Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Η Έκθεση βόμβα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουςΕκτύπωσηPDF
bankruptcyTo XrimaNews.gr και τοSOFOKLEOUS10.GR παρουσιάζουν την έκθεση βόμβα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους που δόθηκε στους Ευρωπαϊους ΥΠΟΙΚ την Παρασκευή. Έχει γίνει μετάφραση των σημαντικότερων σημείων της έκθεσης τα οποία παραθέτονται στη συνέχεια. 
Ελλάδα: ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους 21 Οκτ. 2011
Από την τέταρτη αναθεώρηση η κατάσταση στην Ελλάδα έχει πάρει μια στροφή προς το χειρότερο και αντί η οικονομία να προσαρμόζεται μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας χάρη σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η προσαρμογή γίνεται μέσω της ύφεσης και της μείωσης των μισθών. Eνάντια σε αυτές τις αντιξοότητες οι ελληνικές αρχές δυσκολεύονται πάρα πολύ για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της βιωσιμότητας του χρέους έχει οριστεί μια αναθεωρημένη βάση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων για την μελλοντική ανάπτυξη και για την πιθανή έκβαση των μέτρων και των πολιτικών που έχουν ληφθεί. Η αξιολόγηση έχει προεκταθεί μέχρι το 2030 για να συμπεριλάβει πλήρως τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική και τις πιθανές επιπτώσεις που πιθανώς θα υπάρξουν όσον αφορά στη χρηματοδότηση (της Ελλάδας).
Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι το χρέος θα παραμείνει υψηλό για ολόκληρο το χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων (δηλαδή μέχρι και το 2030). Ενώ (το χρέος) θα μειωθεί με αργό ρυθμό δεδομένης της μεγάλης επίσημης (οικονομικής) στήριξης (της Ελλάδας) με χαμηλά επιτόκια (μέσω του EFSF, όπως συμφωνήθηκε κατά την 21η Ιουλίου στη σύνοδο κορυφής), μία σειρά αρνητικών εξελίξεων μπορεί να επηρεάσει την πορεία (μείωσης του χρέους). Η μετατροπή του χρέος σε βιώσιμο θα απαιτήσει ένα φιλόδοξο συνδυασμό επίσημης στήριξης (από την Τρόικα) και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI). Ακόμη και με ένα πολύ ισχυρότερο PSI, θα χρειαστεί μεγάλη επίσημη υποστήριξη (από την Τρόικα) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπό αυτή τη λογική, τελικά η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται από την ισχύ της επίσημης δέσμευσης (της Τρόικας) στην Ελλάδα.
Ένας μικρότερος ρυθμός ανάκαμψης. Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία στο πλαίσιο του προγράμματος, θεωρείται ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ότι είναι αναγκαία μια περισσότερο μακροπρόθεσμη προοπτική για να αποφέρει μακροοικονομικά οφέλη. Προβλέπεται μια μεγαλύτερη και πιο σοβαρή ύφεση με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 5 ½ τοις εκατό το 2011 και κατά 3 τοις εκατό το 2012. Η ανάπτυξη στη συνέχεια θα κυμανθεί κατά μέσο όρο περίπου στο 1¼ τοις εκατό ετησίως για το 2013-14, στο 2⅔ τοις εκατό από το 2015 μέχρι το 2020 (όταν θα αρχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μία κυκλική ανάκαμψη και όταν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να αποδίδουν) και 1⅔ τοις εκατό ετησίως από το 2021 μέχρι το 2030 (καθώς η οικονομία επανέρχεται σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι περιορίζονται από τις δημογραφικές τάσεις). Συνολικά, η πραγματική ανάπτυξη μέχρι το 2020 αναμένεται να είναι σωρευτικά 7¼ τοις εκατό χαμηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις που έγιναν τη στιγμή της 4ης αναθεώρησης.
Χαμηλότερα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις. Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών της αγοράς και των τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πρέπει, για τους σκοπούς της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους. να γίνει μια πιο συντηρητική αλλά παρόλα αυτά φιλόδοξη πρόβλεψη για την πορεία των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Οι εισπράξεις αυξάνονται από 1½ τοις εκατό του ΑΕΠ το 2012 στο 2 τοις εκατό του ΑΕΠ για την περίοδο 2013-14 και κορυφώνουν στο 2½ τοις εκατό του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2015-17. Μειώνονται και πάλι στο 2 τοις εκατό του ΑΕΠ ετησίως για το 2018-20. Μέχρι το 2020, τα συνολικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις θα ανέλθουν σε €46 δις έναντι των €66 δισεκατομμυρίων που είχε υποτεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος (δηλαδή τον αρχικό στόχο των €50 δις συν ένα πρόσθετο ποσό που αντανακλά το γεγονός ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα δημιουργήσει πιθανόν την ανάγκη χρήσης πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων).
Μειωμένες ανάγκες δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι ονομαστικοί δημοσιονομικοί στόχοι διατηρούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος (μέχρι τα μέσα του 2013) και στη συνέχεια το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση μέχρι να φτάσει στο 4½ τοις εκατό του ΑΕΠ για την περίοδο 2014-16. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα πέσει στο 4¼ τοις εκατό του ΑΕΠ το 2017-20 και στο 4 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2021 - 25 (επίπεδο που στο παρελθόν η Ελλάδα είχε καταφέρει να διατηρήσει). Δεδομένου ότι λίγες χώρες ήταν σε θέση να διατηρήσουν πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4 τοις εκατό, θεωρούμε ότι από το 2026 και μετά το πρωτογενές πλεόνασμα θα διατηρηθεί στο 3 τοις εκατό του ΑΕΠ. Υπό αυτή την πορεία, η οποία απαιτεί συνεχή και αταλάντευτη δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση από τις ελληνικές αρχές, το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν θα πέσει κάτω από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2020.
Καθυστέρηση στην πρόσβαση στις χρηματαγορές. Η συμφωνία για το PSI που έλαβε χώρα κατά τη σύνοδο κορυφής της 21 Ιουλίου θεωρείται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή. Παραμένει αβέβαιο (άγνωστο) το θέμα του πότε θα αποκατασταθεί η χρηματοδότηση (της Ελλάδας) από τις αγορές. Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, η νέα χρηματοδότηση από τις αγορές θεωρείται ότι θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν η Ελλάδα θα έχει επιτύχει 3 διαδοχικά χρόνια ανάπτυξης, τρία χρόνια με πρωτογενή πλεονάσματα μεγαλύτερα από αυτά που απαιτούνται προκειμένου να σταθεροποιηθεί το επίπεδο του χρέους και μόνο αφού το χρέος πέσει κάτω από 150 τοις εκατό του ΑΕΠ. Αυτός είναι ομολογουμένως ένα αυθαίρετος κανόνας και χρησιμοποιείται για ενδεικτικούς λόγους ώστε να δώσει μια ένδειξη για την έκταση της επίσημης στήριξης που θα μπορούσε να χρειαστεί για να καλυφθούν τυχόν κενά χρηματοδότησης μέχρι να έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση (της Ελλάδας) στις αγορές το 2021.
Με βάση αυτές τις υποθέσεις, το ελληνικό χρέος θα κορυφώσει σε πολύ υψηλά επίπεδα και αναμένεται να υποχωρήσει με πολύ αργό ρυθμό, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του. Το ελληνικό χρέος (αφαιρουμένων των εγγυήσεων που απαιτούνται για το PSI) αναμένεται να κορυφωθεί στο 186 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2013 και να μειωθεί μόνο έως το 152 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2020 και στο 130 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2030. Το πακέτο χρηματοδότησης που συμφωνήθηκε στις 21 Ιουλίου (ιδιαίτερα τα χαμηλότερα επιτόκια στα δάνεια του EFSF) βοηθά την πορεία του χρέους, αλλά ο αντίκτυπος του αντισταθμίζεται με το παραπάνω από το αρνητικά αναθεωρημένο μακροοικονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στις αγορές μέχρι το 2021 με βάση τις νέες προβλέψεις και έτσι οι συνολικές ανάγκες επίσημης χρηματοδότησης (πέραν αυτών που παραμένουν στο παρόν πρόγραμμα και συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης μεταφοράς των υφιστάμενων επίσημων δανείων) θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου €252 δισεκατομμύρια από σήμερα μέχρι το 2020.
Προκειμένου το ελληνικό χρέος να γίνει βιώσιμο απαιτείται ένας κατάλληλος συνδυασμός νέας επίσημης στήριξης με ευνοϊκούς όρους και πρόσθετης ελάφρυνσης του χρέους από τους ιδιώτες πιστωτές: · Μεγάλη, μακροπρόθεσμαη και αρκετά γενναιόδωρη επίσημη στήριξη θα είναι απαραίτητη για την Ελλάδα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να καταβάλλει της απαραίτητες πληρωμές για την εξυπηρέτηση του χρέους της και για να διευκολυνθεί η πτωτική πορεία του χρέους. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου -ότι τα μέλη της ευρωζώνης θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις χώρες στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής, όπως η Ελλάδα, για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται μέχρι να ανακτήσουν την πρόσβαση τους στις αγορές (με την προϋπόθεση το πρόγραμμα να εφαρμοστεί), αντιπροσωπεύουν μια σημαντική εξέλιξη και η αξιοπιστία της δέσμευσης αυτής είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Όπως σημειώνεται, η ακριβής χρονική στιγμή κατά την οποία θα ανακτηθεί η πρόσβαση στις χρηματαγορές είναι εγγενώς αβέβαια και σύμφωνα με τις υποθέσεις που γίνονται στην παρούσα έκθεση για το χρόνο που απαιτείται είναι πιθανό να χρειαστεί πρόσθετη επίσημη χρηματοδότηση που κυμαίνεταιμέχρι και τα €440 δις (στη χειρότερη περίπτωση από τα σενάρια που μελετήθηκαν εδώ).
Ένα μεγαλύτερο PSI, κάτι το οποίο μελετάται αυτή τη στιγμή, παίζει επίσης ένα ζωτικό ρόλο στην εδραίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Για να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη έκταση των βελτιώσεων στην πορεία του χρέους, και οι πιθανές συνέπειες για την επίσημη χρηματοδότηση, λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση χρήσης ομολόγων με έκπτωση (κούρεμα) με μια υποτιθέμενη απόδοση του 6 τοις εκατό και καμία εγγύηση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το χρέος μπορεί να μειωθεί μόλις στο 120 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2020, εφόσον εφαρμοστούν εκπτώσεις στα ομόλογα (κούρεμα) της τάξης του 50 τοις εκατό. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καθυστέρηση που αναμένεται να υπάρξει πριν ανακτηθεί η πρόσβαση στις αγορές μετοχών, η ανάγκη επίσημης χρηματοδότησης μεγάλης κλίμακας θα παραμείνει και εκτιμάται σε περίπου € 114 δις. Για να μειωθεί περαιτέρω το χρέος θα απαιτηθεί μια μεγαλύτερη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα (για παράδειγμα για να μειωθεί το χρέος κάτω από 110 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2020 θα απαιτούσε κούρεμα αξίας τουλάχιστον 60 τοις εκατό ή / και πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα - Τρόικα).

Sofokleus10.gr

"Κλειδώνει" το ύψος του κουρέματος
"Κλειδώνει" το ύψος του κουρέματος
Νέα συνεδρίαση του Eurogroup. Οι τράπεζες πρέπει να δεχθούν πολύ βαρύτερες απώλειες λέει ο Γιούνκερ. Στο 50-55% το κούρεμα, αναφέρει γαλλική εφημερίδα. "Οκ" για την έκτη δόση. "Κούρεμα" 60% βλέπει η Τρόικα.
Νέα συνεδρίαση αναμένεται να έχει εντός της ημέρας η ομάδα των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης με κυρίο θέμα συζήτησης το ύψος της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων, μετά και από την έκθεση της Τρόικας.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συνέρχονται εκ νέου μετά τις διαπραγματεύσεις που έχουν αναλάβει αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ευρωπαϊκές τράπεζες σχετικά με ποσοστό κουρέματος που θα μπορούσαν να δεχτούν εθελοντικά.

Οι όποιες αποφάσεις σχετικά με την απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων θα πρέπει να έχουν ληφθεί έως την Τετάρτη, ημέρα πραγματοποίησης της δεύτερης Συνόδου Κορυφής, μετά από αυτή της Κυριακής.

Το πρωί του Σαββάτου συνεδρίασε το Ecofin. Οι υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών μελών της ΕΕ συζήτησαν για την ανακεφαλαίοποίηση των τραπεζών, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από το ελληνικό κούρεμα και όποιες άλλες συνέπειες από την οικονομική κρίση.

Οι τράπεζες πρέπει να δεχθούν «πολύ βαρύτερες απώλειες», λέει ο Γιούνκερ


Οι υπουργοί Οικονομικών της Eυρωζώνης συμφώνησαν να ζητήσουν από τις πιστώτριες τράπεζες της Ελλάδας να δεχθούν απώλειες πολύ βαρύτερες εκείνων που προβλέπονταν από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του Eurogroup,  Ζαν Κλοντ Γιούνκερ προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ecofin.

«Συμφωνήσαμε χθες (Παρασκευή) να πούμε ότι οφείλουμε να έχουμε μια σημαντική αύξηση της συνεισφοράς των τραπεζών» στη διάσωση της Ελλάδας, με τη μορφή της απομείωσης των πιστώσεών τους, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωζώνης απευθυνόμενος προς εκπροσώπους του Τύπου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας Μαρία Φέκτερ επιβεβαίωσε τα περί συζητήσεων με τους ιδιώτες ομολογιούχους, αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε αναφορά σε ποσοστά μείωσης.

Η κρίση χρέους που πλήττει την Ευρωζώνη εδώ και δύο χρόνια συνιστά «έναν αληθινό κίνδυνο» για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανίας, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν προσερχόμενος στο Ecofin.

«Θα συζητήσουμε στη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομίας για μια πλήρη λύση στην κρίση. Είχαμε λάβει αρκετά βραχυπρόθεσμα μέτρα που χρησίμευσαν ως γύψος, για να κρατήσουν μερικές εβδομάδες», τόνισε κατά την άφιξή του στη σύνοδο με τους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Μια «λύση με διάρκεια θα βοηθήσει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια λύση στην κρίση είναι το μοναδικό πραγματικό στοιχείο που μπορεί να δώσει ώθηση στη βρετανική οικονομία αυτό το τρίμηνο».

«Είναι συνεπώς προς το συμφέρον των Βρετανών να επιλυθεί αυτή η κρίση και αυτό πρέπει να γίνει τώρα» επισήμανε ο Όσμπορν.

'Στο 50-55% το κούρεμα"


Ο ιδιωτικός τραπεζικός τομέας που έχει στην κατοχή του ελληνικά ομόλογα συμφώνησε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, μέσω του IIF, να δεχτεί «κούρεμα» από 50% έως 55% του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας Les Echos.

Εν τω μεταξύ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν την Παρασκευή να ζητήσουν από τις τράπεζες που αντέχουν να υποστούν απώλεια της τάξης «τουλάχιστον 50%» του χρέους της χώρας, διαφορετικά η χώρα απειλείται με χρεοκοπία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Les Echos, η ανακοίνωση και το ακριβές ποσοστό της απομείωσης της αξίας των ομολόγων θα αποκαλυφθούν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πιθανότατα στη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής.

Διπλωματική πηγή που βρισκόταν στη σύνοδο του Eurogroup αποκάλυψε στην εφημερίδα ότι η απόφαση για κούρεμα μέχρι και 55% ελήφθη μετά την ανάγνωση της τελευταίας έκθεσης της τρόικας για την Ελλάδα.
Η τρόικα που βρέθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, συνεχίζει η εφημερίδα, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που εγκυμονεί η εκτροπή του ελλείμματος.

"OK" για την έκτη δόση

Την εκταμίευση της έκτης δόσης των 8 δις. ευρώ ενέκριναν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.'
Η έκτη δόση αποτελεί μέρος του δανείου των 110 δισ. ευρώ που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ/ΔΝΤ τον Μάιο του 2010, εγκρίθηκε και από το σημερινό Eurogroup και αναμένεται να καταβληθεί στο πρώτο 15νθήμερο του Νομβρίου. Ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση δεν θα υπάρξει σήμερα συνέντευξη τύπου από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η σημερινή απόφαση του Eurogroup για το ελληνικό πρόγραμμα και την έκτη δόση είναι ένα θετικό βήμα που έρχεται ως συνέχεια της χθεσινής υπερψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου, με το οποίο διασφαλίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2012 και τίθενται οι βάσεις για τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.
Οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και η εφαρμογή σκληρών, αλλά εθνικά αναγκαίων σωστικών μέτρων, είναι η βάση όχι μόνο για την έκτη δόση, αλλά για το νέο πρόγραμμα που θα διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους και άρα την ευκολότερη κάλυψη του ετήσιου βάρους εξυπηρέτησής του. Αυτό θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο επίπεδο ρευστότητας, στις επενδύσεις, την απασχόληση, την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας που υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες μιας βαθιάς μακροχρόνιας ύφεσης, η οποία άρχισε το 2009, πριν γίνει αντιληπτό από όλους όσους έπρεπε το μέγεθος της κρίσης και άρα του κινδύνου που διατρέχει η χώρα».

 Κούρεμα 60% βλέπει η Τρόικα

Το ελληνικός χρέος θα υποχωρήσει λίγο υψηλότερα του 120% του ΑΕΠ έως το 2020 με "κούρεμα" 50%, με επιτόκιο 6% και χωρίς εγγυήσεις'', λέει η έκθεση της Tρόικας για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Nα σημειωθεί εδώ ότι η έκθεση της τρόικα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζεται στο σημερινό Eurogroup, όπότε και αναμένεται να δοθεί το "πράσινο φως" για την εκταμίευση της 6ης δόσης των 8 δισ ευρώ προς τη χώρα μας. 
"Η μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτών στο σχέδιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους κρίνεται ζωτικής σημασίας", τονίζεται χαρακτηριστικά, στην έκθεση, η οποία αναφέρει ότι θα χρειαστεί μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων κατά 60% για να μειωθεί το χρέος σε επίπεδα χαμηλότερα του 110% του ΑΕΠ έως το 2020. 
"Η ΕΚΤ δεν συμφωνεί στο να συμπεριληφθούν αυτά τα σενάρια για ένα μεγαλύτερο PSI στην έκθεση".


Reporter.gr

Έωλη συγκυβέρνηση


Έωλη συγκυβέρνηση


 

Ανεδαφικές φαίνεται να προβάλλουν οι εισηγήσεις στη δημόσια συζήτηση περί συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, οι οποίες προέρχονται και από το εσωτερικό της κυβέρνησης. Το Μαξίμου δεν δείχνει διατεθειμένο να βάλει «νερό στο κρασί» του προκειμένου να συγκλίνει στην πράξη με την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία από την πλευρά της εμμένει στο αίτημα για εκλογές με στόχο να ηγηθεί μιας μονοκομματικής κυβέρνησης.Συνεντεύξεις στο tvxs.gr: «Στου κουφού την πόρτα δεν έχει νόημα να χτυπάς», δηλώνει χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Βουδούρης. «Δεν συναινούμε σε ένα δρόμο που οδηγεί στον γκρεμό», διαμηνύει ο βουλευτής της ΝΔ Σίμος Κεδίκογλου.

Είναι ενδεικτική η πρόσφατη τραγελαφική προσέγγιση Σαμαρά από τον πρωθυπουργό. Ο κ. Βουδούρης κάνει λόγο για αδιέξοδο που απορρέει από το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΝΔ έχει διαμηνύσει ξεκάθαρα το σκοπό να αναδειχθεί ο ίδιος σε πρωθυπουργό μιας μονοκομματικής κυβέρνησης μέσα από όσες επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις χρειαστούν.  Επομένως, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταλήγει ότι «στου κουφού την πόρτα δεν έχει νόημα να χτυπάς». Από την πλευρά του, ο κ. Κεδίκογλου τονίζει ότι πριν από οποιαδήποτε απόπειρα συναίνεσης, ο πρωθυπουργός «θα πρέπει να μάθει τρόπους», καθώς «δεν γίνεται πρώτα να λοιδορείς κάποιον, μετά να τον στήνεις, να του φέρεσαι απαξιωτικά, και στο τέλος να έρχεσαι να του λες ότι θέλεις συναίνεση».

Είναι στην πράξη διατεθειμένη η κυβέρνηση να βρει κοινούς τόπους με την αξιωματική αντιπολίτευση; Ο κ. Βουδούρης το θεωρεί δεδομένο και επιρρίπτει ευθύνες στον κ. Σαμαρά ο οποίος «ζει σε έναν άλλο κόσμο ή εν πάση περιπτώσει έτσι δείχνει, καθώς μιλάει για μαγικά μείγματα που θα μας βγάλουν από την κρίση χωρίς περικοπές». Ο ίδιος προσθέτει ότι η κυβερνώσα παράταξη σκοπεύει να βάλει «νερό στο κρασί» της μόνο στη βάση ρεαλιστικών -όπως τις χαρακτηρίζει- προτάσεων. «Σε παράλογες περικοπές, σε μια παραλλαγή της ιστορίας του γαϊδουριού του Χότζα, δεν πρόκειται να συναινέσουμε», απαντά ο κ. Κεδίκογλου. Αναφερόμενος στις προϋποθέσεις που θέτει η ΝΔ για μία συνεργασία με την κυβέρνηση, ζητά πρωτίστως να σταματήσει «η αφαίμαξη της αγοράς από περικοπές και φόρους» και επαναλαμβάνει τη θέση του κόμματος για μείωση των φορολογικών συντελεστών, δεδομένου μάλιστα ότι οι προηγούμενες αυξήσεις τους δεν έχουν αποφέρει τα προϋπολογιζόμενο έσοδα.

Τι μπορεί να επιφυλάσσει λοιπόν η επόμενη μέρα για το πολιτικό σύστημα;Σύμφωνα με τον κ. Βουδούρη, η λύση δεν βρίσκεται σε ένα μοίρασμα υπουργείων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αλλά σε ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης κατά το οποίο οι υπουργοί δεν θα προκύπτουν υποχρεωτικά από τις εσωκομματικές ισορροπίες του εκάστοτε κόμματος. Θα αναδεικνύονται με βάση τη γνώση και την ικανότητα να προωθήσουν τα θέματα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλάει ανοιχτά και για προσωπικότητες εκτός Βουλής, οι οποίες θα έχουν την ευρύτερη δυνατή στήριξη από τη Βουλή. Υποστηρίζει μάλιστα ότι από τη στιγμή που κάποιος είναι υπουργός το λογικό είναι να παραιτείται από βουλευτής: «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει και τα δύο μαζί. Η νοσηρότητα του συστήματος είναι ένα πελατειακό σύστημα το οποίο βασίζεται σε ένα πελατειακό εκλογικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μιλάμε για πολιτικό κόστος το οποίο δυσκολεύονται να αναλάβουν οι υπουργοί. Στην ουσία, δεν είναι ένα πραγματικό πολιτικό κόστος, γιατί αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου στο τέλος βγαίνεις δικαιωμένος. Πρόκειται για ένα πελατειακό πολιτικό κόστος, διότι το γενικότερο συμφέρον έρχεται σε αντιπαράθεση το προσωπικό, το 'ηθικό' ενδιαφέρον ενός υπουργού – βουλευτή, εξαρτώμενου από διάφορους κύκλους, ομάδες κ.ο.κ. που έχουν συμβάλει στην εκλογή του».

Από την πλευρά του, ο κ. Κεδίκογλου στέκεται στη σημερινή «συνταγή» και σημειώνει ότι η ΝΔ έχει παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές «ενός κυβερνητικού προγράμματος που αποτελεί μια εναλλακτική λύση για αυτό το αδιέξοδο» και στο οποίο πρόγραμμα «θα πρέπει να συναινέσουν κι άλλες πολιτικές δυνάμεις, πρώτα και κύρια το ΠΑΣΟΚ»: «Νομίζω ότι και ο τελευταίος άνθρωπος έχει καταλάβει ότι αυτή η συνταγή δεν 'δουλεύει'. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι οι οποίοι επέκριναν δριμύτατα τη ΝΔ το προηγούμενο διάστημα, τώρα αρχίζουν να ακούν τη διαφορετική πρόταση. Νομίζω ότι όλες οι δυνάμεις στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στα βράχια. Χρειάζεται συστράτευση σε ένα δρόμο ελπίδας». Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά εκλογές το συντομότερο δυνατό: «Υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία, επικίνδυνη για τη δημοκρατία μας, μεταξύ της λαϊκής βούλησης και της κυβερνητικής έκφρασης. Η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία λέγοντας ψέματα. Είπε πως ‘λεφτά υπάρχουν’ για να πει στη συνέχεια ότι ‘λεφτά υπάρχουν στην τσέπη σας και αυτά θα πάρουμε’. Έκλεψε την εξουσία και αυτό ο κόσμος το νιώθει. Αυτή η κυβέρνηση στερείται δημοκρατικής νομιμοποίησης, με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αδυνατούν να συνδέσουν όσα έλεγαν προεκλογικά με αυτά που πράττουν μετεκλογικά».

Κληθείς να απαντήσει για λογαριασμό του κυβερνώντος κόμματος σε όσους επισημαίνουν ότι επί δύο χρόνια οι Έλληνες πολίτες βιώνουν ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης, χωρίς «φως στο τούνελ», ο κ. Βουδούρης μιλάει για ένα «παράδοξο»: «Μία κυβέρνηση η οποία έχει κάνει μάλλον περισσότερες μεταρρυθμίσεις από οποιαδήποτε προηγούμενη βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπόλογη ή αν θέλετε δακτυλοδεικτούμενη ως υπαίτιος αυτής της κρίσης. Η σημερινή κρίση δεν είναι αποτέλεσμα των δύο τελευταίων ετών αλλά αποτέλεσμα των περασμένων δεκαετιών και ειδικά της τελευταίας 5ετίας διακυβέρνησης της ΝΔ. Μέσα σε αυτή την 5ετία το ελληνικό δημόσιο χρεώθηκε με 47 δις πρωτογενές έλλειμμα. Αν αυτά τα 47 δις ήταν λιγότερα, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε για αυτά τα οικονομικά μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει ευθύνες. Παρά το γεγονός ότι προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, η επιταγή των καιρών επιβάλλει να προχωρήσει με ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό».

*Αναφερόμενος στη διαγραφή της κ. Λούκας Κατσέλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βουδούρης δηλώνει ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί γενικώς με αυτές τις διαδικασίες: Σε ένα ανάλογο σύστημα, προφανώς είναι δύσκολο να κάνεις εξαιρέσεις. Ωστόσο, προσωπικά θεωρώ ότι μέσα στη διαχρονική παθογένεια του συστήματος υπάρχει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός διαχωρισμός των εξουσιών. Βλέπουμε ότι σε όλες τις κυβερνήσεις ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της ΚΟ, και αρχηγός του κόμματος. Έχουμε ένα αρχηγικό μοντέλο το οποίο οδηγεί σε αυτά τα μέτρα. Εγώ θα επιθυμούσα ένα διαφορετικό μοντέλο, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.

TVXS

Ο Ρομπόπουλος προμήθευε τη Βουλή με αυτοκίνητα και για να τον εκδικηθούν του κόβουν τη σύμβαση;;;!!!!

ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ !!!!!
http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/imagecache/node_image660/rompopoulos-pasok-autokinita-660.jpg[Ωραίος ο Ρομπό!!! Έκανε τον επαναστάτη και παραιτήθηκε σκεφτόμενος το λαό, αφού όπως λέει παρακάτω είχε φροντίσει να βολευτεί!!! Τι άλλο θα ακούσουμε...] 

Το ΠΑΣΟΚ εκδικείται τον πρώην βουλευτή του Θωμά Ρομπόπουλο. Λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα λόγω των διαφωνιών του με τα μέτρα της Τρόικα και το πολυνομοσχέδιο, του ακυρώνουν και  τη σύμβαση leasing για τα αυτοκίνητα που παρέχει το κοινοβούλιο στους 300.


Σήμερα, οι υπηρεσίες της Βουλής ενημέρωσαν πολλούς βουλευτές ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα τους αλλάξουν τα αυτοκίνητα που έχουν στη διάθεσή τους με τη μέθοδο leasing μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής και θα τους δοθούν άλλα.

Απαντώντας στις εύλογες απορίες των βουλευτών οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ενημέρωναν απλώς ότι με απόφαση της Βουλής διακόπτεται η σύμβαση με την προηγούμενη εταιρεία και θα συναφθεί νέα.

Η αλήθεια όμως είναι ότι ο βασικός προμηθευτής αυτοκινήτων στην προηγούμενη σύμβαση ήταν ο κ. Ρομπόπουλος μέσω της οικογενειακής του εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

http://www.iefimerida.gr

Αν είναι αλήθεια το παραπάνω δημοσίευμα τότε για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η διαπλοκή του ΠΑΣΟΚ που μοιράζει τις δουλειές σε ημετέρους... 


Δεξί X-Trem

Σενάρια ενίσχυσης του EFSF με «πετροδολάρια»

Την περαιτέρω ενίσχυση του EFSF με επενδυτικά κεφάλαια από χώρες της Ασίας και του Περσικού Κόλπου εξετάζει σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ευρώπη για να περιορίσει τη μετάδοση της κρίσης χρέους που πλήττει την ευρωζώνη.

Μετά την απόφαση της 21ης Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει κεφάλαια ύψους 440 δισ. ευρώ, και η Γερμανία έχει αποκλείσει την περαιτέρω ενίσχυσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι 17 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης εξετάζουν την επιλογή να προσελκύσουν νέα κεφάλαια για να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα δανεισμού και ευελιξία στον μηχανισμό στήριξης.

Η κεντρική ιδέα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται βρετανικά ΜΜΕ, είναι κυρίως η προσέλκυση κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων από χώρες όπως η Κίνα, η Σιγκαπούρη ή το Κατάρ, κάποια από αυτά ήδη επενδύουν σε ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα όπως η UBS και η Barclays.
Τα 440 δισ. ευρώ κρίνονται ανεπαρκή για να καλύψουν ενδεχόμενες δανειακές ανάγκες χωρών όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Το Παρίσι επιδιώκει να μετατρέψει το Ταμείο σε τράπεζα, ενώ το Βερολίνο βλέπει το EFSF ως εταιρία πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης με μερική συμμετοχή των ασφαλισμένων.

Σημειώνεται ότι εντός της ημέρας  οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα έχουν νέα συνάντηση μετά το Ecofin όπως ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ενώ οι τελικές αποφάσεις για τη συνολική λύση της Ευρώπης απέναντι στην κρίση, θα ληφθούν την Τετάρτη στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής.

Σημειένεται ότι το «νο 3» στην ιεραρχία του ΔΝΤ, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Νεμάτ Σαφίκ, διέψευσε το Σάββατο ότι το Ταμείο επιζητεί περισσότερους πόρους από τις χώρες του κόλπου για να ενισχύσει τη ρευστότητά του. 

Skai.gr

Το “κούρεμα” θα ξεπεράσει το 50%Το ύψος του «κουρέματος» του ελληνικού χρέους, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά και οικονομικά θρίλερ των ημερών μας. Στο περιθώριο της κρίσης χρέους της Αθήνας, που απειλεί με διάχυση των διαβρωτικών συνεπειών της στο σύνολο της ευρωζώνης, το εύρος στο οποίο θα φτάσει το «νυστέρι» σχετίζεται άμεσα με το παρόν και το μέλλον της χώρας. Καθώς θα διαμορφώσει τα καινούρια δεδομένα, με βάση τα οποία θα πρέπει να… συνηθίσουμε να πορευόμαστε.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν διατυπωθεί, και μάλιστα δημοσίως, εκτιμήσεις για την αναγκαιότητα «κουρέματος» του ελληνικού χρέους, το λιγότερο μέχρι ποσοστό 50%. Στο «τουλάχιστον» δηλαδή, βρίσκεται η διαπραγματευτική ταμπακιέρα, με τους διεθνείς εταίρους και δανειστές να διερευνούν τα όρια του ιδιωτικού τομέα, κυρίως των τραπεζών, στην προοπτική ενός ακόμη μεγαλύτερου «κουρέματος».
Το «Bloomberg», πάντα έγκυρο και με εκ των έσω γνώση των ζυμώσεων που λαμβάνουν χώρα στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων των ισχυρών του πλανήτη, ήταν το πρώτο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο που δεν δίστασε, πριν από μερικές ημέρες, να ανεβάσει το ύψος του «κουρέματος» στο 60%.
Εκεί, και ενδεχομένως ακόμη πιο πάνω φαίνεται να κινείται η στρατηγική στόχευση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον απερχόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ και τον διάδοχό του, Μάριο Ντράγκι, τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, και τον επικεφαλής του IIF Τσαρλς Νταλάρα.
Προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση του Ecofin, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παραδέχτηκε ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούν το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Ενώ, η Κριστίν Λαγκάρντ προσήλθε στις Βρυξέλλες, με… δρακόντεια πρόταση, για «κούρεμα» που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 80%.
Το βέβαιο είναι ότι τη Δευτέρα, μετά δηλαδή από την ολοκλήρωση αυτού του αγχώδους Σαββατοκύριακου, θα έχουμε μια πρώτη και επαρκή εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι. Προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι να… το ακούσουμε στη νέα Σύνοδο Κορυφής, της Τετάρτης.

Statesmen.gr

Τι θα γίνει… μετά τις εκλογές;Ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης τελείωσε. Ανεξάρτητα με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δύο είναι οι βέβαιες εναλλακτικές λύσεις, που προβάλλονται μπροστά μας, υπό το φως των πολιτικών σημερινών δεδομένων:
  • Η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία και σχηματίζει κυβέρνηση.
  • Η Νέα Δημοκρατία, ως πρώτο κόμμα, δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, σε επίπεδο οικονομίας και εθνικών θεμάτων, δυο μπορεί να είναι οι εναλλακτικές λύσεις:
Η Νέα Δημοκρατία ζητάει νέες εκλογές. Εφόσον δεν εξασφαλισθεί απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, στο πλαίσιο συνεργασίας των υπόλοιπων κομμάτων -κάτι απίθανο-, προκηρύσσονται άμεσα εκλογές, με υπηρεσιακή πλέον κυβέρνηση, με νέα πρόσωπα κοινής αποδοχής, ειδικότερα σε ότι αφορά τα οικονομικά και παραγωγικά Υπουργεία.
Η Νέα Δημοκρατία, μπρος σε μια επικίνδυνη συγκυρία, αποφασίζει, για εθνικούς λόγους, να προχωρήσει στο σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης συνεργασίας, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών.
Μια μεταβατική κυβέρνηση συνεργασίας για τη διαχείριση των τρεχόντων και επειγόντων θεμάτων, ειδικότερα σε σχέση με τις τρέχουσες δεσμεύσεις της χώρας, απέναντι στην τρόικα.
Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος του πλειοψηφούντος κόμματος και εν δυνάμει Πρωθυπουργός, δηλαδή ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, θα πρέπει να αναλώσει το χρόνο του, στην άμεση εποπτεία και καθοδήγηση του κυβερνητικού έργου, αλλά συγχρόνως στην πραγματοποίηση σειράς επαφών στο εξωτερικό με δύο κύριους στόχους:
Επαναπροσδιορισμό των όρων της δανειακής σύμβασης, με βασικό στοιχείο την ανάπτυξη, συγχρόνως με την επανατοποθέτηση της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και γίγνεσθαι.
Κινητοποίηση προς την κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος και των εθνικών μας θεμάτων.
Δίπολο πρωτοβουλιών: Ανάπτυξη και Εθνική Αξιοπρέπεια.
Το βέβαιο είναι ότι η κατάσταση αυτή, δεν μπορεί να συνεχισθεί. Ούτε σε πολιτικό, ούτε σε οικονομικό επίπεδο. Όπως αναφέρει στη σελ. 29, η Έκθεση της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε χθες, δεν αφήνει περιθώρια ανάσας. Αναφέρει την ανάγκη λήψης «περισσότερων μέτρων» (large measures are necessary simply to avoid that the deficit increases). Το κακό θα συνεχισθεί. Η χώρα στερείται πλέον κυβέρνησης με δηλωμένη την εμπιστοσύνη της Βουλής και της κοινωνίας.

Statesmen.gr

Το Μνημόνιο ΙΙ επιβάλλει εκλογέςΑκόμη και μια «παιδική χαρά», όπως εύστοχα περιέγραψε η «Monde» τη σημερινή πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, φαίνεται πως βρίσκει την εσωτερική δύναμη να υπερβεί τις προφανείς αδυναμίες της, και να καταλήξει σε κρίσιμες αποφάσεις. Δρομολογώντας πρωτοβουλίες που αφορούν κοινωνίες, καθώς και το μέλλον των λαών τους.
Μέχρι την Τετάρτη, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προσδοκούμε βάσιμα σε «τελική λύση» του ελληνικού προβλήματος. Δηλαδή, σε αποφάσεις που θα συνεπάγονται το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, σε ποσοστό που θα το καταστήσουν διαχειρίσιμο αρχικά, και βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη οπτική.
Το «κούρεμα», ειδικά στην περίπτωση που είναι εξαιρετικά βαθύ, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο του 50%, θα συνεπάγεται σημαντικές απώλειες για τους ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων. Κυρίως τράπεζες, που φυσικά αποτελούν και τους μεγαλύτερους… χρηματοδότες των κομμάτων εξουσίας της Ευρώπης. Δηλαδή, της σημερινής πολιτικής ηγεσίας της ηπείρου μας.
Επίσης, το μεγάλο «κούρεμα» θα σημαίνει ότι οι ίδιες πολιτικές ηγεσίες θα έχουν υποχρεωθεί να σπαταλήσουν κεφάλαιο δημοφιλίας, ενδεχομένως και εφεδρείες ανοχής στις κοινωνίες τους, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες των χωρών τους για την αναγκαιότητα της δράσης.
Και οι δυο παράμετροι, συνεπάγονται ότι η Άνγκελα Μέρκελ, ο Νικολά Σαρκοζί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι, θα αισθάνονται πως έκαναν… πολύ περισσότερα από το χρέος τους απέναντι στην Ελλάδα και την ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος.
Γι’ αυτό δεν θα υπάρχουν πλέον περιθώρια ανοχής ή κατανόησης προς τη χώρα μας. Η στάση τους θα είναι σκληρή, και το βάρος που θα κληθεί να σηκώσει η ελληνική κοινωνία θα είναι δυσβάσταχτο, καθώς το μεγάλο «κούρεμα» θα συνοδεύεται από ακόμη μεγαλύτερες θυσίες, μέσω ακόμη πιο επώδυνων μέτρων λιτότητας.
Αυτό το «πακέτο», δεν μπορεί να σταλεί… συστημένο στον ελληνικό λαό. Το «κούρεμα» θα φέρει επί της ουσίας ένα Μνημόνιο ΙΙ. Που η χώρα δεν μπορεί να δεχτεί αμαχητί, ως προς τη διαχείρισή του. Γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Ώστε, ένας λαός, ο ελληνικός, που θα έχει πλέον πλήρη επίγνωση όλων των γεγονότων, αλλά και των παραμέτρων που θα τα συνοδεύουν, θα κληθεί να επιλέξει με ποια πολιτική ηγεσία θα πορευτεί στο «κουρεμένο» μέλλον του. Δηλαδή, χωρίς τη σημερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Statesmen.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου