Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ετοιμάζουν χτύπημα στα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ομόλογα, θα υποστούν haircut – Πιθανόν να τεθεί ως όριο τα 100 χιλ ευρώ


 Στο μικροσκόπιο ομόλογα υψηλής κερδοσκοπίας (Μάρτιος 2012) 

Ετοιμάζουν χτύπημα στα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ομόλογα, θα υποστούν haircut  – Πιθανόν  να τεθεί ως όριο τα 100 χιλ ευρώ – Στο μικροσκόπιο ομόλογα υψηλής  κερδοσκοπίας (Μάρτιος 2012) – Τραγικό λάθος να ζημιωθούν οι απλοί επενδυτές...

 Τραγικό λάθος να ζημιωθούν οι απλοί επενδυτές...

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του www.bankingnews.gr για το σχέδιο που εξετάζεται μεταξύ Ελλάδος, πιστωτών το γνωστό σε όλους PSI+ και η αναφορά ότι πιθανότατα να πληρώσουν το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος και τα φυσικά πρόσωπα προσλαμβάνει νέες διαστάσεις και προκαταβολικά πρέπει να αναφέρουμε αρνητικές διαστάσεις.
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν αγοράσει 2 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα δευτερογενώς και 1,3 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα πρωτογενώς από τις δημοπρασίες άρα συνολικά κατέχουν 3,3 δις ευρώ.
Χθες αναφέραμε ότι είναι πιθανό να τεθεί όριο στα φυσικά πρόσωπα τα 100 χιλ ευρώ. Δηλαδή όσοι έχουν ομόλογα έως 100 χιλ ευρώ να μην υποστούν haircut.
Με βάση έγκυρες πληροφορίες φαίνεται ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει μεγάλες πιθανότητες επιβεβαίωσης δηλαδή να υποστούν haircut που μπορεί να φθάσει στο 58% με 60% και τα φυσικά πρόσωπα αλλά για ποσά πάνω από 100 χιλ ευρώ.
Το ελληνικό δημόσιο διαπίστωσε μια αυξημένη κερδοσκοπία στα ελληνικά ομόλογα και μεταξύ αυτών και του Μαρτίου 2012.
«Δεν θα επιτρέψουμε κερδοσκοπία εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ακόμη και από φυσικά πρόσωπα» αναφέρει αξιόπιστη πηγή.
Το  www.bankingnews.gr στο πλαίσιο στήριξης των απλών επενδυτών πολλές φορές είχε αναφερθεί στο ομόλογο λήξης Μαρτίου 2012 το οποίο εμφανίζει ετησιοποιημένη απόδοση 400%.
Ωστόσο η κερδοσκοπία που υπάρχει κινητοποίησε το ελληνικό δημόσιο το οποίο σε συνεργασία με τους πιστωτές φαίνεται να καταλήγουν στην εξής απλή προσέγγιση.
Haircut για όλους ακόμη και για τα φυσικά πρόσωπα.
Άλλη αξιόπιστη πηγή αναφέρει ότι «δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το όριο θα είναι τα 100 χιλ ευρώ αλλά μπορώ να αναφέρω ότι δεν θα επιτρέψουμε την κερδοσκοπία ούτε από τα φυσικά πρόσωπα. Όλοι πρέπει να πληρώσουν».
Η θέση του www.bankingnews.gr  είναι ξεκάθαρη.
Θα αποτελέσει τραγικό ολίσθημα αν τελικώς αποφασίσουν να εμπλέξουν και τα φυσικά πρόσωπα στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
Με βάση τραπεζικές πηγές έχει αναφερθεί ότι αν υπάρξει ενεργοποίηση συλλογικής δράσης τι θα συμβεί με τα φυσικά πρόσωπα; Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι οι ρήτρες συλλογικής δράσης προσδιορίζονται κατά την έκδοση των ομολόγων και τέτοιες ρήτρες δεν υπάρχουν στα ελληνικά ομόλογα. Ως εκ τούτου ή θα αποκτήσουν νομική υπόσταση ετεροχρονισμένα ή θα επιλεγεί άλλη λύση αρκετά επιζήμια για όλους.
Μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι όσα φυσικά πρόσωπα κατέχουν ομόλογα έως 100 χιλ ευρώ να μην υποχρεωθούν να συμμετάσχουν.
Όσοι π.χ. έχουν αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 2 εκατ ευρώ είναι πολύ πιθανό να υποστούν haircut.
Το όριο των 100 χιλ ευρώ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί αλλά υπάρχει ως πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Πρωτίστως πρέπει να τονιστεί ότι στην αναφοράς μας αυτή που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις αναφέρουμε ότι η «εμπλοκή» των ιδιωτών προκύπτει μόνο αν υπάρξει ενεργοποίηση ρητρών συλλογικής δράσης.
Για να ειπωθεί κατά τρόπο σαφή και ξεκάθαρο.
Αν η διαδικασία εκ των πραγμάτων οδηγηθεί σε ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης καθιστώντας την διαδικασία από εθελοντική υποχρεωτική τότε θα υπάρξει ή όχι εμπλοκή των φυσικών προσώπων;
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί μια τέτοια εκδοχή ωστόσο η ξεκάθαρη θέση του www.bankingnews.gr είναι ότι ακόμη και με ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης το ελληνικό κράτος θα πρέπει να εξαιρέσει όλα τα φυσικά πρόσωπα;
Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα φυσικό πρόσωπο που έχει κερδοσκοπήσει συστηματικά στο χρέος και διατηρεί θέση πάνω από 5 εκατ ευρώ πως πρέπει να αντιμετωπιστεί;
Κατά την άποψη μας πρέπει να τεθεί ένα όριο στην περίπτωση ενεργοποίησης ρητρών συλλογική δράσης.
Π.χ. Για όσους κατέχουν ομόλογα αρχικής αξίας 1  εκατ ευρώ - ως παράδειγμα το αναφέρουμε και όχι ως θέση - να μην εμπλακούν στο haircut ακόμη και αν η διαδικασία δεν  είναι εθελοντική.
Ένας επενδυτής των 50 χιλ ή 100  ή 300 χιλ θα είναι ηθικά και πρακτικά απαράδεκτο να το ζημιώσουν μέσω haircut.
Οι κάτοχοι των ομολόγων που είναι φυσικά πρόσωπα πρέπει να προστατευθούν.

Τι έγραφε χθες το www.bankingnews.gr για το PSI+


Μεταξύ 58% έως 60% φαίνεται ότι μπορεί να φθάσει το haircut που εξετάζουν ελληνικό δημόσιο και ιδιώτες στο πλαίσιο του PSI+.
Σύμφωνα με πληροφορίες του www.bankingnews.gr από πηγές σε τράπεζα που συμμετέχει στις σκληρές διαπραγματεύσεις στην διαδικασία αναδιάταξης του ελληνικού χρέους φαίνεται ότι έχουν υπάρξει συγκλίσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στα εξής θέματα
1)Το haircut πιθανότατα δεν θα είναι 50% αλλά μάλλον θα φθάσει στο 58% με 60%.
Στο τραπέζι έπεσε και πρόταση για haircut 80% αλλά απορρίφθηκε άμεσα από τις ξένες τράπεζες.
2)Το επιτόκιο στα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν θα κινηθεί σε ένα εύρος 4,90% με 5,3%. Πιθανό σενάριο το 5% με 5,10%.
3)Το εναπομείναν 40% του χρέους που δεν θα απομειωθεί θα κατανεμηθεί ως εξής 15% θα καταβληθεί υπό την μορφή μετρητών στις τράπεζες και 25% θα εκδοθούν νέα ομόλογα που θα στηρίζονται στο αγγλικό δίκαιο.
4)Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των εμπλεκομένων, η εθελοντική διαδικασία δεν θα είναι επιτυχής.
Αυτή η πρόβλεψη έχει ειπωθεί πολλές φορές στις τηλεδιασκέψεις.
Με βάση όλες τις εκτιμήσεις το πιθανότερο είναι να συμμετάσχουν εθελοντικά το 60% με 70% των κατόχων ελληνικών ομολόγων.
Για το υπόλοιπο 30% με 40% θα ενεργοποιηθούν ρήτρες συλλογικής δράσης όπως επίσης έχει αναφερθεί στις τηλεδιασκέψεις.
Τι σημαίνει ρήτρες συλλογικής δράσης; Ότι όσοι δεν συμμετάσχουν εθελοντικά θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά.
5)Τι θα συμβεί με τα φυσικά πρόσωπα αν υπάρξει ενεργοποίησης συλλογικής δράσης;
Μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι όσα φυσικά πρόσωπα κατέχουν ομόλογα έως 100 χιλ ευρώ να μην υποχρεωθούν να συμμετάσχουν.
Όσοι π.χ. έχουν αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 2 εκατ ευρώ είναι πολύ πιθανό να υποστούν haircut.
Το όριο των 100 χιλ ευρώ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί αλλά υπάρχει ως πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
6)Πρόταση από το υπουργείο οικονομικών, είναι να συμψηφίζονται οι ζημίες από τα ομόλογα με φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων. Για τα νομικά πρόσωπα θα ισχύσει η νέα τροποποίηση του αναβαλλόμενου φόρου.
7)Από τις διαπραγματεύσεις έχει προκύψει ότι υπάρχουν 4 πυλώνες
Στον πρώτο πυλώνα είναι το ελληνικό δημόσιο που διαπραγματεύεται. Ζητάει χαμηλό κουπόνι και υψηλό haircut.
Στον δεύτερο πυλώνα οι ξένες τράπεζες που αποκλείουν μεγάλο haircut αλλά ζητούν υψηλό κουπόνι.
Στον τρίτο πυλώνα οι ελληνικές τράπεζες οι οποίες κακώς αναφέρεται ότι συμπλέουν με τις ξένες.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν το haircut ακόμη και 80% αρκεί να μην χρησιμοποιηθούν κοινές μετοχές από το ΤΧΣ. Οι ελληνικές τράπεζες ζήτησαν EFSF ή προνομιούχες από το ΤΧΣ.
Στον τέταρτο πυλώνα βρίσκονται τα hedge funds τα οποία ακολουθούν μια ξεχωριστή γραμμή ίσως πιο κερδοσκοπική.
Δεν είναι τυχαίο ότι αποχώρησε από την επιτροπή που έχει συσταθεί για να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI) το hedge fund Vega Αsset Management. Το Vega με έδρα την Μαδρίτη και από τα γνωστότερα στους κερδοσκοπικούς κύκλους, δεν συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις απλά παρακολουθούσε τις τηλεδιασκέψεις ωστόσο το hedge fund Vega αποφάσισε να αποχωρήσει, στον απόηχο έντονων διαφορών και διαφωνιών για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η εθελοντική ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων.
Η επιτροπή που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους συστάθηκε πριν από ένα μήνα και αποτελείται από τους: Εθνική Τράπεζα, Alpha Eurobank, AXA, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Intesa San Paolo, LBBW.
Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο γενικός διευθυντής του IIF Charles Dallara και ο Jean Lemierre, της BNP Paribas.

Καταλύτης το ΤΧΣ

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναφέρει στις διαπραγματεύσεις ότι θα κάνουν χρήση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με βάση ασφαλείς πληροφορίες η ζημία από haircut κοντά στο 60% φθάνει στα 20,3 δις ευρώ ή καθαρή ζημία μετά την αφαίρεση του πρώτου PSI 14,2 δις ευρώ.
Άρα οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν μια ζημία 14,2 δις ευρώ.

Τράπεζες: Ζημίες με haircut 50% (έως 80%) στα ομόλογα
Ποσά σε εκατ ευρώ
Τράπεζες
Haircut * 50%
Haircut 80%
Κεφάλαια
Νέα κεφάλαια με haircut 50%
Εθνική
-5.000 με -5.600
-8.000
7.951
3.500 -4.500
Alpha**
-1.400 με -1.600
-2.200
4.649
1.000 -1.500
Eurobank**
-2.400 με -2.700
-3.800
4.332
1.700 -2.200
Πειραιώς
-2.500 με -2.800
-4.000
2.700
1.900 -2.300
Κύπρου**
-1.048
-1.676
2.901
(1.560 ΕBA)
Μarfin
-1.200
-1.920
3.774
(1.971EBA)
ATE**
-2.400 με -2.700
-3.840
219
1.800 -2200
TT
-1.600 με -1.800
-2.560
499
1.500 -1.800
Emporiki**
-200 με -230
-320
600
750
Geniki**
-230 με -240
-368
2
575
Attica
-160   με -180
-256
413
140 -250
Proton
-310    με -330
-496
220
30 -30
Σύνολο
-18.440 /-20.300
-29.436
28,100
ΜΟ 16.000
*Στο haircut πρέπει να αφαιρεθεί το 21% του προηγούμενου psi;
Π.χ. στην ΕΤΕ 5 δις -1,6 δις =3,4 δις νέες ζημίες περίπου
**Έχουν ανακοινώσει αυξήσεις κεφαλαίου
Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς

Πέτρος Λεωτσάκος

Θα ανοίξει θέμα εκλογών ο Παπαδήμος;Όλα αυτά που γίνονται μέσα στην τρικομματική κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στου Μαξίμου.
Όπως διαρρέεται, ο Παπαδήμος έχει εξοργιστεί κυρίως με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που το μόνο που τους νοιάζει είναι το πως θα κάνουν την καλύτερη δήλωση για να βγουν μπροστά στις δημοσκοπήσεις για την αρχηγία του κόμματος, αν ο Παπανδρέου ανοίξει ποτέ τον δρόμο.
Από την άλλη, έχει την στάση της ΝΔ στα θέμα των επικουρικών συντάξεων, που ανάγκασε σε κωλοτούμπα το Υπουργείο Εργασίας και τον Κουτρουμάνη.
Απ’ ότι φαίνεται, στις συναντήσεις που θα έχει τις επόμενες ημέρες με τους πολιτικούς αρχηγούς που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, μπορεί να θέσει ακόμα και ζήτημα επανακαθορισμού του χρόνου των εκλογών.
Θα πάει σε εκλογές άμεσα, ή θα κάνει κανένα ριζικό ανασχηματισμό και θα τους αφήσει όλους κάγκελο;
Την Παρασκευή θα δει τον Σαμαρά…

Olympia.gr

Πόθεν Έσχες: 'Ενα παιχνίδι στα μέτρα της ΕξουσίαςΑυτές τις ημέρες όπως και κάθε χρόνο δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες των βουλευτών. Το οποίο φυσικά "Πόθεν" δεν είναι ούτε κατά διάνοια, αλλά ούτε και "Έσχες" είναι διότι γελάει κόσμος όταν διαβάζει ότι Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και λοιποί μεγαλοαστοί γόνοι τζακιών της ελληνικής επικράτειας από γεννήσεως Ελληνικού Κράτους διαθέτουν ένα-δυο διαμερίσματα και καμιά 50αριά χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα. Άσε που κανείς δεν έχει καταθέσεις στην Ελβετία...

Είναι πλήρως αποπροσανατολιστική αυτή η διαδικασία και ιδαιτέρως φέτος. Τι μας νοιάζει αν ο Χ έχει 3 διαμερίσματα, ο Ψ 5 αγροτεμάχια και ο Ζ 200 μετοχές;

Αυτός είναι ο πλούτος του ελληνικού Κράτους; Αυτός είναι ο πλούτος που ανήκει στο λαό της χώρας και ξεπουλιέται μέρα με τη μέρα στα διεθνή μεγαλοκαπιταλιστικά συμφέροντα;

Μήπως δηλαδή πίστευε κανείς πριν το Πόθεν Έσχες ότι οι Υπουργοί κοιμούνται στα παγκάκια;
Μήπως τους ψήφισε κανείς ως φτωχούς μεροκαματιάρηδες; Προφανώς και όχι. Και ούτε νομίζω ζητά ή περιμένει κανείς να είναι πάμφτωχοι οι πολιτικοί ηγέτες. Ακόμη και στα πιο επαναστατικά κινήματα του κόσμου, οι ηγέτες ήταν οικονομικά επιφανή πρόσωπα και φυσικά η όποια οικονομική επιφάνεια δεν είναι εξ ορισμού κατακριτέα. Και ο Μαρξ και ο Τσε δεν ήταν δα και... φτωχαδάκια! Εργάστηκαν όμως για το λαό και ο Τσε σκοτώθηκε για αυτόν!

Με τη συζήτηση περί "Πόθεν Έσχες" πέφτουμε στη λούμπα της προσωποποίησης ευθυνών αλλά και της εστίασης στα μικρά και ασήμαντα -για την εθνική οικονομία- ποσά. Και φυσικά το σύστημα βγαίνει άβρεχτο για άλλη μια φορά χάρη σε αποπροσανατολιστικές συζητήσεις.

Δεν με νοιάζει, επομένως, αν έχει 1, 2, 5 ή 12 σπίτια ένας Υπουργός.
Με νοιάζει η πολιτική που εφαρμόζει. Με νοιάζουν τα συμφέροντα που εξυπηρετεί μέσω της πολιτικής του. Θα πει κανείς "μα με το Πόθεν Εσχες μπορεί να αποδειχθεί το κέρδος που απέκτησε εξυπηρετώντας αυτά τα συμφέροντα". Θα συνέβαινε αυτό, αν υπήρχε κανείς που θα δήλωνε επισήμως τα έσοδα από... μίζες και προμήθειες. Πράγμα που δε συμβαινει φυσικά, οπότε δεν έχει και κανένα νόημα η μελέτη του Πόθεν Έσχες και η ενασχόληση μ αυτό.

Στην ουσία πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο μας βάζει το κυρίαρχο σύστημα να παίξουμε με τους κανόνες του. Μια ανώδυνη και light κριτική ματιά στο πολιτικό σύστημα και συζήτηση γύρω από τα αυτονόητα και ανώδυνα: για το αν οι πολιτικές ηγεσίες προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα.

Κλασικό το κολπάκι: τα ρίχνουμε όλα στη διαφθορά, "σ΄αυτούς που τα φάγανε" και νομιμοποιείται η δοτή Κυβέρνηση να προχωρήσει με την "εκσυγχρονιστική-εξευρωπαιστική" πολιτική της στην αφαίμαξη του λαού και της χώρας, σφάζοντας ως παράπλευρες απώλειες αποδιοπομπαίους τράγους από το υπάρχον πολιτικό σύστημα (για όλα φταίει ο Τσοχατζόπουλος).

Φταίει λοιπόν η διαφθορά και δε φταίει η πολιτική των μονωπωλίων, του νεοφιλελευθερισμού, της ελεύθερης αγοράς κλπ κλπ κλπ.
Φταίει μόνο η διαφθορά!
Ωραίο το κόλπο!
Στημένο και στα μέτρα τους!
Κι εμείς το αναμασάμε ανυποψίαστοι, όπως χθες, όπως προχθές, όπως πάντα.

Είναι ζήτημα πολιτικής.
Ούτε η μεγάλη οικονομική επιφάνεια ενός πολιτικού δείχνει με ποιους τάσσεται (με το λαό ή το κεφάλαιο) ούτε η φτώχεια του αποδεικνύει κάτι. Όπως και για το λαό ισχύει το ίδιο. Όπως υπάρχουν ειλικρινέστατοι επιφανείς οικονομικά σοσιαλιστές, έτσι υπάρχουν και επίσης ειλικρινέστατοι φτωχοί μεροκαματιάρηδες που υποστηρίζουν τις ιδέες του καπιταλισμού. Δεν υπάρχουν δεξιές και αριστερές τσέπες. Υπάρχουν δεξιά και αριστερά μυαλά.

Και αδιαφορώ για την δηλωμένη περιουσία του τάδε ή του δείνα. Ενδιαφέρομαι μόνο για την ανατροπή της πολιτικής που εξαθλιώνει το λαό και τη χώρα. Είτε φτωχός είτε πλούσιος είναι αυτός που την εφαρμόζει, η πολιτική του εξακολουθεί να είναι το ίδιο δολοφονική!


Βαρθολομαίος: "Η Κωνσταντινούπολη εξακολουθεί να είναι η πνευματική πρωτεύουσα του Γένους" (Φώτο)


Amen.gr
Κωνσταντινούπολη, του Νικολάου Μαγγίνα
Στούς ιστορικούς και ακατάλυτους δεσμούς μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά την Θεία Λειτουργία στην οποία χοροστάτησε στον Ναό του Αγίου Νικολάου στο Βόσπορο. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στις σχέσεις των δύο πόλεων με την ευκαιρία της έκδοσης και παράδοσης του χαριστήριου τόμου από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς τιμήν του με αφορμή την συμπλήρωση είκοσι χρόνων απο της εκλογής του στον Οικουμενικό Θρόνο. Στην δεξίωση που ακολούθησε την Θεία Λειτουργία,  στην Κοινοτική Αίθουσα του Ναού , ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Μυλόπουλος μετά από σύντομη προσφώνησή του προσέφερε στον Πατριάρχη τον Τόμο με τίτλο «Εις μαρτύριον τοις Έθνεσι» .  Κατόπιν μίλησε ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Τρίτος, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση του Πανεπιστημίου να εκδόσει τον τιμητικό τόμο λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., έχουσα την πνευματική και κανονική της αναφορά στον Πάνσεπτο Οικουμενικό Θρόνο, αποφάσισε κατά το παρελθόν ακαδημαϊκό έτος και επί της προεδρίας των καθηγητών  Δημητρίου Καϊμάκη και Χρήστου Οικονόμου να τιμήσει την Παναγιότητά Σας εκδίδοντας Τιμητικό Τόμο επί τη συμπληρώσει είκοσι ετών θεοφιλούς Πατριαρχίας».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφερόμενος στην  παρουσία των εκπροσώπων – καθηγητών και συνεργατών τους - του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είπε μεταξύ άλλων ότι «επιλαμβάνομαι της ευκαιρίας γιά να αναφερθώ εν συντομία στους ιστορικούς δεσμούς των πόλεων της του Κωνσταντίνου και της του Αγίου Δημητρίου. Είναι ιστορικοί και ακατάλυτοι οι δεσμοί των δύο πόλεων ... Η Κωνσταντινούπολη εξακολουθεί αδιαλείπτως και αδιακόπως να είναι η πνευματική πρωτεύουσα του Γένους και των καρδιών μας.Και όσον αφορά τις σχέσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μάλιστα της Θεολογικής του Σχολής με το Ιερόν Κέντρον της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και αυτοί οι δεσμοί υπήρξαν πάντοτε θερμοί, αρμονικοί, ιεροί και η Θεολογική Σχολή της υπήρξε πάντοτε στην διάθεση και στην υπηρεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Στη δεξίωση μίλησε καλωσορίζοντας τον Πατριάρχη ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο πρόεδρος της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου Αλέξανδρος Καπούνταγ, ο Παντελής Βίγκας, Άρχων Μέγας Χαρτοφύλαξ της Αγίας του Χριστού  Μεγάλης Εκκλησίας, ο οποίος αναφέρθηκε στον αείμνηστο ιερέα Αθανάσιο Αλεξιάδη, που υπηρέτησε περισσότερο από εικοσιπέντε χρόνια στον Ναό του Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου.

«Ο παπα-Θανάσης των Νεοχωρıτών,ο παπάς με τας ολίγας εως ελάχιστας περγαμηνάς ο οποίος κατάφερε με το πνευματικόν καί κοινωνικόν του εργον να ζή εις την μνήμην καί τας καρδίας ολων ημών οι οποίοι τον αγαπήσαμε διά ολα οσα μας προσέφερεν» σημειώνει ο Παντελής Βίγκας στον πρόλογό του στο cd που εξέδωσε η κοινότητα του Αγίου Νικολάου Νιχωρίου, αφιερωμένο στον παπα Θανάση Αλεξιάδη, και το οποίο παρουσιάστηκε εκείνη την ημέρα. Το cd αυτό, που εκδόθηκε με την ευλογία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, έχει τίτλο «Ύμνοι εις τον Ιεραρχών ωραιότατον Άγιον Νικόλαον» τους οποίους και εκτελεί ο Άρχων Μαΐστωρ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Επίσης τον λόγο έλαβε ο Ηγούμενος της  Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, λάτρης της Πόλης, ο οποίος ανέπτυξε θέμα σχετικά με το ποιός είναι  ο λόγος εκείνος γιά τον οποίο μας μαγεύει η Πόλη και απαντώντας ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων ότι  είναι η προσωπικότητα του Πατριάρχου, η Αυλή του, οι Ιερές Ακολουθίες και η Ομογένεια και κατέληξε ότι λέγοντας ότι θα ήθελε να υποβάλει μιά δημοσκόπηση στους προσκυνητές της Πόλης: «Αισθάνεσθε μαγεμένοι όπως και η εμή ελαχιστότης;» Χειροκροτήματα των όλων των παρισταμένων κάλυψαν την αναφορά του.

Επισφράγισμα της δεξίωσης ήταν η απόδοση χριστουγεννιάτικων καλάντων και ασμάτων από την χορωδία του πολωνικού παραδοσιακού συγκροτήματος «Walbrzych» το οποίο με την μέριμνα του Γενικού Προξενίου της Πολωνίας στην Πόλη παρουσίασε κάλαντα το περασμένο Σάββατο στον Καθολικό Ναό του Αγίου Αντωνίου, στο Πέραν. Με πρωτοβουλία του Γενικού Πολωνού Προξένου Miroslaw Stawski η χορωδία ήρθε για να τραγουδήσει προς τιμήν του Πατριάρχου Βαρθολομαίου κάλαντα πολωνικά αλλά και ελληνικά.

Κατά τη Θεία Λειτουργία και στη δεξίωση που ακολούθησε παρέστησαν οι Μητροπολίτες Ικονίου Θεόληπτος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας και Προύσης Ελπιδοφόρος,ηγούμενος της Ι.Μ.Αγιας Τριάδας Χάλκης και Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός, ο Αλέξανδρος Αλεξανδρής, Πρέσβης – Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης με τις συζύγους τους, ο Γενικός Πρόξενος της Πολωνίας και ο Πρόξενος της Ελλάδος Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Διευθυντής της δορυφορικής Τηλεόρασης  της ΕΡΤ Νίκος Μεγγρέλης συνοδευόμενος από τον δημοσιογράφο Άλκη Κούρκουλα και πλήθος προσκυνητών.

Αξιζει να σημειωθεί πως κατά την τάξη της Κυριακής προ των Χριστουγέννων, κήρυξε ο Μέγας Αρχιδιάκονος Μάξιμος ο οποίος και ανέπτυξε το πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα «Η ελευθερία από την ελευθερία των ατόμων».

      
       
 


 

Ποιός είναι ο Γ.Β. που έπαιρνε τις μίζες για τα υποβρύχια;"Ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ", με τα αρχικά Γ.Β. είναι σύμφωνα με τα Γερμανικά ΜΜΕ, ο άνθρωπος που πήρε σε τρείς δόσεις τις μίζες για τα υποβρύχια.
Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο ο Άκης Τσοχατζόπουλος (το όνομά του αναφέρει η Γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/korruptionsaffaere-millionenstrafe-fuer-ferrostaal-1.1239630 εξέδωσε ανακοίνωση. Δείτε τι λέει:Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την απόφαση δικαστηρίου του Μονάχου της 20.12.11 για την υπόθεση της εταιρείας Φέροσταλ, ο Α.Τσοχατζόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης των υποβρυχίων δήλωσα ξεκάθαρα ότι ούτε είχα, ούτε βέβαια και θα μπορούσα να έχω σχέση με οποιεσδήποτε έκνομες ενέργειες για τις οποίες καταδικάστηκαν τελικά από τη Γερμανική Δικαιοσύνη η εταιρεία Φέροσταλ και τα δύο πρώην διευθυντικά στελέχη της.

Από την πρώτη στιγμή διέψευσα όλες τις «πληροφορίες» που συγκεκριμένα κέντρα διέρρεαν κατά καιρούς σχετικά με τα όσα αποδόθηκαν στα υπόδικα και προφυλακισμένα τότε δύο διευθυντικά στελέχη προκειμένου να επιτύχουν την αποφυλάκισή τους. Ουδέποτε, όμως, είτε αυτοί, είτε οποιοσδήποτε άλλος ισχυρίστηκε οτιδήποτε που να με συνδέει με έκνομες δραστηριότητες. 

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το κατηγορητήριο της Εισαγγελίας του Μονάχου, στο οποίο περιέχονταν οι παντελώς αναπόδεικτες, αστήρικτες και αβάσιμες αναφορές του Γερμανού εισαγγελέα, αναζήτησα τρόπους αντίδρασης. Με βάση γνωμοδοτήσεις δύο έγκριτων Γερμανών καθηγητών του Ποινικού Δικαίου:

Α) Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα νομικής παρέμβασης κατά της Εισαγγελίας του Μονάχου, όπως δεν υπάρχει και κατά των πρόσφατων προφορικών ισχυρισμών του Γερμανού δικαστή. 
Β) Η εισαγγελική πρόταση, -όπως και οι προφορικές αναφορές του Γερμανού δικαστή- δεν έχει ούτε δεσμευτικό, ούτε αποδεικτικό χαρακτήρα. Αποτελεί μια διατύπωση συλλογισμών προς εσωτερική χρήση και μόνο στο πλαίσιο της διεξαγόμενης δικαστικής έρευνας. Για αυτό και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μέσο πίεσης προς ενίσχυση της βαρύτητας των κατηγοριών για τους κατηγορούμενους, ώστε να καταλογιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πρόστιμο και να εξασφαλιστεί ο επωφελέστερος για το γερμανικό δημόσιο συμβιβασμός. Ο πρωταρχικός στόχος του εισαγγελέα ήταν να ανεβάσει όσο γίνεται το πρόστιμο κατά της εταιρείας, που αρχικά ανήλθε στα 277 εκατομμύρια ευρώ, ώστε μετά από διαπραγματεύσεις να καταλήξει στο ποσό των 140 εκατ ευρώ. 

Οι παντελώς αυθαίρετες και αστήρικτες αναφορές σε βάρος μου που περιέχονταν στην εισαγγελική πρόταση δεν προκύπτουν από πουθενά, δεν βασίζονται σε κανένα απολύτως στοιχείο, ούτε καν στις καταθέσεις των δύο καταδικασθέντων πρώην διευθυντικών στελεχών της εταιρείας Φέροσταλ. Στις έξι-επτά καταθέσεις που έδωσαν αρχικά με την προσδοκία της αποφυλάκισής τους και στη συνέχεια για την όσο το δυνατόν ηπιότερη ποινική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της πρόσφατης δίκης, ουδέποτε ανέφεραν ότι είχαν την οποιαδήποτε έκνομη συναλλαγή μαζί μου. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν κλήθηκα, ούτε κατέθεσα στην έρευνα της Γερμανικής Δικαιοσύνης, κατά την οποία δεν υπήρξαν ούτε καν ενδείξεις σε βάρος μου. 

Το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόσφατη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της Γερμανικής εισαγγελίας και της εταιρείας Φεροσταλ για την επιβολή προστίμου 140 εκατ. ευρώ, καταδικάζοντας σε φυλάκιση με αναστολή τα δύο πρώην διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Η επίσημη ανακοίνωση Τύπου του δικαστηρίου του Μονάχου για την απόφαση της 21.12.2011 δεν περιέχει αναφορά σε κανένα άλλο πρόσωπο πέραν των καταδικασθέντων.

Μια και ανεξάρτητα της δικαστικής απόφασης υπήρξαν δημοσιογραφικές πληροφορίες στη Γερμανία που με φέρουν να συγκαταλέγομαι δήθεν μεταξύ των αξιωματούχων που δωροδοκήθηκαν, είμαι υποχρεωμένος να καταγγείλω και πάλι ως παντελώς αυθαίρετες, αστήρικτες και απόλυτα συκοφαντικές τις σχετικές αναφορές σε βάρος μου και επισημαίνω ότι στο πόρισμα της Γερμανικής Δικαιοσύνης δεν υπάρχει ούτε μαρτυρία, ούτε ένδειξη και πολύ περισσότερο απόδειξη περί δικής μου εμπλοκής.
Το παντελώς αβάσιμο των σχετικών αναφορών για το πρόσωπό μου αποδεικνύεται, επιπλέον, από το γεγονός ότι η Γερμανική Δικαιοσύνη με δικαίωσε στην προσφυγή μου με ασφαλιστικά μέτρα κατά του περιοδικού Σπίγκελ, που δημοσίευσε στο παρελθόν μέρος των σχετικών ισχυρισμών της Εισαγγελίας του Μονάχου.

Είναι δεδομένο ότι την ίδια οδό δικαίωσης, -που είναι και η μοναδική-, θα ακολουθήσω και κατά κάθε ΜΜΕ στη Γερμανία που θα προβάλλει παρόμοιους συκοφαντικούς ισχυρισμούς».


TaXalia

Αρχειοθήκη ιστολογίου