Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Μιχάλης Σάλλας - Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει κούρεμαΑυτοί που υποστηρίζουν το μεγάλο «κούρεμα» των Ελληνικών Ομολόγων, δηλαδή το πάνω από 21%, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Στην πρώτη ανήκουν εκείνοι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε από την κατάρρευση της Ελλάδας και φυσικά ούτε από τα χαρτοφυλάκια τους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτοί που δεν έχουν καταλάβει τίποτα από τις συνέπειες αυτής της ενέργειας και το πιθανότερο ούτε καν περί ποίου «κουρέματος» πρόκειται.  «Το λυπηρό είναι ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται και άνθρωποι που οφείλουν να καταλαβαίνουν», ήταν η έντονη θέση του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα για το ενδεχόμενο μεγαλύτερου κουρέματος από 50%.
Με βάση τις συμμετοχές που εκτιμάται ότι δηλώθηκαν για το εθελοντικό PSI της 21ης Ιουλίου, εάν δεχτούμε ότι αντί για το 21% «κούρεμα» που προέβλεπε η απόφαση αυτή, τώρα το εθελοντικό «κούρεμα» θα φθάσει στο 50%, τότε οδηγούμαστε σε μία επιπλέον μείωση του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους ουσιαστικά κατά  20 έως 25 δισεκ. ευρώ περίπου, σε παρούσες αξίες, και όχι κατά 180 δισεκ. ευρώ, που πολλοί, είτε από αφέλεια είτε από ελλιπή ενημέρωση, πιστεύουν, πρόσθεσε.
«Το όφελος δηλαδή θα ήταν περίπου 20 - 25 δισεκ. ευρώ, το οποίο, όμως, κατά το μεγαλύτερο μέρος, η Ελλάδα θα είναι αναγκασμένη και πάλι να το ξαναδανειστεί από τις ευρωπαϊκές χώρες και το Δ.Ν.Τ., προκειμένου να ενισχύσει τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να επανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες. Μιλάμε δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, για ένα όφελος της τάξης των 10 ή 15 δισεκ. ευρώ, από ένα σύνολο χρέους 360 δισεκ. ευρώ!  Δυστυχώς, δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι στο προτεινόμενο από διαφόρους «κούρεμα» μέσω του PSI , εξαιρούνται τα Ομόλογα της ECB, περίπου € 60 δις ονομαστικής αξίας, τα δάνεια της Τρόϊκα, ύψους € 65 δις, άλλα δάνεια που έχει συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο περίπου 20 δις, τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου 15 δις, Ομόλογα λήξης μετά το 2020 άλλα 40 – 45 δις, άλλες υποχρεώσεις προς προμηθευτές κλπ του Ελληνικού Δημοσίου και ασφαλώς εκείνους στο Εξωτερικό οι οποίοι και δεν προσήλθαν ούτε στο «κούρεμα» του 21% στο PSI  του Ιουλίου».
Επίσης, εξήγησε, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι αυτοί που δήλωσαν συμμετοχή για την συγκεκριμένη περίοδο λήξης Ομολόγων στο PSI του Ιουλίου, ήταν σχεδόν πάνω από  50% Ελληνικές Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες και Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία. Δηλαδή, όλη η ιστορία αφορά κυρίως το Ελληνικό Ασφαλιστικό και Τραπεζικό Σύστημα, για τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να ξαναδανειστεί για να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται εξαιτίας αυτής της αύξησης «κουρέματος».
«Έτσι, θα έχουμε το φαινόμενο, το Ελληνικό Δημόσιο να αποδέχεται να διαγράψουν  τα Ελληνικά Ιδρύματα, χρέος που θα τα οδηγήσει σε μείωση των αποθεματικών ή της κεφαλαιακής τους επάρκειας, για να δανειστεί στη συνέχεια και πάλι το Κράτος από Διεθνείς Οργανισμούς, με ό,τι αυτό σημαίνει πολιτικά και οικονομικά, για να επανακεφαλαιοποιήσει τις Τράπεζες και να καλύψει τα Ταμεία.
Συνέπεια όλων αυτών είναι η χώρα να καταρρακώνεται διεθνώς, να της ασκούν ακόμη περισσότερες πιέσεις,  να δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης ολόκληρου του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως άλλωστε υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ασφαλώς να διαλύεται για πολλά χρόνια το Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο έχει υποστεί ήδη δεκάδες δις ζημία από την όλη συζήτηση».

sigmalive.com  

Γιατί δεν πρέπει να μειωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέαΗ οικονομική πολιτική δεν έχει κανέναν προσανατολισμό και είναι    ιδιαίτερα αντιφατική. Οι καθημερινές αποφάσεις είναι κομμάτι μιας «κουρελούς» και οδηγούν σε αδιέξοδοΤην αναποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής την πληρώνει έντονα η κοινωνία, που εύλογα αντιδρά.
Από την οπτική γωνία της τρόικα, η άμεση προτεραιότητα ώστε να έχει προοπτική η ελληνική οικονομία, είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό.. Θα είναι ένα μήνυμα προς τη διεθνή οικονομική κοινότητα και τις αγορές, ότι η Ελλάδα αλλάζει και δεν δημιουργεί πλέον καινούριο χρέος πέραν από αυτό το οποίο προκύπτει από τη σχετική επιβάρυνση των τόκων.
Η μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα, καθώς και των συντάξεων, παρότι έχει επιφέρει ύφεση, έχει κάποιο νόημα κάτω από αυτή την οπτική γωνία διότι μειώνει τις κρατικές δαπάνες και δρα στην κατεύθυνση της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η προτεινόμενη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα επιμηκύνει το φαύλο κύκλο της ύφεσης.
Σε ποια λογική όμως υπακούει και τι συνέπειες μπορεί να έχει ως προς τα δημοσιονομικά ελλείμματα;
Όπως είναι γνωστό, το ουσιαστικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Η πρόταση της μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, στοχεύει στην άρση της ανταγωνιστικότητας –διότι το εργατικό κόστος αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος- ενισχύοντας κυρίως την αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές, διαχρονικά αντιπροσώπευαν περίπου το 6,5% – 7,5% του ΑΕΠ, αλλά με τη δυναμικότητα την οποία επιδεικνύουν τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύουν 9% – 9,5% του ΑΕΠ στο τέλος του 2011.
Σίγουρα το μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης, εκτός των άλλων, θα πρέπει να στηρίζεται στην εξωστρέφεια με προοδευτική και σημαντική αύξηση των εξαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Όμως τη δεδομένη περίοδο, σε καθαρά οικονομικό επίπεδο, πέραν των επιπλέον κοινωνικών προβλημάτων τα οποία θα δημιουργηθούν, είναι μία επιπόλαια σκέψη η οποία δείχνει τη σαφή έλλειψη κυρίως προσανατολισμού αλλά και συνοχής της οικονομικής πολιτικής.
Η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, επιμηκύνει το φαύλο κύκλο της ύφεσης και ενεργεί προς την κατεύθυνση της αύξησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, μειώνοντας άμεσα τα έσοδα από την είσπραξη μειωμένων (άμεσων αλλά και έμμεσων) φόρων και αυξάνοντας παράλληλα τις δαπάνες από την επιχορήγηση των ταμείων ως συνέπεια των μειωμένων εισφορών. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει πλήρης αντιφατικότητα στην οικονομική πολιτική μεταξύ του άμεσου στόχου (μείωση του ελλείμματος) και των προτάσεων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή με απλά λόγια, για να βοηθηθεί το 10% της οικονομίας προτείνεται να επιβαρυνθεί το υπόλοιπο κομμάτι της, επιτείνοντας το φαύλο κύκλο της ύφεσης από τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, αφαίρεσης τζίρου από την αγορά, αύξηση της ανεργίας και τη με διπλή κατεύθυνση επιβάρυνση του προϋπολογισμού.
Το επιχείρημα ότι η μείωση των μισθών μπορεί να δράσει ανασταλτικά στην αύξηση της ανεργίας περιέχει μεγάλη ελαφρότητα, διότι ο επιχειρηματικός κόσμος δύσκολα θα προσλάβει προσωπικό, όταν κυριαρχεί μεγάλη αβεβαιότητα, όταν η προοπτική της ύφεσης έχει επιβληθεί, όταν το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον είναι ακόμη ανέτοιμο να δεχθεί ανάπτυξη και επενδύσεις, όταν υπάρχει κοινωνική αναταραχή και όταν η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει εντελώς το πολιτικό της κεφάλαιο.
Η εσωτερική υποτίμηση, ελλείψει εθνικού νομίσματος, είναι μέσο προσαρμογής του βιοτικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η τεχνητή μείωση επιπλέον του βιοτικού επιπέδου, από ηθελημένη ή μη εφαρμογή λανθασμένης οικονομικής πολιτικής, έχει άλλους στόχους : την υποτίμηση των ελληνικών οικονομικών αξιών.

Statesmen.gr

Ποιος λέει την αλήθεια κ. Βενιζέλε εσείς ή το Ελεγκτικό Συνέδριο ;;
"Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει πει τίποτα περί αντισυνταγματικότητας.Δεν υπάρχει καμμία σχετική παρατήρηση στη συνημμένη γνωμοδότησή του στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Καμμία. Γιατί επικαλείστε το Ελεγκτικό Συνέδριο; Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδοτεί υποχρεωτικώς για τα συνταξιοδοτικά νομοσχέδια και η γνωμοδότηση τίθεται υπ’ όψιν της Βουλής."
Aυτή ήταν η απάντηση του κ. Βενιζέλου σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ κ. Ροντούλη, σχετικά με το ...

χαράτσι του 40 % στους αποστράτους κάτω των 55 και την αντισυνταγματικότητα του μέτρου με βάση τις παρατηρήσεις  του ελεγκτικού συνεδρίου.  
Τι είπε ο κ. Βενιζέλος ότι: Δεν υπάρχει καμμία σχετική παρατήρηση στη συνημμένη γνωμοδότησή του στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Καμμία.
Ποια ήταν όμως η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ;;
Έχει δίκιο ο κ. Βενιζέλος, πράγματι δεν υπήρχαν παρατηρήσεις ;;
Aς δούμε τι αναφέρουν τα πρακτικά του ελεγκτικού συνεδρίου επί της επίμαχης διάταξης :


Ποιος λέει την αλήθεια κ. Βενιζέλε εσείς ή το Ελεγκτικό Συνέδριο ;;

Exomatiakaivlepo.gr

Πάμε για “κούρεμα” 60%…Το τελικό ύψος του «κουρέματος» που θα αποφασισθεί για το ελληνικό χρέος, προκειμένου να καταστεί αντικειμενικά βιώσιμο, και να απομακρυνθούν οι συστημικοί κίνδυνοι για την ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία, παραμένει ακόμη… καλά κρυμμένο μυστικό.
Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ποσοστό 50%, καθώς σε αυτά τα επίπεδα έχει υπολογιστεί ότιοι γερμανικές τράπεζες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στο ελληνικό χρέος, δεν κινδυνεύουν να υποστούν απώλειες που θα ισοδυναμούσαν με… σαράκι για τη ρευστότητά τους.
Στη συνέχεια, και λόγω της αντίδρασης της Γαλλίας, οι τράπεζες της οποίας βρίσκονται πολύ πιο βαθιά… μπλεγμένες με ελληνικά ομόλογα, το «κούρεμα» προσδιορίστηκε περίπου για το 35%. Την παραπάνω εκτίμηση μάλιστα φέρεται να έχει διατυπώσει και ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του με υπουργούς.
Ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σε μια αποστροφή πρόσφατης συνέντευξής του, ανέφερε το ποσοστό 60%, για να υποχρεωθεί λίγο αργότερα να το διαψεύσει κατηγορηματικά και δημοσίως.
Σήμερα, τα λόγια του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου μπορεί κανείς να τα αντικρίσει από άλλη οπτική γωνία, καθώς για το ίδιο ποσοστό «κουρέματος», δηλαδή 60%, μιλάει και το πρακτορείοBloomberg. Ίσως το πλέον έγκυρο γύρω από ζητήματα οικονομίας, επικαλούμενο μάλιστα πηγές από τις Βρυξέλλες και τις γαλλικές τράπεζες.
Το στοιχείο ωστόσο που… υποψιάζει περισσότερο, για την πιθανότητα να έχει το Bloomberg δίκιο, και το τελικό «κούρεμα» του ελληνικού χρέους να φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα, είναι η χρονική σύμπτωση της αποκάλυψης με τη σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών του G20 στο Παρίσι. Εκεί όπου οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα παρουσιάζονταν τα «πραγματικά στοιχεία», για το μέλλον της Ελλάδας.

Statesmen.gr

Οι Αρμένιοι κατάφεραν να ενάγουν επιτυχώς την Τουρκία στα αμερικανικά δικαστήριαΤρείς Αμερικανοί-Αρμένιοι απόγονοι θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας ενάγουν την Τουρκία στις ΗΠΑ, για κλοπή της περιουσίας τους και στη συνέχεια για κερδοσκοπία από τη κλεμμένη τους περιουσία που παράνομα κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια της Αρμενικής Γενοκτονίας όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι εκδίωξαν τους Αρμένιους από την περιοχή των Αδάνων στη νότια Τουρκία. Η εν λόγω περιουσία που αναφέρεται στη αγωγή σήμερα είναι μια στρατηγικής σημασίας αμερικανική αεροπορική βάση στη νότια Τουρκία. Οι ενάγοντες ενάγουν την Τουρκία και δύο τράπεζές της.
Η είδηση μας ήλθε από Αρμενικά ΜΜΕ.
http://www.panarmenian.net/eng/news/75746/US_court_backs_Armenian_lawsuit_against_Turkish_bankshttp://www.google.co.uk/ 
Η αγωγή κατατέθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2010 και οκτώ μήνες μετά την κατάθεσή της το Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λός Άντζελες αποφάνθηκε ότι οι εναγόμενοι παρέλαβαν όλες τις κλήσεις νόμιμα και ικανοποιητικά.


Στις 2 Αυγούστου , 2011, ο Αμερικανός Ομοσπονδιακός δικαστής Dolly Gee απέρριψε τις τουρκικές ενστάσεις και αποφάνθηκε ότι η Τουρκική Δημοκρατία έχει επαρκώς παραλάβει τα σχετικά νομικά έγγραφα και κάλεσε τις τρείς τουρκικές οντότητες (την Τουρκική κυβέρνηση και δύο τράπεζές της) να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις όχι αργότερο της 19ης Αυγούστου 2011. (Η υπόθεση βρίσκεται εν εξελίξει).
Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Λός Άντζελες καταγράφεται ως η πρώτη επιτυχής αγωγή εναντίον της Τουρκίας που ξεκίνησε σε αμερικανικά δικαστήρια.
Οι δικηγόροι των Αμερικανών-Αρμενίων απέδειξαν με την επιμονή τους, την υψηλή επαγγελματική τους ικανότητα αφού δεν πτοήθηκαν μηνών ταλαιπωρίας για να παραδώσουν τις κλήσεις στους εναγόμενους (Τουρκία και δύο τράπεζες). Οι δικηγόροι είναι: Yeghiayan Law Firm in Glendale, Schwarcz, Rimberg, Boyd & Rader, LLP in Los Angeles και ο ακαδημαικός νομικός Michael Bazyler from Chapman University School of Law in Orange.
Οι δικηγόροι χρησιμοποίησαν το Στέιτ Ντεπάρτμεντ για να παραδώσει τα σχετικά νομικά έγγραφα στην τουρκική κυβέρνηση μέσω της διπλωματικούς οδού όταν όλοι οι άλλοι τρόποι απέτυχαν. Πράγμα που το Στέιτ Ντεπάρτμεντ έκανε. Η αμερικανική πρεσβεία στην 'Αγκυρα παρέδωσε τα σχετικά έγγραφα στην τουρκική κυβέρνηση προβαίνοντας παράλληλα και σε έντονες συστάσεις στην τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου.
Για ακόμα μια φορά οι Αρμένιοι, θύματα της Αρμενικής Γενοκτονίας, επιβεβαίωσαν ότι όταν υπάρχει η θέληση υπάρχει και ο τρόπος διαψεύδοντας ισχυρισμούς ότι δεν μπορεί ένας στις ΗΠΑ να ενάγει την Τουρκία λόγω ασυλίας κυρίαρχου κράτους. Μία σοβαρή υπενθύμιση προς όλους εμάς πρόσφυγες και θύματα της τουρκικής νεότερης βαρβαρότητας που από το 1974 ακόμα συνεχίζεται και κρατά παράνομα υπό κατοχή τη μισή μας πατρίδα και τις περιουσίες μας. Χρησιμοποιώντας εκεί μια υποτελή της διοίκηση, όπως αποφάνθηκαν και τα διεθνή δικαστήρια. Καλή τους επιτυχία μέχρι το τέλος.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/συγγραφέας
Λονδίνο 13.10.2011 

Geopolitics-GR

Koύρεμα, ισοπέδωση μισθών και συντάξεων και στο βάθος... η δραχμή! - Το σοκ του κοντινού μέλλοντος


 
Όποια κι αν η απόφαση της ΕΕ για το ελληνικό κούρεμα, η ουσία για τους έλληνες είναι τα… ανταλλάγματα. Οι Γερμανοί έχουν αποφασίσει να ισοπεδώσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως στονγερμανικό Τύπο κυκλοφορούν ρεπορτάζ με το ύψος των αποδοχών εργαζομένων και συνταξιούχων και με τα όρια ηλικίας. 

«Παίρνετε εσείς αυτά τα λεφτά σε αυτή την ηλικία» ρωτούν οι συντάκτες τους αναγνώστες τους. Μια προπαγάνδα που μεταφέρεται αυτούσια στιςφτωχότερες χώρες της ΕΕ, γεγονός που προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις για τη χώρα μας. Αποτέλεσμα είναι αντί της ορθολογικής επιλογής που θα ήταν να μας δανείσουν για να ορθοποδήσουμε να κερδίζουν στην Ευρώπη έδαφος οι φωνές που θέλουν να αφεθούμε στην τύχη μας. Οι ηγεσίες, βέβαια, δε θέλουν να φθάσουν σε αυτή την εξέλιξη χωρίς να έχουν εξαντλήσει τα ενδιάμεσα περιθώρια. Αποτέλεσμα της πολιτικής τους, όμως, είναι το ενδεχόμενο:

Και το χρέος να κουρευτεί με αρνητικά αποτελέσματα σε τράπεζες και ταμεία.
Και οι μισθοί- συντάξεις να ισοπεδωθούν.
Και η χώρα να γυρίσει στο τέλος στη δραχμή.
Γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του newpost.gr οι δανειστές μας έχουν στείλει στην Αθήνα τελεσίγραφο: «Ή πιάνετε τους στόχους μέχρι το τέλος του έτους ή… μπάι, μπάι ευρώ»!

ΤΟ ΓΑΝΤΥNewpost.gr

Κατά τα άλλα ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ γέμισε το δημόσιο με γαλάζια παιδιά...
80.000 προσλήψεις στο Δημόσιο ως τις εκλογές του 2004

Πιέσεις από τους υπουργούς να φτάσουν τις 114.494 οι διορισμοί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  19/01/2003

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Φλωρίδης

Η κυβέρνηση είναι καθ' όλα έτοιμη να τραβήξει το «χαρτί» των 49.765 συν 30.000 προσλήψεων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ανά πάσα στιγμή ως τις εκλογές.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», από τον τριετή προγραμματισμό των διορισμών στο Δημόσιο που έχει γίνει από τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχουν μείνει κενές 2.413 θέσεις (για τις οποίες υπάρχουν και τα σχετικά κονδύλια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) από το 2002, ενώ για το 2003 και το 2004 προβλέπεται να γίνουν 25.109 και 22.243 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων αντίστοιχα.
* Θέσεις μερικής απασχόλησης
Στον εντυπωσιακό αυτό αριθμό πρέπει να προστεθούν και 30.000 προσλήψεις που θα γίνουν εντός του 2003 για να καλύψουν θέσεις μερικής απασχόλησης και κενά που υπάρχουν σε ευαίσθητους τομείς της δημόσιας διοίκησης και οι οποίοι έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία θα ανέλθουν σε 1.000 και θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα με ευθύνη του υπουργού Εσωτερικών κ. Κ.Σκανδαλίδη.
Στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα την ευθύνη του προγραμματισμού των διορισμών έχει ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Φλωρίδης, ο οποίος έχει επιδοθεί σε αγώνα να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα στο οποίο στηρίζει πολλά η κυβέρνηση για να βελτιώσει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Οι πιέσεις για διορισμούς είναι μεγάλες και όπως φαίνεται από τα στοιχεία οι υπουργοί ζήτησαν να γίνουν συνολικά μέσα σε τρία χρόνια 114.494 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
* Ολες οι θέσεις που θα προκηρυχθούν
«Το Βήμα» παρουσιάζει σήμερα το τριετές πρόγραμμα το οποίο είναι προφανές ότι θα συμπτυχθεί - ως προς τον χρόνο υλοποίησής του - έτσι ώστε να έρθει πριν από τις εκλογές και στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά:
- Τα αιτήματα όλων των υπουργείων που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Οικονομίας, η πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των διαγωνισμών μέσω του ΑΣΕΠ και οι παρατηρήσεις για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Στον επίσημο πίνακα καταγράφονται επίσης αναλυτικά οι θέσεις ανά υπουργείο και τα κενά που υπάρχουν σε νοσοκομεία, ταμεία, οργανισμούς και όλους τους επιχορηγούμενους φορείς από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο υπουργείο Παιδείας θα γίνουν εφέτος 8.200 προσλήψεις εκπαιδευτικών οι οποίες μάλιστα θα ανακοινωθούν πριν από το Πάσχα και το 2004 θα γίνουν άλλοι 8.000 διορισμοί.
Στο υπουργείο Υγείας έχει προγραμματιστεί να γίνουν 3.452 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να λειτουργήσουν τα νέα νοσοκομεία (το Αττικό κ.ά.) και να βελτιωθεί η κατάσταση του ΕΣΥ.
Προσλήψεις μεγάλου αριθμού υπαλλήλων θα γίνουν στην Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και στις φυλακές για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες ασφαλείας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.
Από τα στοιχεία αυτά είναι σαφές πού ρίχνει το βάρος της η κυβέρνηση και ποιους τομείς θέλει να προσέξει, ώστε να αλλάξει η εικόνα της καθημερινότητας του πολίτη.
* Η ασφάλεια των φυλακών
Με προσλήψεις τουλάχιστον 1.450 εργαζομένων θα καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης των φυλακών εντός του 2003. Λόγω των αυξημένων αναγκών για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, αποφασίστηκε οι 1.350 αποσπασμένοι αστυνομικοί στις φυλακές να επιστρέψουν στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στη θέση τους θα πρέπει να τοποθετηθούν νέοι υπάλληλοι που θα ανήκουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Επίσης έχει αποφασιστεί να στελεχωθεί η νεοσύστατη υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αγωγής με περισσότερους από 100 κοινωνικούς λειτουργούς σε όλη την Ελλάδα.
Για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων θα γίνει μεγάλος αριθμός προσλήψεων τόσο στην Αστυνομία (1.609 άτομα το 2003 και 2.196 άτομα στις αρχές του 2004), στο Πυροσβεστικό Σώμα (620 άτομα φέτος και 560 το 2004) αλλά και στο Λιμενικό Σώμα (1.000 άτομα φέτος και 1.000 στις αρχές του 2004).
Οι προσλήψεις αυτές είναι προγραμματισμένες από την κεντρική διοίκηση και ανεξάρτητες από τις προσλήψεις που θα γίνουν από τον «Αθήνα 2004» για να καλύψουν τον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας των Αγώνων.
www.tovima.gr/finance/article/?aid=148423
Κατατέθηκε η τροπολογία για τη διπλή εισφορά από μισθωτούς και συνταξιούχους


ΓΑΤΟΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΠΡΟΧΩΡΑ, ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΠΡΟΣΕΧΕ ΟΜΩΣ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΘΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΑΓΕΣ ΜΟΝΟΣ. ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ''ΜΟΝΟΦΑΓΑΣ''. ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΤΕ ΣΚΟΠΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΜΑΞΗ. ΡΟΥΦΗΞΑΤΕ ΤΟ ΑΙΜΑ... ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΘΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.


Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης από μισθωτούς και συνταξιούχους. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα γίνεται μηνιαία παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθούς και τις συντάξεις του 2012, ενώ το φθινόπωρο του 2012 θα αποσταλεί σε όλους τους φορολογούμενους το πολυεκκαθαριστικό της εφορίας όπου θα καταβληθεί και η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011.

Με άλλη διάταξη καταργείται το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης με το οποίο απαλλάσσονταν από φόρο εισοδήματος για κέρδη έως 30 χιλιάδες ευρώ οι νέοι έως 35 ετών ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα τρία χρόνια της έναρξης της επιχείρησης τους .

Μάλιστα η κατάργηση έχει αναδρομική εφαρμογή καθώς ισχύει από τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2011.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε ότι «εάν το υπεύθυνο πράγμα που πρέπει να γίνει αφορά πολιτικό ή εκλογικό κόστος, τότε είμαστε έτοιμοι να το αναλάβουμε».


Adesmeytos.gr

Κίνηση ρουά-ματ των ευρωπαϊκών τραπεζών προς τις κυβερνήσειςdbankΠάει το σχέδιο της υποχρεωτικής ανακεφαλαίωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών, μπορούμε να το θεωρούμε τελειωμένη υπόθεση πριν καλά - καλά τεθεί σε εφαρμογή… Ο λόγος βρίσκεται στην ολοκληρωτική εξέγερση που σάλπισαν χτες εναντίον του οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και προσωπικά ο Τζόζεφ Άκερμαν, πρόεδρος της Deutsche Bank και επικεφαλής του Διεθνούς Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής, δείχνοντας στις πολιτικές ηγεσίες πως αν προσπαθήσουν να υποχρεώσουν τις τράπεζες της Ευρωζώνης να λάβουν κρατικά κεφάλαια χωρίς τη θέλησή τους, μπορούν να τους ξεγλιστρήσουν προχωρώντας σε εκτεταμένη απομόχλευση – που βεβαίως θα προκαλέσει πιστωτικό κραχ και ύφεση, δηλαδή ό,τι συνιστά τον χειρότερο εφιάλτη των πολιτικών.
Μόλις λίγες ώρες πριν, το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο είχε δώσει στη δημοσιότητα τις βασικές γραμμές των όρων του ευρωπαϊκού σχεδίου υποχρεωτικής ανακεφαλαίωσης των τραπεζών με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Μπαρόζο, η διαδικασία σχεδιάζεται να ξεκινήσει με τον ορισμό ενός ‘προσωρινού υψηλού’ δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 στα παρόντα τεστ αντοχής των τραπεζών καθώς και με την παράλληλη επιβολή περιορισμών στη διανομή μερισμάτων και μπόνους των τραπεζικών στελεχών έτσι ώστε να επιταχυνθεί η συσσώρευση κεφαλαίων από τις τράπεζες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν προσδιόρισε τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θα ζητηθεί αλλά καλόν είναι να θυμόμαστε ότι στα τελευταία τεστ αντοχής των ευρωπαϊκών τραπεζών που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είχε θέσει ελάχιστο όριο Tier 1 στο 5%, την περασμένη βδομάδα είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες που έλεγαν ότι στα νέα τεστ θα ζητηθεί όριο 7% ενώ αυτή την εβδομάδα διέρρευσαν πληροφορίες περί ενός πολύ υψηλού ορίου 9% - εκ του οποίου παρά πολύ απέχουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων, είπε ο Μπαρόζο προχτές, θα τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα 6-9 μηνών όπου οι τράπεζες θα πρέπει να αναζητήσουν ιδιωτικά κεφάλαια και αν δεν τα καταφέρουν, θα ακολουθήσει η υποχρεωτική ανακεφαλαίωση τους με κρατικά κονδύλια – που βεβαίως συνεπάγεται κάποιου βαθμού κρατικοποίηση.

Χτες λοιπόν οι τραπεζίτες έσπευσαν να απαντήσουν στην Επιτροπή και τους πολιτικούς – όχι ψευδώς – πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς οι τραπεζικές μετοχές είναι πολύ πιεσμένες και διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο στο 60% της λογιστικής τους αξίας. Επίσης, πως καμιά τράπεζα δεν έχει σήμερα πρόσβαση στις αγορές και πως οι επενδυτές απλά δεν θέλουν να δεσμεύσουν νέα κεφάλαια στις τράπεζες γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι το νέο χρήμα απλά θα απορροφηθεί από τις διαγραφές των ζημιών των κρατικών τίτλων. Για να καταλήξουν στο εξής ‘δια ταύτα’: από τη στιγμή που λείπουν τα ιδιωτικά κεφάλαια, είπαν, αν είναι να υποχρεωθούν σε ανακεφαλαίωση με λεφτά του κράτους, θα προτιμήσουν να αντιπαρέλθουν τον … κρατικό σκόπελο επιλέγοντας να πιάσουν τους στόχους του υψηλότερου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θα τους ζητηθεί με πώληση περιουσιακών στοιχείων και ισχυρή απομόχλευση. Πλην όμως μια τέτοια στρατηγική συρρίκνωσης των τραπεζών δημιουργεί ισχυρότατους πονοκεφάλους στους Ευρωπαίους πολιτικούς και τις εποπτικές αρχές, γιατί θα περιορίσει δραστικά τον δανεισμό θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη ανάκαμψη της Ευρωζώνης. Διότι δυστυχώς για την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις της βασίζονται στις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης τους σε αντίθεση με το μόλις 30% των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η εξέγερση των τραπεζιτών είχε σχετικά καθολικό χαρακτήρα, με τα ιδρύματα της Γαλλίας και της Γερμανίας βεβαίως να πρωτοστατούν. Στη Γαλλία επικεφαλής των τραπεζών που δήλωσαν ότι δεν θα δεχτούν ανακεφαλαίωση με κρατικά κονδύλια τέθηκαν η BNP Paribas και η Societe Generale. Πηγές των δύο γαλλικών τραπεζών δήλωσαν στους Financial Times ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν κι άλλες τράπεζες της Ιταλίας και της Ισπανίας, καθώς, όπως είπαν, «είναι απολύτως λανθασμένη η αύξηση των κεφαλαίων στην παρούσα φάση, χρειαζόμαστε απομόχλευση στην πραγματικότητα».

Στη δε Γερμανία τη σημαία της απόρριψης του σχεδίου των πολιτικών σήκωσε ο ίδιος ο Ζόζεφ Άκερμαν. Ο Άκερμαν, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, που αποτελεί τη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, αλλά και επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, του πανίσχυρου οργάνου συντονισμού των παγκόσμιων τραπεζών, όχι μόνο δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανακεφαλαίωσης των τραπεζών αλλά και χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση ως ‘αντιπαραγωγική’, επειδή, όπως είπε με γλώσσα που έσταζε φαρμάκι, δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα των κρατικών ομολόγων τα οποία έχουν χάσει τον απαλλαγμένο κίνδυνο χαρακτήρα τους.

«Από τη μια πλευρά αυτή η συζήτηση στέλνει το μήνυμα ότι ένα κούρεμα του χρέους είναι πολύ πιο πιθανό και από την άλλη καθώς οι πόροι για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών δεν πρόκειται να προέλθουν από τους ιδιώτες πιστωτές αλλά από τα κράτη, θα αυξήσει στο τέλος τα ελλείμματα επιβαρύνοντας το κρατικό χρέος», τόνισε ο Άκερμαν. «Η λύση στο πρόβλημα είναι επομένως να αποκαταστήσουν οι κυβερνήσεις την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών τους». Και το τελεσίγραφο με το οποίο κατέληξε ήταν: Η Deutsche Bank ‘θα κάνει τα πάντα’ προκειμένου να αποφύγει μια υποχρεωτική ανακεφαλαίωση.
Επομένως, πάμε για άλλα…

Στο χείλος του γκρεμού οι τράπεζες
banks22Στο χείλος του γκρεμού βρίσκονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα αυστηρότερα stress tests που προωθεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς θα πρέπει νααυξήσουν το core Tier 1 πάνω από το 9%. Αυτό όμως σημαίνει πως οι τράπεζες θα χρειαστούν «φρέσκα» κεφάλαια, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αντληθούν στη τρέχουσα συγκυρία. 
Η δυσχερής θέση στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες στην Ευρώπη αποτυπώνεται στην ανάλυση της Credit Suisse, που υπολογίζει πως 66 από τις 89 ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να μην περάσουν τα νέα stress tests της EBA, που θέτουν τον πήχυ του core tier 1 στο 9%, εκτιμώντας ταυτόχρονα πως θα πρέπει να αντλήσουν νέα κεφάλαια ύψους 220 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ελβετικό οίκο οι μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες θα προκύψουν για τις Royal Bank of Scotland (19 δισ. ευρώ), Deutsche Bank (14 δισ. ευρώ) και BNP Paribas (14 δισ. ευρώ).
Οσον αφορά στις ελληνικές τράπεζες η Credit Suisse υπολογίζει πως η Εθνική θα χρειαστεί φρέσκα κεφάλαια ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Για την Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά πως θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση 3,9 δισ. ευρώ, η Eurobank 3,8 δισ. ευρώ, η Alpha Bank 2,2 δισ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 978 εκατ. ευρώ.
Από την πλευρά της η Citigroup προβλέπει πως τα εχγώρια τραπεζικά ιδρύματα θα χρειαστούν περί τα 27,5 δισ. ευρώ, ώστε να πιάσουν το στόχο για core tier 1 9%. HMorgan Stanley λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα τεστ κοπώσεως εκτιμά πως η ΑΤΕ θα χρειαστεί 2 δισ. ευρώ, το ΤΤ 1,1 δισ., η Πειραιώς 2,6 δισ., η Eurobank 2,4 δισ., η Marfin 609 εκατ., η Τρ. Κύπρου 419 εκατ., η Εθνική 1,8 δισ. και η Alpha 1,4 δισ. ευρώ.
Κόντρα για την ανακεφαλαιοποίηση
Εκτός από τον «πονοκέφαλο» των stress tests οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες και με την ανακεφαλαιοποίηση. Η δήλωση του προέδρου της Κομισιόν Jose Barroso πως θα πρέπει επειγόντως να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, έριξε… λάδι στη φωτιά, με αποτέλεσμα να κορυφωθεί η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ τραπεζιτών και Αρχών. Οι κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης δηλώνουν ότι προτιμούν να πουλήσουν ενεργητικό, παρά να αντλήσουν «ακριβά» νέα κεφάλαια, όπως απαιτείται υποχρεωτικά από τους νέους συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα «αντάρτικο» που απειλεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των δανείων προς την αναιμική οικονομία της ευρωζώνης. Μάλιστα ο επικεφαλής της Deutsche Bank, κ. J. Ackermann, τόνισε ότι θα πράξει ό,τι μπορεί για να αποφύγει μια υποχρεωτική ανακεφαλαιοποίηση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα έχει επαρκή κεφάλαια για να αντιμετωπίσει την κρίση. Πρόσθεσε ότι οι τράπεζες πρέπει να μεριμνήσουν για την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές μακροπρόθεσμα καθώς την τρέχουσα περίοδο αυτό είναι σχεδόν αδύνατο.
Ο πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ως «προτιμητέα σειρά» για την ανακεφαλαιοποίηση τον ιδιωτικό τομέα, έπειτα τους εθνικούς πόρους και τέλος, εάν οι δεύτεροι δεν επαρκούν, πόρους που θα εξασφαλιστούν «μέσω δανείου από τον EFSF». Προσδιόρισε ότι οι τράπεζες που έχουν μεγάλη βαρύτητα στο σύστημα θα πρέπει να διαθέτουν «αισθητά υψηλότερους κεφαλαιακούς συντελεστές για τα καλής ποιότητας κεφάλαιά τους», στο πλαίσιο των κανονισμών κεφαλαιακής επάρκειας της «Βασιλείας ΙΙΙ» που, κανονικά, τίθενται σε ισχύ το 2015. Υποστηρίζοντας την κατανομή των βαρών, που έχει ζητήσει η Γερμανία, ο κ. Μπαρόζο δήλωσε ότι τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την πιθανή επανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών θα αναζητηθούν πρώτα από τον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, πρόσθεσε, τότε θα πρέπει να ζητηθεί στήριξη από τις κυβερνήσεις, οι οποίες με την σειρά τους θα μπορούν να αποταθούν στο ταμείο διασώσεων της ευρωζώνης. Εως την πλήρη κεφαλαιακή αποκατάστασή τους, οι τράπεζες δεν θα πρέπει να «απονέμουν» μερίσματα ή bonus.

Sofokleus10.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου