Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

«Καταβολή Συντάξεων μηνός Ιουνίου 2014 για τους Συνταξιούχους του ΟΓΑ»Η σύνταξη μηνός Ιουνίου 2014 θα καταβληθεί σε 706.237 συνταξιούχους του
Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ.,
που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, τη Δευτέρα 2 Ιουν ίου
2014 .

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2014
ανέρχεται στο ποσό των 318.167.786,95 ευρώ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου