπουλο ότι η Επίτροπος κα Ντανούτα Χούμπνερ, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, είχε πάρει απόφαση να κόψει όλα τα κοινοτικά κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (πάνω από 1 δις ευρώ) αν η Ελλάδα επέμενε να συνεχίσει τον αγώνα της για την υπεράσπιση του νόμου περί «βασικού μετόχου» στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Δηλαδή η Ελλάδα και η Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή εκβιαζόταν ωμά:  Αν τολμούσε να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν θα είχε πρόσβαση στα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη!!
Όλα αυτά αποδεικνύουν πόσο βαθειά ήταν η διαφθορά και η διαπλοκή μέσα στην Ευρώπη.  Το απόλυτο κατάντημα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το οποίο σήμερα εξηγεί εύγλωττα γιατί η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασαν εδώ που έφθασαν:  Στην κατάρρευση, επειδή τα συμφέροντα είναι πάνω από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα οράματα των ηγετών που θεμελίωσαν την ενωμένη Ευρώπη.  Τώρα καταλαβαίνει κανείς γιατί η Siemens καθορίζει σήμερα την πολιτική της κας Μέρκελ.  Και τώρα καταλαβαίνει κανείς γιατί ο Χέλμουτ Σμιτ και ο Ζακ Ντελόρ εξεγείρονται έναντι των υπαλλήλων της διαπλοκής, επειδή παραμένουν πιστοί στο ευρωπαϊκό όραμα.
Μέσα απ’ αυτόν τον εκβιασμό η Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή αναγκάσθηκε, για να υπερασπισθεί την Ελλάδα, ν’ αναστείλει τον νόμο για τον «βασικό μέτοχο».  Να θυμηθούμε τότε πως το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου και η διαπλοκή πανηγύριζαν.  Και να θυμηθούμε πως τότε ξεκίνησε νέος πόλεμος της διαπλοκής έναντι του Κ. Καραμανλή και του Πρ. Παυλόπουλου.
Η δικαίωση του Κ. Καραμανλή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στη συνέχεια η εταιρεία  «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» του Πρ. Εμφιετζόγλου –που δεν διαθέτει κανάλι- προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπερασπιζόμενη το Σύνταγμα (άρθρο 14 παρ. 9) και το νόμο για το «βασικό μέτοχο».
Την Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίσθηκε τότε με απόλυτη επιτυχία ο Καθηγητής κ. Αντ. Μανιτάκης.  Μετά τα χάλασε.  Επί Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, όταν τον «γοήτευσε» ο φίλος του κ. Ν. Αλιβιζάτος.  Αλλά κ. καθηγητά «τα στερνά τιμούν τα πρώτα».
Με την απόφασή του της 16/12/2008 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με Πρόεδρο τον Έλληνα κ. Β. Σκουρή, δικαίωσε σχεδόν στο σύνολο τις θέσεις της Κυβέρνησης Κ. Καραμανλή και ως προς την υπεράσπιση του άρθρου 14 παρ. 9 του Συντάγματος και ως προς το νόμο για το «βασικό μέτοχο».  Ακολούθησε τις απόψεις του Εισηγητή κ. Κ. Lenaerts, που έχουν ως εξής:
«1) Το άρθρο 24, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ… έχει την έννοια ότι απαριθμεί κατά τρόπο εξαντλητικό τους στηριζόμενους σε αντικειμενικές σκέψεις απτόμενες της επαγγελματικής ιδιότητας λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό εργολήπτη από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης δημοσίων έργων. Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν κωλύει ένα κράτος μέλος να προβλέψει άλλα μέτρα αποκλεισμού αποσκοπούντα στη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της διαφάνειας, υπό τον όρον ότι τα μέτρα αυτά δεν βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του στόχου αυτού μέτρου.
2) Το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπει εθνικές διατάξεις οι οποίες καίτοι επιδιώκουν τους θεμιτούς σκοπούς της ίσης μεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της διαφάνειας στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθιερώνουν αμάχητο τεκμήριο ασυμβιβάστου μεταξύ αφενός της ιδιότητας του ιδιοκτήτη, του εταίρου του βασικού μετόχου ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που ασκεί δραστηριότητα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, της ιδιότητας του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών». Την απόφαση τότε δημοσίευσε και σχολίασε θετικά μόνο το «ΠΑΡΟΝ» του Μάκη Κουρή.  Όλοι οι άλλοι έθαψαν την απόφαση. Μέχρι σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι η υπόθεση είχε χαθεί.  Θεέ μου τι παραπληροφόρηση!!
Όταν οι «νταβατζήδες» βάζουν σιωπητήριο και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Εδώ τελειώνει –ή μάλλον αρχίζει- η ιστορία του «βασικού μετόχου».  Και γιατί λέμε «μάλλον αρχίζει».  Γιατί όλα εξηγούνται:  Κ. Καραμανλής και οι “ζωντανοί” εξακολουθούν να πληρώνουν τη συνέπειά τους και τον πόλεμο κατά της διαπλοκής και των «νταβατζήδων».  Ξέρουμε ότι και στο μέλλον θα κάνουν τη δουλειά τους.  Άλλωστε τι έχουν να χάσουν;
Το μήνυμα είναι προς τη Συγγρού:  Θα ορθώσει το ανάστημά της στη διαπλοκή;  Αντώνη Σαμαρά θα καταλάβεις επιτέλους ότι η μόνη σωτηρία σου είναι ν’ αντισταθείς; Σου σκάβουνε το λάκκο.  Τώρα που ο Λαός τα ξέρει όλα, ακολούθησε το δρόμο που χάραξε ο Κ. Καραμανλής.  Διαφορετικά θα τελειώσεις.  Και μαζί σου και το υγιές πολιτικό σύστημα και η Πατρίδα που θα κυλήσει στο Χάος μέχρι την τελική σωτηρία. Γιατί να είστε σίγουροι, ότι η Πατρίδα έτσι και αλλιώς θα σωθεί ακόμα και αν χρειαστεί να ματώσει. 
Κατάλαβέ το καλά:  Από σένα εξαρτάται αν οι «νταβατζήδες» θα τελειώσουν ή θα επιβιώσουν.  Αν δεν το καταλάβεις υπάρχει η τελευταία λύση:  Και πάλι η ώρα του Κώστα Καραμανλή.  Με τους ίδιους όρους –δυστυχώς για την Ελλάδα- που ήρθε η ώρα του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974.
Η Εναλλακτική λύση “3″ την οποία απευχόμασταν δηλαδή…
Διαβάστε τα προηγούμενα άρθρα που συμπληρώνουν το μεγάλο αφιέρωμα:

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ»: Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ. Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ»: Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ “ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ” ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ.


Olympia.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου