Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού


                         22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ Η ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ.....

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,  ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΟ 2008       ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
Βουλευτής Νομού Πέλλας – Νέα
Δημοκρατία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Δ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν.Δ.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
             
    ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΑΘΗΝΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

Κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και ΚύριοιΣ υνάδελφοι,
Ο πλανήτης Γη χαρακτηρίζεται ως «γαλάζιος
πλανήτης», διότι το 70% της επιφάνειας του καλύπτεται
από νερά, εκ των οποίων 97% αλμυρά και 3% γλυκά
νερά)
Από τα γλυκά νερά που υπάρχουν, οι μεγαλύτερες
ποσότητες βρίσκονται στους δύο πόλους της Γης με την
μορφή παγετώνων και πολικών πάγων (79%) ή
βρίσκονται κάτω από την Γη, σε υπόγειες φυσικές
δεξαμενές (20%), οι οποίες δεν είναι σε όλο το ποσοστό
τους προσιτές και εκμεταλλεύσιμες από τον άνθρωπο.
3
Τα επιφανειακά γλυκά νερά, που βρίσκονται σε
λίμνες και ποτάμια, είναι μόλις το 1% των γλυκών νερών
που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι μόλις το 0,3% των
επιφανειακών υδάτων της Γης είναι διαθέσιμο για τον
άνθρωπο.
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
Σήμερα στη Γη κατοικούν 6,4 δισ. άνθρωποι
(αριθμός διπλάσιος απ’ ότι το 1960)
Υ π ο λογίζεται ότι το 2050 ο πληθυσμός θα
παρουσιάσει αύξηση της τάξεως του 45% και θα ανέλθει
σε 9,3 δισ. Την ίδια χρονιά ο πληθυσμός της Ινδίας θα
έχει αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με σήμερα, ενώ η
αντίστοιχη αύξηση στον πληθυσμό της Κίνας θα
κυμαίνεται σε ποσοστό 11%. Το 2050, λοιπόν,
πιθανότατα, το πολυπληθέστερο κράτος στον πλανήτη
θα είναι η Ινδία με 1,6 δισ.
Το 2000, 508.000.000 άνθρωποι ζούσαν σε περιοχές
με σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας. Σύμφωνα με την
έκθεση του World Resources Institute, το 2025 ο
αριθμός αυτός θα επταπλασιαστεί αγγίζοντας τα 3,5 δισ.
ανθρώπους με πρόβλημα λειψυδρίας.
Το 2050, υπολογίζεται ότι 4,2 δισ. άνθρωποι (πάνω
από το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού) δεν θα έχουν
ούτε την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού (50
λίτρα την ημέρα) για να ζήσουν και να εξασφαλίσουν
την ατομική τους καθαριότητα.
Πολλές χώρες, εκμεταλλεύονται λίμνες, ποτάμια και
θάλασσες προκειμένου να καλύψουν την έλλειψη του
νερού. Οι στάθμες σε λίμνες της Κίνας, της Λατινικής
Αμερικής και της Βόρειας Ασίας μειώνονται ετησίως
δραματικά. Το 1977, ο Κίτρινος Ποταμός στην Κίνα
στέγνωσε για 226 ημέρες, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ
στα χρονικά.
4
Ενώ τα τελευταία 70 χρόνια ο πληθυσμός της Γης
έχει τριπλασιαστεί, η κατανάλωση νερού έχει
εξαπλασιαστεί.
Και μάλιστα κατά έναν παράλογο τρόπο.
Μόνο το 50% του πόσιμου νερού καταναλώνεται
ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπου για
κατανάλωση ύδατος. Το 17% καταναλώνεται για την
άρδευση σε αγροτικών καλλιεργειών, ένα μικρότερο
ποσοστό καταναλώνεται στην βιομηχανία και το
υπόλοιπο ποσοστό ουσιαστικά σπαταλιέται, χωρίς να
διοχετεύεται η χρήση του σε συγκεκριμένη
δραστηριότητα.
Το 2025 οι ανάγκες μας σε πόσιμο νερό θα αυξηθούν και
θα ανέλθουν στο 70% του διαθέσιμου πόσιμου ύδατος.
Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (WHO) υπολογίζει
ότι 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι (δηλαδή, ένας στους
έξι) δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ 2,4
δισεκατομμύρια δεν απολαμβάνουν ασφαλούς ατομικής
υγιεινής. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι
οδυνηρές. Και εδώ, τα παιδιά πληρώνουν το τίμημα,
καθώς από τα 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους που
πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω έλλειψης νερού και κακής
ατομικής υγιεινής, το 40% είναι παιδιά ηλικίας κάτω των
πέντε ετών. Ασθένειες που θα μπορούσαν να
προληφθούν σχετιζόμενες με το νερό, ευθύνονται για τον
θάνατο 5.000-10.000 ανθρώπων ημερησίως και αυτό
συμβαίνει κατά την ανατολή του 21ου αιώνα. Αυτό
αποκαλύπτει η έκθεση που συνέταξε η «Παγκόσμια
Επιτροπή για το Νερό τον 21ο αιώνα».
Ο ειδικός επιστήμονας του Ο.Η.Ε. σε θέματα νερού
Μπράιαν Άπλετον σημειώνει ότι « ο αριθμός αυτός,
αντιστοιχεί με την πτώση τουλάχιστον 12 αεροσκαφών
Jumbo κάθε μέρα. Εάν έπεφταν 12 αεροπλάνα την
ημέρα, τότε ο κόσμος δεν θα ήθελε να κάνει κάτι για να
το σταματήσει αυτό ; »
5
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το 90-95% των
βιομηχανικών αποβλήτων, απορρίπτεται σε υδάτινους
χώρους μολύνοντας το νερό. Οι τεχνολογικές λύσεις
(επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων – βιολογικός
καθαρισμός), είναι λίγες και ακριβές.
Από την μελέτη των στοιχείων, διαπιστώνουμε ότι
κατά τον 20ο αιώνα, είχαμε τις παρακάτω πολύ
μεγάλες μεταβολές:
1. Ο πληθυσμός της Γης τριπλασιάστηκε, με
παράλληλη συσσώρευση του πληθυσμού σε αστικά
κέντρα.
2. Η κατανάλωση του νερού δεκαπλασιάστηκε (με
μεγάλες διαφορές στην κατανάλωση μεταξύ
ανεπτυγμένων, αναπτυσσόμενων και υπανάπτυκτων
χωρών).
3. Η οικονομική ανάπτυξη εικοσαπλασιάστηκε.
4. Η βιομηχανική παραγωγή πενηνταπλασιάστηκε.
Αποτελέσματα-επιπτώσεις των παραπάνω μεταβολών,
ήταν:
α) Η αύξηση της λειψυδρίας και η εμφάνιση
εκτεταμένων ξηρασιών, φαινομένων ερημοποίησης των
εδαφών και λοιμών.
β) Η υποβάθμιση των υδάτινων πόρων και του
περιβάλλοντος, εξαιτίας τόσο της ουσιαστικής μείωσης,
όσο και της ρύπανσης των επιφανειακών και των
υπόγειων υδάτων.
Τέλος, οι επιστήμονες αναφέρουν για την ανάδειξη
του προβλήματος επάρκειας αλλά και της ορθολογικής
διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ότι το 2025, με
παρόμοιες κλιματικές συνθήκες, υπολογίζεται ότι το
60% του πληθυσμού της Γης θα έχει επάρκεια νερού και
το 40% του πληθυσμού της Γης θα αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα έλλειψης νερού.
6
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η αλλαγή του κλίματος γίνεται καθημερινά όλο και
περισσότερο αντιληπτή από όλους μας. Παρατεταμένοι
καύσωνες, ανεμοθύελλες, καταιγίδες ή πλημμύρες που
εμφανίζονται συχνότερα, ο χειμώνας γίνεται θερμότερος
και με λιγότερες βροχοπτώσεις, η άνοιξη που έρχεται
νωρίτερα, είναι ενδείξεις της αναθέρμανσης του
πλανήτη, όπως ονομάζουμε την αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας της Γης.
Η λήψη μέτρων για την αναστολή αυτού του
φαινομένου είναι αυτονόητη πλέον, πριν ο κόσμος μας
πληγεί ανεπανόρθωτα.
Τα πέντε θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί από
τότε που αξιόπιστες πηγές μετρούν την θερμοκρασία στη
Γη με ακρίβεια είναι τα έτη: 1998, 2002, 2003, 2004,
2001.
Οι ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα,
προβλέπουν ότι η τάση αύξησης της θερμοκρασίας στη
Γη, που οφείλεται στις αυξανόμενες ποσότητες αερίων,
θα επιταχυνθεί, με αποτέλεσμα η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία να αυξηθεί κατά 1,4 έως 5,8 Cο μέχρι το
2100 και στην Ευρώπη η αύξηση αυτή θα είναι από 2
έως 6,3 Cο
Κυριότερη αιτία της αλλαγής του κλίματος στον
πλανήτη μας είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η
ατμόσφαιρα της γης λειτουργεί ως ένα διαφανές
προστατευτικό κάλυμμα γύρω από τον πλανήτη μας. Η
ατμόσφαιρα, λοιπόν, λειτουργεί σαν τα τοιχώματα ενός
γυάλινου θερμοκηπίου.
Μετά την βιομηχανική επανάσταση του 18ου αιώνα,
οι συγκεντρώσεις αερίων στην ατμόσφαιρα αυξάνονται
συνεχώς, με συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη και την αλλαγή του κλίματος.
7
Το κυριότερο αέριο που παράγεται από τον άνθρωπο
είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που
αντιπροσωπεύει το 75% όλων των εκπομπών αερίων.
Γνωρίζουμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
απορροφάται από τα δέντρα και ελευθερώνεται το
οξυγόνο, που είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο. Με την
καταστροφή όμως των δασών από την αλόγιστη
αποψίλωση τους, την υπερυλοτόμιση και τις πυρκαγιές
όλο και περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
μολύνει την ατμόσφαιρα.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Για το νερό, στο οποίο στηρίζεται μεγάλο μέρος της
οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, τα πράγματα
γίνονται ανησυχητικά για την περιοχή του Νότο και τη
Μεσόγειο.
Σύμφωνα με μελέτες, το 2050, αναμένεται, ιδιαίτερα
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μείωση των τρεχούμενων
επιφανειακών υδάτων κατά 20% με 30% και κατά 40%
με 50% ως το 2075.
Μείωση των υδάτινων αποθεμάτων (επιφανειακών
και υπογείων) δεν σημαίνει μόνο προβλήματα στην
ύδρευση, την αγροτική παραγωγή, τον κοινωνικό ιστό,
τον τουρισμό και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και συνέπειες στην υγεία, καθώς με την μείωση
των υδατικών πόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές έντονης
λειψυδρίας έχουμε και κακή ατομική υγιεινή για τους
πολίτες.
Η κατάσταση γίνεται τραγική όταν η μείωση των
υδάτων συνοδεύεται και από ρύπανση αυτών των
«φτωχών» υδάτινων αποθεμάτων.
8
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η χώρα μας, ευρισκόμενη στην Νοτιοανατολική
γωνιά της Ευρώπης, είναι στην ζώνη υψηλού
κινδύνου και απειλείται σοβαρά από τα φαινόμενα
ερημοποίησης των εδαφών της.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι μελέτες των
επιστημόνων είναι ανησυχητικές και προβλέπουν:
Α) Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην χώρα μας.
Β) Ανύψωση στη στάθμη της θάλασσας, με αποτέλεσμα
να καλυφθούν με θαλασσινό νερό μεγάλες εκτάσεις,
αλλά και αν δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σε
παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά..
Γ) Μείωση της βροχόπτωσης, τόσο τους καλοκαιρινούς,
όσο και τους χειμερινούς μήνες που ενισχύουν τόσο τα
επιφανειακά όσο και τα υπόγεια νερά.
Δ) Αλλαγές στη χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων,
με καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες δημιουργούν
πλημμυρικά φαινόμενα και μεγάλες περιόδους χωρίς
σταγόνα βροχής.
Ε) Άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων στην χώρα μας,
με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές, όχι μόνο να
υπάρχει επάρκεια νερών, αλλά και να έχουμε πλημμύρες
και καταστροφές, ενώ σε άλλες περιοχές να μην έχουμε
βροχές. Άνυδρες περιοχές θεωρούνται, κυρίως τα νησιά
του Αιγαίου και η περιοχή της Θεσσαλίας.
Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης Γη,
αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, το
πρόβλημα της λειψυδρίας.
Η κατάσταση αυτή, πέρα από τους παραπάνω
λόγους, οφείλεται σε μια σειρά από αίτια, όπως: α) η μη
ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, β) η
έλλειψη των απαιτούμενων έργων για την σωστή
διαχείριση των επιφανειακών υδάτων, γ) η αποψίλωση ή
η καταστροφή των δασών από την υπερυλοτόμηση ή τις
9
πυρκαγιές, δ) η σπατάλη του νερού κατά την αστική και
αγροτική χρήση, ε) η μείωση των βροχοπτώσεων λόγω
κλιματικών αλλαγών και η άνιση κατανομή τους.
ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι παραπάνω αιτίες έχουν άμεσες, αλλά και
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στους υδάτινους
πόρους της χώρας μας όσο και στο περιβάλλον. Οι
επιπτώσεις αυτές είναι:
Α) Η μείωση των επιφανειακών υδάτων (λίμνες και
ποτάμια). Ποτάμια «στεγνώνουν», η στάθμη λιμνών
έχει μειωθεί πολλά μέτρα και οι υγροβιότοποι έχουν
αφανιστεί.
Β) Η μείωση των υπογείων υδάτων στην χώρα μας. Οι
υδροφόροι ορίζοντες στις περισσότερες περιοχές
έχουν μειωθεί σημαντικά.
Γ) Η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών στην χώρα
μας, εξαιτίας των ρυπαντικών φορτίων που πέφτουν
στα επιφανειακά νερά, αλλά και η ρύπανση των
υπογείων υδάτων, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης
λιπασμάτων.
Δ) Ο κίνδυνος καταστροφής υγροτόπων και
οικοσυστημάτων με αποτέλεσμα ουσιαστικές αλλαγές
στο κλίμα της περιοχής, την πανίδα, την χλωρίδα και
γενικότερα το περιβάλλον.
Ε) Η άνοδος της θερμοκρασίας - ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες - και λιγότερες βροχές με
αποτέλεσμα να έχουμε ξηρασία σε πολλές περιοχές
και διαμάχες για το νερό, για την ύδρευση αλλά και
την άρδευση των καλλιεργειών.
10
Στ) Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας για την χώρα
μας έως 2 βαθμούς μέχρι το 2100 με επιπτώσεις στο
περιβάλλον της χώρας μας.
Ζ) Ο τριπλασιασμός της συχνότητας εμφάνισης των
ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως εμφάνιση
ανεμοστρόβιλων (Πέλλα, Ζάκυνθος, κ.ά.),
καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που συνοδεύονται από
πλημμυρικά φαινόμενα, ανεμοθύελλες, «ξερές»
χαλαζοπτώσεις (χαλαζόπτωση χωρίς σταγόνα βροχής),
κ.ά.
Η) Αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά πέντε
εκατοστά. ανά
δεκαετία.
Θ) Η μείωση της γεωργικής παραγωγής με
αποτέλεσμα την μείωση του εισοδήματός τους και η
αποδυνάμωση του αγροτικού πληθυσμού
Ι) Η εμφάνιση φαινομένων ερημοποίησης σε περιοχές
της Πελοποννήσου, της Λέσβου, αλλά και του Κιλκίς.
Οι επιπτώσεις από τις διαφαινόμενες
κλιματολογικές μεταβολές, αλλά και τα προβλήματα
στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
μας, η μείωσή τους και η ρύπανση αυτών των
υδάτων, θα είναι πολλές και μεγάλες και θα
επηρεάσουν, τόσο το περιβάλλον όσο και την
κοινωνία, την οικονομία και την ποιότητα ζωής στην
χώρα μας.
ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κυρίες και ΚύριοιΣ υνάδελφοι,
Ο εφιάλτης της λειψυδρίας απειλεί, πλέον, την
χώρα μας.
Ο κίνδυνος ερημοποίησης περιοχών της Ελλάδας,
καθίσταται πλέον ορατός, με τεράστιες συνέπειες, όχι
11
μόνο για την οικονομία της χώρας μας αλλά και για την
ποιότητα της ζωής των Ελλήνων.
Η πατρίδα μας, αν και δεν έχει ουσιαστικό
πρόβλημα βροχοπτώσεων και επιφανειακών υδάτων,
λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης αυτών των υδάτων
και της έλλειψης των απαιτούμενων έργων υποδομής
(φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες νερού),
αντιμετωπίζει σε πολλές περιοχές, σοβαρά προβλήματα
επάρκειας νερού, τόσο για την ύδρευση όσο και για την
άρδευση των κτημάτων.
Κατά την περίοδο 1990-1992, δρομολογήθηκαν
σημαντικά έργα, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα
λειψυδρίας της Αθήνας.
Μετά το τέλος αυτής της περιόδου λειψυδρίας, η
Πολιτεία δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα με την ίδια
ένταση. Υστέρησε τόσο στον τομέα της ενημέρωσης των
πολιτών, όσο και στην ορθολογική διαχείριση, τον
σχεδιασμό και την κατασκευή των απαιτούμενων μικρών
και μεγάλων έργων, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει
αφενός μεν την μείωση των υδάτινων πόρων της χώρας
μας και την απώλειά τους στην θάλασσα, αφετέρου δε
την ποιοτική υποβάθμιση όλου αυτού του υδάτινου
πλούτου (επιφανειακού και υδάτινου) από τα διάφορα
ρυπαντικά φορτία.
Σύμφωνα με την διαίρεση της χώρας σε 14 υδατικά
διαμερίσματα το 1976, τα προβλήματα των περιοχών
αυτών και η κατάσταση των υδατικών πόρων έχει ως
εξής:
1. Στην Δυτική Πελοπόννησο, όπου υπάρχουν οι
ποταμοί Αλφειός, Πάμισος, Νέδας και οι λίμνες Καϊάφα
και Λάδωνα, ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα επάρκειας
υπάρχουν στην Μεσσηνία, αν και παραμένουν
ανεκμετάλλευτες οι υποθαλάσσιες πηγές γλυκού νερού.
12
2. Στην Βόρεια Πελοπόννησο όπου υπάρχουν οι
ποταμοί Πηνειός, Βουραϊκός, Γλαύκος, Πυρρούς,
Σελινούς, Βέργας και Σίθας και οι λίμνες Λαμία,
Στυμφαλία, Φενεού και Πηνειού, προβλήματα
λειψυδρίας αντιμετωπίζουν η Κορινθία και η περιοχή της
Αιγιαλείας. Πρόβλημα ποιότητας των υδάτων του και
του υπόγειου ορίζοντα του, αντιμετωπίζει ο Πηνειός
ποταμός. Εδώ παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις
αζώτου και νιτρικών.
3. Στην Ανατολική Πελοπόννησο ο ποταμός Ευρώτας, ο
Ίναχος και ο Διπόταμος, καθώς και η λίμνη Τάκα, είναι
το υδάτινο δυναμικό της περιοχής.
Τα προβλήματα σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα είναι
πολύ μεγάλα. Χαρακτηρίζεται αυτή η περιοχή, από την
ανεπάρκεια επιφανειακών υδάτων. Τα ποσοτικά
προβλήματα υδάτων, είναι ιδιαίτερα οξυμένα στην
Αρκαδία, στο Οροπέδιο και την Λακωνία, με σημείο
αιχμής την Μάνη.
Πολύ σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στην ποιότητα
των υπόγειων υδάτων στο Νομό Αργολίδας τόσο από
την υφαλμύρωση των νερών, λόγω της εισόδου της
θάλασσας στα υπόγεια νερά, όσο και από τα νιτρικά που
εντοπίζονται στον υδροφόρο ορίζοντα του Αργολικού
πεδίου.
Και εδώ, υποθαλάσσιες πηγές χάνονται στη θάλασσα
ανεκμετάλλευτες.
4. Στην Δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου υπάρχουν ο
Αχελώος, ο Εύηνος και ο Μόρνος, καθώς και οι λίμνες
Τριχωνίδα, Αμβρακία, Λυσιμάχια, Όζερου, Βουλκάρια,
Σαλίνη, Κρεμαστών, Μόρνου, Καστρακίου και
Μέγδοβα, υπάρχει επάρκεια επιφανειακών υδάτων.
Σοβαρά έργα όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως η κατ’
13
επανάληψη αναγγελθείσα εδώ και 20 χρόνια εκτροπή
του Αχελώου.
Τέλος, από τα Ιόνια Νησιά, σοβαρό πρόβλημα
λειψυδρίας αντιμετωπίζει η Λευκάδα.
5. Στην Ήπειρο οι ποταμοί Άραχθος, Λούρος,
Αχέροντας, Καλαμάς, Αίνος και Βοϊδομάτης, και οι
λίμνες Παμβώτιδα, Ζαραβίνα, Ζηρόη, Μαύρη, Λούρου
και Άραχθου, καθιστούν την περιοχή αυτή
πλεονασματική σε μεγάλο βαθμό.
Όμως, όλος αυτός ο υδάτινος πλούτος δεν
αξιοποιείται απόλυτα και σε ορισμένες περιπτώσεις
χάνεται ανεκμετάλλευτος.
Προβλήματα ποιότητας αρχίζουν να εντοπίζονται
στα ποτάμια και τα υπόγεια νερά, λόγω των
βιομηχανικών αποβλήτων και των λιπασμάτων, καθώς
και στα νερά των λιμνών.
6. Η Αττική είναι η περισσότερο ελλειμματική περιοχή
της χώρας μας με πολύ μικρή επιφανειακή απορροή και
φυσικά πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τους καταναλωτές.
Η μεταφορά νερού από τον Εύηνο και τον Μόρνο
ενισχύει καθοριστικά την υδροδότηση του Λεκανοπεδίου
Αττικής.
Πέρα από την ανεπάρκεια υδατικών πόρων, άλλο
μεγάλο πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, είναι οι
αφανείς, κυρίως, βλάβες στο δίκτυο, που έχουν σαν
αποτέλεσμα την απώλεια 100.000 κυβικών μέτρων
νερού τον χρόνο, δηλαδή το 12% έως 15% του νερού
που διοχετεύεται στα δίκτυα από την ΕΥΔΑΠ.
Η ποιότητα του νερού, με το οποίο υδροδοτείται το
Λεκανοπέδιο Αττικής, είναι πολύ καλή.
7. Η Ανατολική Στερεά Ελλάδα αντιμετωπίζει
προβλήματα ποσοτικά ιδιαίτερα στις Σποράδες, την
14
Φθιώτιδα και την Εύβοια. Η τελευταία αντιμετωπίζει και
προβλήματα ποιότητας του νερού της.
Και εδώ, έχουμε ανεκμετάλλευτες υποθαλάσσιες
πηγές. Τέλος, σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στην
περιοχή της Κωπαϊδας στην Βοιωτία, που στα υπόγεια
νερά της εντοπίζονται πολλά νιτρικά και άζωτο.
Προβλήματα ποιότητας νερού αντιμετωπίζει και ο
Ασωπός ποταμός.
8. Η Θεσσαλία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα
λειψυδρίας. Οι ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών
είναι πολύ μεγάλες (3.500.000 στρέμματα).
Λόγω της μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων
έργων υποδομής, όπως η εκτροπή του Αχελώου και η
επανασύσταση της λίμνης Κάρλας, αλλά και άλλων
μικρότερων έργων επιφανειακής ταμίευσης των υδάτων,
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και διαμάχες μεταξύ των
αγροτών της Καρδίτσας και της Λάρισας για την
διεκδίκηση των υδάτων.
Η υπεράντληση των υπόγειων υδάτων με τις
γεωτρήσεις, έχει δημιουργήσει, πλέον, δυο πολύ
σημαντικά προβλήματα:
α) την πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με
αποτέλεσμα για να βρεις σήμερα νερό να απαιτείται η
γεώτρηση να πάει στα 400 μέτρα βάθος, και
β) λόγω της υπεράντλησης έχουμε υφαλμύρωση των
υπόγειων υδάτων με την είσοδο θαλασσινού νερού στον
υδροφόρο ορίζοντα.
Στα υπόγεια νερά της Θεσσαλίας εντοπίζονται υψηλές
συγκεντρώσεις νιτρικών και η περιοχή εντάχθηκε σε
πρόγραμμα απονιτροποίησης των εδαφών της.
9. Στην Δυτική Μακεδονία υπάρχουν προβλήματα
επάρκειας, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
15
Απαιτούνται και άλλα έργα στον Αλιάκμονα και δεν
έχουν γίνει έργα συγκέντρωσης των υδάτων στις λίμνες
που υπάρχουν σε αυτό το υδατικό διαμέρισμα.
Πέρα από τα προβλήματα επάρκειας, οξύτατα είναι
τα προβλήματα ποιότητας των νερών.
Τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα επιβαρύνουν
τον Αλιάκμονα. Την κατάσταση επιδεινώνουν η
γεωργική και κτηνοτροφική ρύπανση.
Τα αστικά απόβλητα των γύρω οικισμών, καθώς και
η γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα και οι
ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι επηρεάζουν την λίμνη της
Καστοριάς, η οποία, εκτός από τα ρυπαντικά φορτία που
δέχεται, παρουσιάζει και προβλήματα ευτροφισμού.
Στην λίμνη Βεγορίτιδα, τα προβλήματα έχουν
μειωθεί. Όμως, το ισοζύγιο της λίμνης έχει διαταραχθεί
και έχουμε μια συνεχή μείωση των εισερχομένων
υδάτων και ουσιαστική πτώση της στάθμης.
Ρυπαντικά φορτία από την ΑΕΒΑΛ, μέσω του
χειμάρρου Σούλου, έχουν ρυπάνει την λίμνη με αμμωνία
και νιτρικά, και ενίσχυσαν την συγκέντρωση μετάλλων
στην λίμνη. Τα τελευταία χρόνια, η ρύπανση έχει
μειωθεί αισθητά.
Και εδώ, τα αγροχημικά και τα φυτοφάρμακα
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.
Η λίμνη Ζάζαρη και η λίμνη των Πετρών έχουν
καλής ποιότητας νερό.
10. Στην Κεντρική Μακεδονία η ανεπάρκεια του νερού
είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Χαλκιδική και τον νομό
Κιλκίς.
Ιδιαίτερα στον Νομό Κιλκίς, υπάρχει ο κίνδυνος
ερημοποίησης κάποιων περιοχών.
Ποτάμια, όπως ο Γαλλικός, έχουν ουσιαστικά
στεγνώσει και τα διακρατικά προβλήματα με τα νερά του
Αξιού είναι πολλά. Τα Σκόπια έχουν κάνει φράγματα και
16
εκτροπές των υδάτων του Αξιού και τα νερά που
φθάνουν σε εμάς είναι ελάχιστα. Ο Αξιός, ακόμη,
αντιμετωπίζει προβλήματα ρύπανσης με αστικά
απόβλητα από τα Σκόπια.
Επίσης, άξια επισήμανσης είναι και η κατά καιρούς
ανίχνευση βαρέων μετάλλων στον Αξιό.
Ο Εδεσσαίος, ο Αλμωπαίος ποταμός, όπως και ο
Αξιός και ο Λουδίας, ενώ έχουν πολλά νερά, αυτά
χάνονται ανεκμετάλλευτα στην θάλασσα.
Στους παραπάνω ποταμούς, συγκέντρωση υδάτων
με φράγμα, μπορεί να γίνει στον Αλμωπαίο ποταμό.
Υπάρχουν, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
προβλήματα στην ποιότητα των νερών από τα αστικά και
βιομηχανικά απόβλητα, σε συνδυασμό με την μείωση
των επιφανειακών νερών.
Η λίμνη Νησίου-Βρυτών-Άγρα στην Πέλλα,
παρουσιάζει προβλήματα ευτροφισμού, λόγω των
αγροχημικών, αλλά ταυτόχρονα, αποτελεί και έναν από
τους καλύτερους υδροβιότοπους στην χώρα μας.
Δυστυχώς, η λίμνη Κορώνεια αντιμετωπίζει οξύτατα
προβλήματα.
Αφενός μεν, έχει πέσει η στάθμη της, αφετέρου έχει
πρόβλημα ποιότητας των νερών της.
Τα έργα συγκέντρωσης υδάτων στη λίμνη Κορώνεια,
στόχο έχουν να σώσουν την λίμνη.
11. Στην Ανατολική Μακεδονία υπάρχουν νερά, πρέπει,
όμως, να αντιμετωπισθεί με διακρατική συμφωνία, το
πρόβλημα των νερών του ποταμού Στρυμόνα.
Η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε στο φράγμα του
Θησαυρού, είναι ένα μεγάλο υδραυλικό έργο και βοηθά
τόσο τους ανθρώπους όσο και το περιβάλλον.
12. Στην Θράκη υπάρχει επάρκεια νερού, αν και εδώ
υπάρχει εξάρτηση από τους διεθνείς ποταμούς Νέστο και
17
Έβρο. Και εδώ, απαιτούνται διακρατικές συμφωνίες για
την ορθολογική διαχείριση των υδάτων των παραπάνω
ποταμών και την ποιότητα των νερών τους.
Έ λ λειψη νερού έχουμε στην Θάσο και στην
περιοχή των Σαππών Ροδόπης.
Ακόμη, έχουμε προβλήματα υφαλμύρωσης στα
Δέλτα του Νέστου και του Έβρου.
Η λίμνη Βιστωνίδα αντιμετωπίζει και αυτή
προβλήματα στην ποιότητα των νερών της.
13. Στην Κρήτη υπάρχει καλής ποιότητας νερό.
Υπάρχει επάρκεια νερού στα δυτικά του νησιού και
έλλειψη στο κέντρο και στα ανατολικά.
Το πρόβλημα οξύνεται κατά την περίοδο των
καλοκαιρινών μηνών, λόγω της μεγάλης προσέλευσης
τουριστών.
Και εδώ, δεν λείπουν τα προβλήματα υφαλμύρωσης
των υδάτων.
14. Στο υδατικό διαμέρισμα των νησιών του Αιγαίου,
τα προβλήματα είναι τεράστια.
Είναι ένα εξαιρετικά ελλειμματικό διαμέρισμα.. Στα
άνυδρα νησιά η μεταφορά νερού είναι απαραίτητη και,
φυσικά, πανάκριβη.
Τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δεν μπορούν
να καλύψουν τις ανάγκες σε νερό, ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός των νησιών του
Αιγαίου πολλαπλασιάζεται, λόγω του τουρισμού.
Οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις και τα παλαιά δίκτυα
ύδρευσης, επιτείνουν το πρόβλημα της λειψυδρίας στα
νησιά.
Κυρίες και ΚύριοιΣ υνάδελφοι,
Στο σύνολο της έκτασης των υδατικών
διαμερισμάτων που είναι 131.913.000 εκατ. στρέμματα
18
έχουμε ετήσια κατακρήμνιση (βροχές) 117.520.000.000
κυβικά μέτρα νερού και επιφανειακή απορροή
54.725.000.000 κυβικά μέτρα νερού.
Οι ανάγκες για την άρδευση είναι περίπου
4.210.000.000 κυβ. μέτρα, για την ύδρευση 691.000.000
κυβ.μέτρα και για την βιομηχανική κατανάλωση
154.000.000 κυβ. μέτρα, συνολικά, δηλαδή,
5.055.000.000 κυβ. μέτρων νερού.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Η Ελλάδα, υπέγραψε τη σύμβαση-πλαίσιο για τις
κλιματικές αλλαγές στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο το 1992 και
την έκανε νόμο του κράτους τον Απρίλιο του 1994.
Στόχος ήταν η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων
των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε
τέτοια επίπεδα, ώστε να προληφθούν επικίνδυνες
επιπτώσεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες.
2. Η Ελλάδα, υπέγραψε στο Κιότο της Ιαπωνίας το
1997 το σημαντικό πρωτόκολλο του Κιότο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε ότι το 2012 θα
έχει μειώσει κατά 8% τις εκπομπές αερίων σε σχέση με
τα επίπεδα το 1990.
Αυτό, φυσικά, δεσμεύει και την χώρα μας.
3. Η Ελλάδα, το 2003 με τον Νόμο 3199 «Περί
Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων», ενσωμάτωσε
στο εθνικό της Δίκαιο την Οδηγία 2000/60 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, «για την Διαχείριση και την
Ποιότητα των Υδάτινων Πόρων».
Ο Ν. 3199/2003, έχει εξειδικευθεί με πέντε
Υπουργικές Αποφάσεις και το Προεδρικό Διάταγμα
51/2007, που εκδόθηκε για τον καθορισμό μέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
19
διαχείριση των υδάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Aπo την πλευρά της Πολιτείας, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος έχει παρουσιάσει σχέδιο δράσης με
χρονικό όριο το 2008, για την αντιμετώπιση της
κατάστασης, με ενέργειες, όπως η χρήση του φυσικού
αερίου, η αλλαγή του στόλου των οχημάτων που
εξυπηρετούν την δημόσια συγκοινωνία και όχι μόνο, η
θέσπιση χαμηλότερων ορίων εκπομπών ρύπων και η
ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω ενημερωτικών
προγραμμάτων.
Ο απολογισμός της πρώτης περιόδου εφαρμογής των
μέτρων είναι κατ’ αρχάς θετικός, με καθοδικές τάσεις
στις τιμές των ρύπων.
Βέβαια, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα, για να επέλθει ουσιαστική μεταβολή των
ρύπων, απαιτείται χρόνος και εντατικοποίηση των
προσπαθειών.
Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η λύση στο
πρόβλημα θα έλθει από τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Παράλληλα θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ακόμα
περισσότερο οι πολίτες, για να μπορέσουμε να
αφήσουμε στις νεότερες γενιές με λιγότερα προβλήματα
τον όμορφο πλανήτη μας.
ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το 2005 συστάθηκε η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία αποκεντρώνεται με τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων και συντονίζει και
τα 14 υδατικά διαμερίσματα.
20
Πρόσφατα, κατατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε το
«Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των
Υδατικών Πόρων» της χώρας, το οποίο δόθηκε για
διαβούλευση και γνωμοδότηση, στο Εθνικό Συμβούλιο
Υδατικών Πόρων.
Σκοπός του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και
Προστασίας των Υδατικών Πόρων, είναι η
συντονισμένη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση
του νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής, σες επίπεδο
υδατικού διαμερίσματος, αλλά και στο σύνολο της
χώρας.
Στο Πρόγραμμα καταγράφεται η κατάσταση στα 14
υδατικά διαμερίσματα, τα προβλήματα που υπάρχουν, οι
δυνατότητες και η προοπτική των υδάτινων πόρων σε
κάθε υδατικό διαμέρισμα.
Με βάση τα στοιχεία, διαμορφώνονται προτάσεις,
σχετικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων κάθε
περιοχής και σύνθεση της διαχείρισής τους για όλη την
χώρα.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ο συντονισμός των προγραμμάτων αξιοποίησης των
υδατικών πόρων σε όλα τα επίπεδα (έρευνα, γνώση,
κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων, προστασία από
την ρύπανση, κ.ά.), είναι πλέον, απαραίτητος και αυτό
σημαίνει την ανάγκη συνολικού (διατομεακού)
σχεδιασμού και προγραμματισμού των σχετικών
ενεργειών.
Σήμερα, είναι ανάγκη να κατασκευαστούν νέα μικρά
και μεγάλα έργα συγκέντρωσης επιφανειακών υδατικών
πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες νερού,
διευθετήσεις χειμάρρων, αναβαθμοί εντός της κοίτης
χειμάρρων και ποταμών, κλπ), ώστε να έχουμε τις
21
απαιτούμενες ποσότητες νερών και να ενισχύσουμε τον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Η ανάγκη να βοηθήσουμε τεχνητά στον εμπλουτισμό
του υπόγειου υδροφορέα τους χειμερινούς μήνες είναι
μεγάλη και πρέπει να γίνεται σύμφωνα πάντοτε στα
πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε.
Με δεδομένο ότι το 85% έως 87% των υδάτων που
χρησιμοποιούμε, κατευθύνεται στην άρδευση των
καλλιεργειών, είναι επιβεβλημένος ο
επαναπροσδιορισμός των αναγκών, αλλά και οι μέθοδοι
άρδευσης, ώστε τα προβλήματα και οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον να αντιμετωπιστούν, αλλά και οι ανάγκες σε
νερό των καλλιεργειών να καλυφθούν, πάντα στα
πλαίσια των Οδηγιών της Ε.Ε. και τους όρους της νέας
Κ.Α.Π.
Η αστική ανάπτυξη, η αύξηση του πληθυσμού με
φυσικό επακόλουθο την αύξηση των υδρευτικών
αναγκών, οδηγεί στην αναγκαιότητα αξιοποίησης τόσο
των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων. Όμως,
οι 300.000, περίπου, γεωτρήσεις που αντλούν νερό από
τον υπόγειο υδροφορέα (οι μισές, περίπου, είναι
παράνομες), πρέπει να ελεγχθούν και να
επανακαθορισθεί η λειτουργία τους και να κριθεί η
χρησιμότητά τους.
Η παραγωγή «πράσινης ενέργειας» μέσα από την
ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, είναι προς
την θετική κατεύθυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και ουσιαστικής προστασίας του
περιβάλλοντος.
Η κατασκευή βιολογικών καθαρισμών στα μεγάλα
αστικά κέντρα και τις πόλεις, η δημιουργία «φυσικών
βιολογικών καθαρισμών» για τους μικρότερους
οικισμούς, η μη αδειοδότηση λειτουργίας επιχειρήσεων
που παράγουν ρύπους και η διαχείριση των ρυπογόνων
φορτίων τους, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που
22
δημιουργεί η μη ορθή γεωργοκτηνοτροφική
δραστηριότητα (σπατάλη νερού κατά το πότισμα των
ακαλλιεργειών, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με
νιτρικά και άζωτο, κ.ά.), η κατάργηση των παράνομων
χωματερών, η αποκατάσταση των χώρων αυτών και η
δημιουργία υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων
μας, είναι ορισμένες από τις πλέον αναγκαίες ενέργειες
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επάρκειας των
υδάτινων πόρων. Κυρίαρχα, όμως, να αντιμετωπιστεί το
τεράστιο θέμα της ρύπανσης των επιφανειακών και των
υπόγειων υδάτων μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σήμερα στην χώρα μας υπάρχει τόσο η νομοθεσία
όσο και οι απαραίτητες δομές για την ορθολογική
διαχείριση και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της
χώρας μας, καθώς επίσης, και την προστασία της
ποιότητάς τους.
Η ορθή διαχείριση, η αξιοποίηση και η καλή
ποιότητα των νερών μας διασφαλίζουν ένα καλύτερο
περιβάλλον για εμάς, τα παιδιά μας, τις γενιές που
έρχονται.
Διασφαλίζουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής,
διασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη, ένα καλύτερο
αύριο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βούληση της
Πολιτείας με νομοθετικές ρυθμίσεις, έργα και δράσεις,
αλλά σίγουρα απαιτείται και η δική μας συμμετοχή στην
προσπάθεια με γνώση και θετική συμπεριφορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το νερό είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Ο πλανήτης Γη είναι το «σπίτι» μας.
Πολιτεία και πολίτες, οφείλουμε να προστατεύσουμε την
«ζωή» μας, να προστατεύσουμε το «σπίτι» μας.
23
ΠΗΓΕΣ
· Ο.Η.Ε.
· UNESCO
· Διεθνής Οργανισμός Υγείας (WHO)
· Ινστιτούτο Παγκόσμιων Φυσικών Πόρων (World
Resources Institute)
· Παγκόσμια Επιτροπή για το Νερό τον 21ο Αιώνα
· Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
· Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
· Τσακίρης Γ., Ε.Μ.Π.
· Φοινικιανάκης Μιχ., Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου
· Περιοδικό «ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Κι άλλο… «γουρούνι» (PIGS) με πετρέλαιοΗ κυβέρνηση της Ισπανίας, μιας ακόμα «χώρα-μέλους» των περίφημων και κατασυκοφαντημένων PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain), εξέδωσε άδεια ερευνών για τον εντοπισμό πετρελαίου στα ανοιχτά των Καναρίων νήσων, προοπτική που προκαλεί ανησυχία και οργή στους κατοίκους από τις πιθανές επιπτώσεις για την τουριστική κίνηση στα νησιά. Πιεσμένη από την οικονομική κρίση και επιθυμώντας να μειώσει τις εισαγωγές πετρελαίου (η εξάρτησή της είναι σχεδόν πλήρης), η ισπανική κυβέρνηση έδωσε την άδεια για την έρευνα στα Κανάρια.
Η Repsoil πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο 60 χιλιόμετρα από το Λανθαρότε και το Φουερτβεντούρα, στα βορειοανατολικά του συμπλέγματος των ηφαιστειογενών νησιών.
Σε περίπτωση ατυχήματος και διαρροής, η εταιρεία έχει δεχτεί να καταβάλει τα έξοδα απορρύπανσης. Προσθέτει ότι θα δημιουργηθούν περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πολλές για εξειδικευμένους επιστήμονες. Την αντίθεσή του εξέφρασε πάντως ο περιφερειακός πρωθυπουργός Παουλίνο Ριβέιρο ο οποίος υπογραμμίζει στον βρετανικό Guardian ότι η απόφαση «δεν είναι συμβατή με τον βιώσιμο τουρισμό που θέλουμε» και ότι ευνοεί μόνο την πετρελαϊκή βιομηχανία.
Εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τα νησιά, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ευρώπη.
Για να συνδέσουμε τον τίτλο και την εισαγωγή της είδησης, με τον… επίλογο, πόσο μπορείς να κατηγορήσεις όσους σκέφτονται τη διαβολική σύμπτωση όλοι όσοι έχουν χαρακτηριστεί ως αιτίες του προβλήματος της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, αίφνης ανακαλύπτουν αποθέματα υδρογονανθράκων (τουλάχιστον αν στο «I» αντικαταστήσεις την Ιταλία με την επίσης… προβληματική Ιρλανδία αν και πολλοί έχουν επιλέξει την προσθήκη και δεύτερου «I» στον όρο!).

ΑΟΖ και Euroasia Interconnector


Γράφει ο Ν. Λυγερός

Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα το δυναμικό πλαίσιο της ΑΟΖ, έρχεται το Euroasia Interconnector να αποδείξει σε όλους την αποτελεσματικότητά του. Έχουμε αναπτύξει πρόσφατα μια φιλική σχέση με τον Σόλωνα Κασσίνη στο πλαίσιο του αγώνα μας για τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ, αλλά έχουμε κι έναν άλλο παλιό και τολμηρό φίλο Κύπριο τον Νάσο Κτωρίδη που μας βοήθησε τα μέγιστα όταν αντιμετωπίζαμε το Σχέδιο Ανάν, που τώρα έρχεται να ενισχύσει επί του πρακτέου την όλη μας προσπάθεια για να αναδείξουμε ότι η ουτοπία και του άλλου μας φίλου από την Αμερική Θεόδωρου Καρυώτη είναι πλέον ένα όραμα για τον ελληνισμό σε όλες του τις διαστάσεις.
 Η σημασία της συνεκτικότητας της ευρωπαϊκής ΑΟΖ παίρνει όλο το νόημά της με αυτό το έργο που ξεκινάει από το Ισραήλ, περνά από την Κύπρο και καταλήγει στην Ελλάδα. Αυτό το ηλεκτρικό καλώδιο είναι μια γέφυρα με τρία τόξα. Το πρώτο μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου έχει μήκος 155 ΝΜ. Το δεύτερο μεταξύ Κύπρου και Κρήτης έχει μήκος 320 ΝΜ και το τελευταίο μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου 65 ΝΜ. Αυτή η τρίτοξη γέφυρα δεν είναι πια μια ιδέα και μόνο. Με τις πρόσφατες υπογραφές που πέτυχαν η Κύπρος και το Ισραήλ, η πραγματικότητα, η επόμενη, έχει αρχίσει. Και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας και ειδικά στην Ελλάδα ότι το Euroasia Interconnector χρησιμοποιεί στην ουσία τις ΑΟΖ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας
. Κατά συνέπεια, υπάρχει τώρα ένας επιπλέον μοχλός πίεσης για να υλοποιηθεί η ελληνική ΑΟΖ στην πράξη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, διότι αυτή η συμμαχία έχει ενεργοποιηθεί ήδη και αυτό το έργο συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάκαμψη του ελληνισμού σε ολικό πλαίσιο. Η πολιτική δεν μπορεί παρά να αποδεχθεί την εμβέλεια του έργου αυτού και να συνειδητοποιήσει ότι η ΑΟΖ είναι όντως ένα αποτελεσματικό και ορθολογικό εργαλείο και όχι μόνο μια αφαιρετική, μαθηματική έννοια. Βλέπουν τώρα ότι τα διαγράμματα Voronoi έχουν πρακτικές επιπτώσεις που επηρεάζουν θετικά την οικονομία του μέλλοντος. Αυτή η τρίτοξη γέφυρα δείχνει το δρόμο σε όλους μας και έρχεται να υποστηρίξει με πρακτικά επιχειρήματα την αναγκαιότητα της θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ. Ας αφήσουμε λοιπόν την αδράνειά μας και την απραξία μας κι ας ακολουθήσουμε κι εμείς αποφασιστικά το δρόμο που άνοιξε η Κύπρος σε αυτόν τον τομέα. Η καινοτομία υπάρχει ήδη, αυτό που απομένει από εμάς είναι η στρατηγική συνέπεια της πολιτικής θέλησης του ελληνισμού!

Αρχειοθήκη ιστολογίου