Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Μεγάλες αλλαγές σε συντάξεις επιδόματαΣε μαζική μείωση όσων επιδομάτων υπάρχουν και λειτουργούν υπέρ της ταχύτερης διεκπεραίωσης των δημόσιων υπαλλήλων, προχωρά τάχιστα το υπουργείο Οικονομικών, μέσω πολυνομοσχεδίου το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή

Τη μείωση των επιδομάτων τα οποία λειτουργούν ως κίνητρο απόδοσης ή ταχύτερης διεκπεραίωσης ή ειδικής απασχόλησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, την Πέμπτη το βράδυ.
Ο στόχος ένας, η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης αλλά ταυτόχρονα και η αποσυμπίεση του μισθολογικού κόστους, με τελικό στόχο τη μείωση των δημοσίων δαπανών.
Για την περικοπή, επίσης, των δαπανών του κράτους, ορίζεται στο ίδιο πολυνομοσχέδιο ότι τα ενοίκια που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα για κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, μειώνονται κατά 20%, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους έως τις 30 Ιουνίου 2013.
Η μείωση κατά 20% θα ισχύσει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και υπολογίζεται στο ύψος του μισθώματος που καταβάλλονταν για τη χρήση Ιουλίου 2010.
Τέλος, ορίζεται ακόμα ότι για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής, συνιστάται ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών.
Δεν περιορίζεται όμως εδώ το πολυνομοσχέδιο, καθώς προβλέπεται περαίωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες και γενικότερα επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει στην ανάλογη του 2010, αλλά και για όσους είχαν εξαιρεθεί από αυτές.
Ρυθμίσεις και για τα φρουτάκια
Στο πολυνομοσχέδιο δημιουργείται ειδική υπηρεσία σχεδιασμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής, ώστε να υπάρχει καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος αλλά και σχεδιασμός.
Μάλιστα, η νέα ειδική υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον ίδιον τον υπουργό.
Θα δοθούν συνολικά άδειες για 35.000 παιγνιομηχανήματα σε όλη τη χώρα και 15- 20 άδειες, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχήματος μέσω διαδικτύου.
Τις άδειες θα τις χορηγήσει το Δημόσιο, στο πλαίσιο της ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
Από την εφαρμογή των ρυθμίσεων, το Δημόσιο προσδοκά έσοδα ύψους 30% επί των μικτών κερδών για όλα τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό θα αποδίδεται στο δημόσιο κάθε τρίμηνο, ενώ, τουλάχιστον 20% των εσόδων αυτών θα διατίθενται σε κοινωνικές πολιτικές (άτομα με αναπηρίες, καταπολέμηση της ανεργίας, απεξάρτηση από τα παίγνια κ.α.), καθώς και για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Επίσης, ποσοστό του ποσού αυτού θα αποδίδεται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
Παράλληλα, τα κέρδη των επιχειρήσεων διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
Τα κέρδη των παικτών θα φορολογούνται με 10% και ο φόρος αυτός θα παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο κάθε μήνα από τους κατόχους των αδειών.
Τι αλλάζει στις συντάξεις
Το πλαίσιο για τις συντάξεις σαφώς και αλλάζει και αυτό. Εμπεριέχονται και ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά, θα λαμβάνουν σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 40 ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
Παράλληλα, επεκτείνονται για λόγους ισότητας και σε όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά, οι ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τους βαριά ανάπηρους και οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών με τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και τον υπολογισμό της σύνταξής τους με βάση τα 35 έτη υπηρεσίας.
Τίθεται ανώτατο όριο στις συντάξιμες αποδοχές καθώς το ποσό της μηνιαίας σύνταξης δεν θα μπορεί πια να υπερβαίνει το μηνιαίο συντάξιμο μισθό, παρά μόνο στην περίπτωση που η σύνταξη προσαυξάνεται με πτητικά κ.λ.π. εξάμηνα ή υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 και 1977/1991 (για θύματα τρομοκρατίας).


Ιδιώτες ελεγκτές για τα έσοδα
Να επισημανθεί πως με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι "με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία της ανάθεσης, ο τρόπος της αμοιβής, που μπορεί να συνδέεται με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου".

News247.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου