Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας με ρυθμίσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Παράταση για τη ρύθμιση χρεών και πρόσθετες διευκολύνσεις στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, παρέχει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εγκρίθηκε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, παρατείνεται από τέσσερα σε πέντε χρόνια η περίοδος ρύθμισης των χρεών, η οποία αρχίζει να υπολογίζεται όχι από την έκδοση της απόφασης όπως προέβλεπε το άρθρο 43 του προηγούμενου νόμου (ν. 3869/2010) αλλά από την κατάθεση της αίτησης.
Δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους πρόσωπα που διατηρούσαν ατομικές επιχειρήσεις αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους και έχουν περιορισμένες οφειλές, ενώ δεν είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο πτωχευτικό δίκαιο των εταιρειών.
Καθίσταται προαιρετική, από υποχρεωτική, για τον οφειλέτη η επιδίωξη της εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών πριν από την κατάθεση της αίτησης στο δικαστήριο. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία, εξαιτίας της απροθυμίας των τραπεζών να επεξεργαστούν κατά ουσιαστικό τρόπο τα σχετικά αιτήματα των οφειλετών. Στο εξής η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού μπορεί να εκδηλωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η υπόθεση μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
Το δικαστήριο μπορεί να εξαιρέσει την κατάσχεση της κύριας κατοικίας για περίοδο ακόμη και 30 ετών, εφόσον η προσωπική κατάσταση του οφειλέτη και η ανάγκη εξυπηρέτησης της οφειλής το δικαιολογούν. Συχνά άλλωστε τα στεγαστικά δάνεια που ρυθμίζονται έχουν διάρκεια αποπληρωμής.
Απαγορεύεται η κατάσχεση ατομικού λογαριασμού μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και των 2.000 ευρώ όταν πρόκειται για κοινό τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών σε τραπεζικές συναλλαγές που είναι εξαιρετικής σημασίας για τη καθημερινότητά τους, τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή (διενέργεια συναλλαγών, πληρωμή λογαριασμών, εξοικονόμηση χρόνου, διαφύλαξη ενός ελάχιστου ποσού για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών).
Επιδιώκεται η συλλογική αντιμετώπιση των χρεών του οφειλέτη, προκειμένου να αποθαρρύνεται η δημιουργία δανειστών δύο ταχυτήτων, δηλαδή πιστωτών εντεταγμένων στη διαδικασία και εκτός αυτής.
Με την έκδοση της απόφασης που προσδιορίζει τις καταβολές ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν διαφορές για την περίοδο που έχει διανυθεί, με ευνοϊκό επιτόκιο, μέχρι και το έκτο έτος από την κατάθεση της αίτησης.
Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τις αιτήσεις ρύθμισης που έχουν ήδη κατατεθεί και πρόκειται να εκδικαστούν ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Ο νέος νόμος, επιτρέπει στον οφειλέτη, να πετύχει την απαλλαγή του από τα χρέη που αδυνατεί να αποπληρώσει με την πάροδο ορισμένης περιόδου από την κατάθεση της αίτησης.
Το δικαστήριο μπορεί να μειώσει μέχρι τρία χρόνια την περίοδο ρύθμισης ή αναμονής για απαλλαγή από τα χρέη, εφόσον προκύπτει ότι η προσωπική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη δεν δικαιολογεί προσδοκία για καμία μελλοντική καταβολή. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση κατά αυτής.
Τέλος θεσπίζεται μειωμένη αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ώστε να μην αυξάνεται η δαπάνη στην οποία υποβάλλονται οι οφειλέτες από το γεγονός ότι, οι αιτήσεις ρύθμισης των χρεών αφορούν συχνά πολλούς πιστωτές. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση κατά αυτής.
Με άλλη διάταξη, ενισχύονται οι κανόνες διαφάνειας στην προώθηση και παροχή των ιδιωτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, και ιδίως των ασφαλίσεων ζωής και ασθενειών. Οι διατάξεις λαμβάνουν υπόψη τον αυξανόμενο σε βαρύτητα ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης, διασφαλίζουν τον ουσιαστικό της ρόλο στην κάλυψη των κινδύνων και συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των όρων εκείνων που θα εξασφαλίσουν τον κοινωνικό προσανατολισμό της.


www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

Εκτεταμένη διαφθορά διαπιστώνει το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΕκτεταμένη διαφθορά διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο
Διαφθορά και ανεξέλεγκτη σπατάληση του δημοσίου χρήματος καταδεικνύει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009. 
Στενός δημόσιος τομέας και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, μοίραζαν αφειδώς εκατομμύρια ευρώ για παράτυπες και παράνομες δαπάνες, σε απευθείας αναθέσεις έργων, προσλήψεις, μισθούς, επιδοτήσεις.
Οι μη νόμιμες δαπάνες εξαπλασιάστηκαν το 2009 συγκριτικά με το 2008, φθάνοντας από τα 106,4 εκατ. ευρώ στα 657,7 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, τα 505,5 εκατ. ευρώ είναι μη νόμιμες δαπάνες του κεντρικού κράτους, τα 113 εκατ. ευρώ των ΝΠΔΔ -σχεδόν διπλάσια από το 2008- και τα 38 εκατ. ευρώ των ΟΤΑ.

Κι όλα αυτά, εκτοξεύοντας το δανεισμό του κράτους, καθώς ενώ είχαν προϋπολογιστεί δάνεια ύψους 64,5 δισ. ευρώ, το 2009 η χώρα δανείστηκε 105,5 δισ. ευρώ.

Τα έξοδα που είχαν προϋπολογιστεί για το 2009 ήταν 99,3 δισ. ευρώ, αλλά έφθασαν στα 146,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 47,7%.
Παράλληλα, τα έσοδα παρουσίασαν «μαύρη τρύπα» 12,8 δισ. ευρώ.
Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Έθνος» υπάρχουν αποσπάσματα που θυμίζουν τις εκθέσεις της τρόικας και της Task Force.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η αύξηση του δανεισμού του κράτους για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών «καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών, με έμφαση στις ΔΟΥ που εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά εισπράξεων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων».
Επιπλέον, η έκθεση σημειώνει ότι το 2009 ήταν εκλογική χρονιά, με αποτέλεσμα -ως είθισται- να αυξηθούν σημαντικά οι κρατικές δαπάνες στο σύνολό τους, συμπαρασύροντας και τις μη νόμιμες δαπάνες.
Περίπου τα μισά από τα εντάλματα πληρωμής που «έκοψε» το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορούν τις δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, δεν εγκρίθηκαν 7.264 εντάλματα, που αφορούσαν δαπάνες 77,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά δεν εγκρίθηκε η εκταμίευση χρημάτων για 14.947 εντάλματα.

Προκλητικές περιπτώσεις παρανομίας
Στην έκθεση καταγράφονται περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις «για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία».
Για μια ακόμη χρονιά, ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό η κατάτμηση των συμβάσεων σε μικρότερα ποσά προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια διαγωνισμού.
Σύμφωνα με την έκθεση, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει «δυστροπία» της Διοίκησης όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα την επανάληψη των ιδίων παραβάσεων.

Μερικές, μόνο, περιπτώσεις είναι:
  • Καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών οργάνων που δεν δικαιούνταν.
  • Πληρωμή υπαλλήλων με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα (απολυτήριο λυκείου).
  • Μη νόμιμη καταβολή οικογενειακού επιδόματος, ή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Μη νόμιμη καταβολή εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής σε αγροτικούς ιατρούς.
  • Παράνομη πρόσληψη και ένταξη σε ανώτερη βαθμίδα ωρομίσθιων καθηγητών από ΤΕΙ για τη διδασκαλία μαθημάτων χωρίς να κατέχουν τα αντίστοιχα προσόντα.
  • Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης για διδακτικό έργο που προσέφεραν επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω μη προσκόμισης της άδειας της υπηρεσίας τους για ιδιωτικό έργο.
  • Προσλήψεις με σύμβαση έργου, οι οποίες υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις υπουργικών αποφάσεων έγκρισης και ανάθεσης εκτέλεσης έργου που καθόριζαν ως χρόνο έναρξης των συμβάσεων προγενέστερο αυτού της ημερομηνίας έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και της σύναψης των συμβάσεων των προσληφθέντων.


Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Οι Άγγλοι δεν μπορούν να κρύψουν την αγάπη τους για τους Έλληνες...Δεν θέλω να φανταστώ τι θα έγραφαν οι Ελληναράδες Πατριωτικότεροι Πατριώτες , ΑΝ αυτές οι διαφημίσεις ήταν για κάποιοΓερμανικό περιοδικό και είχαν γεμίσει τα Γερμανικάτρένα...

Ευτυχώς (για τους Ναζί...) που αυτές οι ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣπινακίδες η επιγραφή "Most Germans own a second property. It’s called Greece." βρίσκονται σε ΟΛΑ τα Αγγλικά τρένα και "Διαφημίζουν" ένα αγγλικό περιοδικό το Spectator...

Θα έπρεπε ίσως , άν όχι το επίσημο κράτος, κάποιος Ελληνικός οργανισμός (π.χ οΕΟΤ) να κάνει ΑΓΩΓΗ στο περιοδικό για Συκοφαντική Δυσφήμιση ...

Είναι ΒΕΒΑΙΟ ότι η χώρα θα αποσπάσει ΣΗΜΑΝΤΙΚΟποσό από τους ΑΙΣΧΡΟΥΣτύπους που αυτοαποκαλούνται "διαφημιστές" , και συγχρόνως θα έδινε το μήνυμα ότι πλακίτσες , αστειάκια , και εξευτελισμός εις βάρος μίας χώρας δεν μπορεί να γίνεταιατιμωριτί ...

Βλέποντας αυτές τις "διαφημίσεις" μου γεννάται άλλη μία απορία: Οι διπλωμάτες μας στην Αγγλία (και στις λοιπές χώρες γενικά...) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ το τι γίνεται και πράττεται υπέρ η κατά της χώρας μας εκεί όπου τους έχουμε στείλει (ακριβοπληρώνοντας τους...) , ή κάνουν την ζωή τους ΑΔΙΑΦΟΡΟΝΤΑΣ για τα πάντα;;

Έχουν κάνει ΚΑΤΙ (μιαδιαμαρτυρία έστω...) για ναΚΑΤΕΒΟΥΝ αυτές οι πινακίδες από τα Αγγλικά τρένα ή ακόμα οι χρήστες των τρένων βλέπουν τονεξευτελισμό της Ελλάδας και χαμογελούν ;;;

Το Υπ. Εξωτερικών θα πρέπει ΣΗΜΕΡΑ κιόλας να δράσει...

Αν συνεχισθεί αυτή η αδιαφορία , ας μήν παραξενευτεί κανείς που ο τουρισμός θα μειωθεί φέτος τόσο , όσο καμία προηγούμενη χρονιά...


http://antilogos-gr.blogspot.com ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΖΑΜΤΖΗ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ  22 ΜΑΡΤΙΟΥ
 
Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. από το 1993, ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και φυσικά την διαφύλαξη του  περιβάλλοντος.
Το ζήτημα της επάρκειας του νερού παίρνει σήμερα εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς η χρονική περίοδος που διανύουμε θεωρείται  από τις πιο άνυδρες.
Τα υδάτινα αποθέματα είναι σημαντικά μειωμένα και, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.
Ο μεγάλος αγώνας και επιδίωξη της εποχής μας  είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών του πλανήτη μας σε νερό με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Προτεραιότητα της πολιτείας πρέπει να  είναι η ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών υδάτων , ο περιορισμός,  της σπατάλης των υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων, η καλυτέρευση των συνθηκών άρδευσης των καλλιεργειών , ο εμπλουτισμός του  υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, η ορθολογική διαχείριση των υδάτων των λιμνών και των ποταμών και η προστασία και διατήρηση των υγροβιοτόπων.
Στον Νομό Πέλλας δυστυχώς δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε οι διαδικασίες  για τις μελέτες κατασκευής  του  φράγματος του Αλμωπαίου ποταμού (φράγμα Καλής –Προφ. Ηλία)  και του φράγματος του χειμάρρου Γράμμου στο Δήμο  Κύρρου. 
Τα μεγάλα αυτά έργα θα εξυπηρετήσουν ως αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, περιβαλλοντικά και υδροηλεκτρικά έργα την περιοχή με τεράστια οφέλη.
Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, να προχωρήσουν σε μικρά έργα ορθολογικής διαχείρισης  των επιφανειακών νερών με μικρούς ταμιευτήρες νερού, αναβαθμίδες και αρδευτικά δίκτυα  ( χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ)  , για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποταμίευση νερού.
Οι προσπάθειες της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών, πρέπει να είναι συνεχείς και συντονισμένες για την επίτευξη του στόχου.
Είναι υπόθεση όλων μας η ορθολογική χρήση του νερού, ώστε να σταματήσει η κατάχρηση του πολυτιμότερου αυτού αγαθού.
Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη.

Αρχειοθήκη ιστολογίου