Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Αυστηρή απάντηση από συνεργάτες του Καραμανλή - Ο Α. Παπανδρέου αύξησε 1050% το δημόσιο χρέος


Η μικρότερη αύξηση του χρέους (63%) επί κυβέρνησης Κ. Καραμανλή

Αυστηρή απάντηση με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία έδωσαν σήμερα συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», το οποίο ισχυριζόταν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι για όλα τα δεινά της ελληνικής οικονομίας ευθυνόταν η κυβέρνηση της ΝΔ το 2004-2009 και ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση ήταν αυτή που προχώρησε σε χιλιάδες «ρουσφετολογικές» - όπως υποστηρίζει – προσλήψεις στο Δημόσιο. 

Στην απάντηση των αρμόδιων συνεργατών του Κ. Καραμανλή αναφέρεται:

Το μέγεθος του Δημοσίου χρέους δεν αποτυπώνεται σε απόλυτα νούμερα, αλλά πάντοτε ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ακόμη όμως και αν πάρει κανείς τα στοιχεία του ίδιου του ρεπορτάζ σε απόλυτους αριθμούς, το χρέος επί Ανδρέα Παπανδρέου υπερδεκαπλασιάστηκε (αύξηση 1050 %) . Αύξηση πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί.

Σε κάθε περίπτωση η αύξηση του χρέους επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας αναλύεται ως εξής: 

Την 31/12/2003 το Χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης ήταν 182. δισ. ευρώ και την 31/12/2008 διαμορφώθηκε σε 262 δισ. ευρώ. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 80 δισ. ευρώ. 

Πού πήγαν αυτά τα χρήματα: 

-50 δισ. πήγαν για την πληρωμή τόκων, στο δημόσιο χρέος που κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία. 

-10 δισ. πήγαν για την πληρωμή αμυντικών εξοπλισμών που είχαν παραγγελθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και πληρώθηκαν επί ΝΔ. 

- 2,5 δισ. πήγαν για χρέη Νοσοκομείων που βρήκε η ΝΔ από προηγούμενα χρόνια. 

- 7 δισ. πήγαν για υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. 

Δηλαδή από τα 80 δισ, τα 70 περίπου, πήγαν για την κάλυψη υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ. 

Ακόμη και αν συνυπολογίσουμε το 2009, χρονιά που το Δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά πολύ, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες, λόγω της διεθνούς κρίσης, η συνολική εικόνα δεν αλλάζει. Στο τέλος του 2009, το χρέος ήταν 298 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένο κατά 116 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2003. 

Στο διάστημα 2003 – 2009 οι τόκοι που πληρώθηκαν ήταν 61 δισ. ευρώ, 20 δισ. ήταν οι δαπάνες για εξοπλισμούς, χρέη νοσοκομείων και ταμεία που αναλύσαμε παραπάνω. Άλλα 5,2 δισ. καλύπτουν τις δαπάνες για την απόκτηση προνομιούχων μετοχών των τραπεζών και την αύξηση κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και στήριξης του τραπεζικού συστήματος. Τα υπόλοιπα 30 δισ. περίπου είναι το έλλειμμα του 2009, όπου φρόντισε να το φτάσει το ΠΑΣΟΚ. 

Για τις προσλήψεις 

Απάντηση έδωσαν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και στο ζήτημα των προσλήψεων, για το οποίο επισήμαναν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους οφείλεται στους 90.000 συμβασιούχους αορίστου χρόνου τους οποίους κληροδότησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. 

Αναλυτικά οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αναφέρουν στην απάντησή τους: 

Με αφορμή δημοσιεύματα, που διαστρεβλώνουν προκλητικά – για γνωστούς σε όλους λόγους – την πραγματικότητα ως προς τις προσλήψεις μεταξύ 2004-2009, επισημαίνεται ότι η αλήθεια έχει ως εξής, με βάση τα επίσημα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ι. Ως προς τους δημόσιους υπαλλήλους, υπό την ευρεία του όρου έννοια η οποία περιλαμβάνει και εκείνους που υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου : 

Η διαφορά μεταξύ 2004 και 2009 είναι 58.257 περισσότεροι υπάλληλοι. 

Απ΄αυτούς οι 33.500 δεν προσλήφθηκαν πρωτογενώς αλλά προέρχονται από εκείνους των οποίων οι ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004. Επισημαίνεται ότι η μετατροπή αυτή έγινε υποχρεωτικώς – και με διαδικασία ΑΣΕΠ, μολονότι τούτο δεν ήταν επιβεβλημένο κατά το Σύνταγμα – λόγω των προβλέψεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης του 1999. Συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Κ. Σημίτη αφενός είχε «κληροδοτήσει» το 2004 στην Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή περί τους 90.000 συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και έργου. Και, αφετέρου, ουδέν είχε πράξει για την προσαρμογή στην ως άνω Οδηγία, υπό τον κίνδυνο καταδίκης της Χώρας με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες. Γι’ αυτό και αμέσως εκδόθηκε το ως άνω Π.Δ. 164/2004 με το οποίο, και σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου οι 33.500 συμβάσεις κείνων που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

  • Κατά συνέπεια μεταξύ 2004-2009 προσλήφθηκαν πρωτογενώς, και για την κάλυψη υφιστάμενων τεράστιων κενών του στενού δημόσιου τομέα – πάντοτε δε μέσω ΑΣΕΠ – 24.757 δημόσιοι υπάλληλοι. Εκ των οποίων πάνω από 10.000 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού.

Απλή στατιστική παρατήρηση λοιπόν αποδεικνύει ότι ο κατ’ έτος μέσος όρος προσλήψεων μεταξύ 2004-2009 ήταν ο μικρότερος, τουλάχιστον μετά το 2000. Και, βεβαίως, δεν γίνεται λόγος για τα προηγούμενα – ιδίως μετά το 1981 – χρόνια, όπου συνέβησαν τα «όργια» κομματικών προσλήψεων του ΠΑΣΟΚ – «φυσικά» εκτός ΑΣΕΠ – και για τα οποία τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα σιωπούν «αιδημόνως». 

ΙΙ. Ως προς τους συμβασιούχους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και έργου : 

  • Α.- Τα στοιχεία έχουν ως εξής: Το 2004 υπηρετούσαν 128.963 συμβασιούχοι, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από τις Κυβερνήσεις Σημίτη, κατανεμόμενοι ως εξής : ορισμένου χρόνου 94.352. έργου 34.231. Το 2008 και επέκεινα υπηρετούσαν 96.819 συμβασιούχοι, κατανεμόμενοι ως εξής: ορισμένου χρόνου 75.127, Έργου 21.692

  • Β. Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι αν μεταξύ 2004-2006 ο αριθμός των συμβασιούχων αυτών ήταν σχετικά υψηλός – αλλά ίσος μ’ αυτόν που προσέλαβε το ΠΑΣΟΚ προ του 2004 – είναι διότι κατά τα τρία αυτά χρόνια ανανεώθηκαν υποχρεωτικώς, όσο διαρκούσαν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ, οι προ του 2004 συμβάσεις εκείνων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί, όπως τονίσθηκε, από τις Κυβερνήσεις Σημίτη και ενέπιπταν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004. ΄Ητοι οι συμβάσεις που τελικώς μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου. Γι’ αυτό και μετά το 2007 «έπεσαν» καθέτως, φθάνοντας πλέον στο μικρότερο επίπεδο, τουλάχιστον μετά το 2000. 

---
Πηγή: star.gr

Έναρξη προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου της αγροτικής εστίας του ΟΓΑ


Έναρξη προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου της αγροτικής εστίας του ΟΓΑ
Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων για τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και 3ήμερων Εκδρομών έτους 2013 της Αγροτικής Εστίας και η διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη των 130.000 δικαιούχων. Η διαδικασία χορήγησης των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και των 3ήμερων εκδρομών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, οι κληρωθέντες δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών μέσω των Κ.Ε.Π. όλης της χώρας.
Τα ονόματα όλων των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.oga.gr και στα ΚΕΠ. Να σημειωθεί ότι η κλήρωση των δικαιούχων των Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας έγινε ηλεκτρονικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια. Το χρονικό διάστημα που θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και 3ήμερων εκδρομών ξεκινά από την παραλαβή τους και διαρκεί μέχρι τις 31-03- 2014 και 31-12-2013 αντίστοιχα.

Διαδικασία Παραλαβής Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών

Για την παραλαβή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίζουν:
α) Αντίγραφο της Αίτησης Συμμετοχής τους και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο) ή β) Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ - Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο) Σημειώνεται: Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών του ΟΓΑ είναι αποκλειστικά προσωπικά και δεν παραχωρούνται με οποιοδήποτε τρόπο για χρήση από άλλο άτομο εκτός των δικαιούχων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση τους από τρίτο πρόσωπο οι κυρώσεις θα είναι αυστηρότατες τόσο για τον ίδιο τον ασφαλισμένο όσο και για το φορέα υποδοχής (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία κ.λ.π.).
Το φετινό πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας περιλαμβάνει:
1) 6ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας, που έχουν συμβληθεί με τον ΟΓΑ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 120.000 άτομα, συνταξιούχους του ΟΓΑ, ασφαλισμένους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους
2) 3ήμερες οργανωμένες εκδρομές (2 διανυκτερεύσεις) σε διάφορους προορισμούς της Ελλάδας, που θα διοργανώνονται από συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ Τουριστικά Γραφεία. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 άτομα, συνταξιούχους του ΟΓΑ, ασφαλισμένους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
3) Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου σε 100.000 δικαιούχους από 8 Ιουλίου έως 31-05-2014. Η διανομή δελτίων θα γίνει από τα ΚΕΠ και θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως τους.
4) Δωρεάν παροχή βιβλίων σε 300.000 δικαιούχους από 22 Ιουλίου έως 31-12- 2013. Οι δικαιούχοι θα απευθύνονται στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία προκειμένου να κάνουν χρήση της παροχής.
 Ιορδάνης Τζαμτζής: Ξεμπλοκάρει την επόμενη εβδομάδα η επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες


Οι συνεχείς παραστάσεις του κ. Τζαμτζή στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μόσχο Κορασίδη, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κ. Θεοχάρη Θεοχάρη και στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη Γεώργιο, είχε αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον απεγκλωβισμό και την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, των οποίων τα τιμολόγια είχαν οδηγηθεί για έλεγχο, λόγω διαφορών σε σχέση με τα όρια που έθεταν τα αρμόδια Υπουργεία.

Πιο αναλυτικά, μετά τις παρεμβάσεις στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μόσχο Κορασίδη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τροποποίησε τα όρια στις ποσότητες και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων για τον υπολογισμό επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. 

Ο κ. Κορασίδης κατέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών τις παρακάτω μεταβολές για τον υπολογισμό του ΦΠΑ των αγροτών:

1) Στα ροδάκινα: 

Στα επιτραπέζια ροδάκινα η ποσότητα ήταν 2.800 kg/ στρ., σήμερα η ποσότητα γίνεται 3.640 kg/ στρ (έχει δηλαδή 30% αύξηση) και τιμή 0,55 ευρώ / kg. 

Στα βιομηχανικά ροδάκινα η ποσότητα ήταν 3.700 kg/ στρ., σύμφωνα με την τροποποίηση η ποσότητα πλέον διαμορφώνεται στα 4.810 kg/ στρ., (έχει δηλαδή 30% αύξηση) και τιμή 0,19 ευρώ / Kg. 

2) Στα ακτινίδια: 

Τα ακτινίδια υπολογίζονταν με 3.500 kg/ στρ., στρέμμα, υπολογίζονται με 5.250 kg/ στρ. (έχει δηλαδή 50% αύξηση) και τιμή 0.42 Ευρώ / Kg. 

3) Στα κεράσια:

Για τα κεράσια η ποσότητα ήταν 2.200 kg/ στρ., με την νέα διαμόρφωση η ποσότητα υπολογίζεται στα 2.860 kg/ στρ., (έχει δηλαδή 30% αύξηση) και τιμή 2.50 ευρώ / kg. 

4) Στα Βερίκοκα:

Τα βερίκοκα υπολογίζονταν με 2.700 kg/ στρ., σήμερα υπολογίζονται με 3.510 kg/ στρ. (έχει δηλαδή 30% αύξηση) και τιμή 0.50 Ευρώ / Kg.   

Με τις νέες ποσότητες και τις νέες τιμές που κατατέθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλάζουν τα δεδομένα.   

Ο κ. Τζαμτζής παρενέβη στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη ζητώντας να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών βάση των νέων ποσοτήτων και των νέων τιμών, στην διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζαμτζής ζήτησε από τον κ. Θεοχάρη:

α) Να υπάρξει ποσό επιστροφής ΦΠΑ στο οποίο δεν θα απαιτείται κανένας έλεγχος 

β) Οι αγρότες να παίρνουν την επιστροφή ΦΠΑ τουλάχιστον μέχρι του ποσού που δικαιολογείται από τις νέες τιμές και για τα υπόλοιπα να υπάρχει έλεγχος από την εφορία.   

Ο κ. Θεοχάρης προχώρησε στην έκδοση απόφασης την οποία κοινοποίησε στις 4 Ιουλίου 2013 στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες με τα νέα δεδομένα. 

Στην απόφαση του ο κ. Θεοχάρης συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

α) Να μην γίνεται κανένας έλεγχος μέχρι του ποσού επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών έως 200,00 Ευρώ. 

β) Να επιστρέφεται ο ΦΠΑ στους αγρότες, μέχρι του ποσού που δικαιολογούν τα νέα όρια που έχει ορίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Υπουργείο Οικονομικών και για το υπόλοιπο ποσό να γίνεται έλεγχος από την εφορία.     

Δηλαδή, εάν ο αγρότης προσκομίσει τιμολόγια 50.000 Ευρώ και σύμφωνα με τις νέες ποσότητες και τις τιμές που έχουν ορίσει τα αρμόδια Υπουργεία δικαιολογείται επιστροφή ΦΠΑ για τιμολόγια 40.000 Ευρώ, ο αγρότης θα πάρει επιστροφή ΦΠΑ για τις 40.000 Ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό θα γίνεται έλεγχος από την εφορία. 

Ο κ. Τζαμτζής ενημερώνει τους αγρότες ότι με τα νέα όρια στην ποσότητα και τις τιμές των προϊόντων, περισσότερο από το 80% των αγροτών, θα πάρουν την επιστροφή ΦΠΑ χωρίς πρόβλημα. 

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα 58000 αγρότες έχουν πάρει την επιστροφή ΦΠΑ και αναμένουν άλλοι 250000 αγρότες. 

Ο κ. Μαυραγάνης ενημέρωσε τον κ. Τζαμτζή, ότι την εβδομάδα που μας έρχεται (από 8 έως 12 Ιουλίου) σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (Σταϊκούρας) θα καταθέσει σχετική τροπολογία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την παραπάνω απόφαση, ώστε να προχωρήσει απολύτως σύννομα, άμεσα, η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες.
Αρχειοθήκη ιστολογίου