Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες και οφειλέτες Ταμείων


Σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για δανειολήπτες και οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και επιμέρους ρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, με το νέο νόμο και με στόχο την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής καθιερώνεται από την 1η Μαΐου, σύστημα ταυτόχρονης καταβολής μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Από την 1-7-2012, καθίσταται μηνιαία η υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία, που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Παράλληλα, παρατείνεται επίσης μέχρι 30 Απριλίου η δυνατότητα ρύθμισης των καθυστερημένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Για όσους έχουν ρυθμίσει ή πρόκειται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους παρατείνεται η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι 31.12.2013. Στους συνεπείς εργοδότες παρέχονται κίνητρα όπως 5% έκπτωση επί των ασφαλιστικών εισφορών.
Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ
Βάσει ρύθμισης του ν/σχ, δίδεται ακόμη η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών να ζητήσουν την υπαγωγή τους κατά μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που βρίσκονται, εφόσον δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια. Η ισχύς της διάταξης λήγει τον Ιανουάριο του 2015.
Προβλέπεται επίσης, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των ιδιοκτήτων που ενοικιάζουν περισσότερα από έξι δωμάτια αλλά και όλων όσοι τοποθετούν φωτοβολταικά συνολικής ισχύος 20 κιλοβάτ.
Με άλλες ασφαλιστικές ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά των οποίων η ειδικότητα αποχαρακτηρίστηκε, μπορούν να εξαγοράσουν έως 1.200 πλασματικά ένσημα ώστε να συμπληρώσουν τα 3.600 που απαιτούνται για συνταξιοδότηση με καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών.
Διασφαλίζεται επίσης η χρηματοδότηση του προγράμματος φροντίδας στο σπίτι με τη θεσμοθέτηση εισφοράς 0,2% στα ετήσια έσοδα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ρυθμίσεις για την ανακούφιση δανειοληπτών
Στο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας προβλέπεται η εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την ρευστοποίηση σε περίπτωση υπερχρέωσης προς τις τράπεζες, και καθιερώνεται ακατάσχετο στον τραπεζικό λογαριασμό, για τον ατομικό λογαριασμό έως τα 1500 ευρώ και για κοινό τραπεζικό λογαριασμό έως τα 2000 ευρώ. Το όριο αυτό υπολογίζεται με βάση το σύνολο των καταθέσεων του οφειλέτη.
Ακόμη, επεκτείνεται έως και 35 έτη από 20 που ισχύει το χρονικό διάστημα της ρύθμισης χρέους ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και έμποροι που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα μέσα από την προσωπική τους εργασία και καθίσταται προαιρετική για τον οφειλέτη η επιδίωξη εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η περίοδος ρύθμισης των χρεών που θα ανέρχεται σε πέντε έτη θα αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης, ενώ στις περιπτώσεις οφειλετών με πλήρη αδυναμία καταβολής η περίοδος αναμονής για απαλλαγή από τα χρέη μπορεί με απόφαση του δικαστηρίου να περιοριστεί στα τρία έτη.
Όποιος δηλαδή επειδή είναι χρόνια άνεργος, έχει προβλήματα υγείας, μικρό εισόδημα, είναι συνταξιούχος με μικρή σύνταξη και δεν του περισσεύει κάποιο ποσόν πέραν της κάλυψης των βιοτικών αναγκών για να δίνει στους πιστωτές, θα μπορεί να απαλλάσσεται από τα χρέη στα τρία έτη (αντί για πέντε).
Γονικές άδειες
Aλλαγές επέρχονται με το νέο νόμο στο καθεστώς της γονικής άδειας, με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010.
Ο χρόνος της γονικής άδειας αυξάνεται από 3,5 μήνες, που ισχύει σήμερα, σε 4 μήνες. και επεκτείνεται η δυνατότητα λήψης της άδειας σε γονείς που έχουν παιδιά μέχρι 6 ετών, ενώ μέχρι σήμερα η άδεια χορηγείται μόνο σε γονείς με παιδιά μέχρι 3,5 ετών.
Μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση της γονικής άδειας είναι η συμπλήρωση συνεχόμενης ή και διακεκομμένης εργασίας επί ένα χρόνο στον ίδιο εργοδότη ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για εργαζόμενους γονείς παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και των μονογονέων, οι οποίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη προτεραιότητα.
Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, ορίζεται ότι επιλέγουν με κοινή τους συμφωνία ποιος από τους δύο θα προηγηθεί στην άσκηση του δικαιώματος αυτού.
Αποσαφηνίζεται, ότι η γονική άδεια ανατροφής καλύπτει κάθε εργαζόμενο, λόγω της γονεϊκής του ιδιότητας, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση. Μέχρι τώρα το δικαίωμα της γονικής άδειας είχε μόνο ο γονέας που είχε την επιμέλεια. Στις περιπτώσεις που ένα παιδί στερείται παντελώς τον ένα γονέα λόγω θανάτου, μη αναγνώρισης του από τον πατέρα, ή στην περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων έχει καθ' ολοκληρία στερηθεί τη γονική μέριμνα, ορίζεται ότι τη γονική άδεια, δικαιούται στο διπλάσιο ο άλλος γονέας.
Θεσμοθετείται τέλος ειδική γονική άδεια 10 εργασίμων ημερών το χρόνο με αποδοχές, γονέων παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες και άλλα σοβαρά νοσήματα, και ειδική άδεια μέχρι 30 μέρες το χρόνο για τη νοσηλεία του παιδιού, μέχρι δέκα οκτώ ετών. Η άδεια αυτή είναι μεν χωρίς αποδοχές, χορηγείται ωστόσο χωρίς άλλη προϋπόθεση εφόσον έχει εξαντληθεί η τακτική γονική άδεια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βόμβα Τόμσεν: Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέλεξε τους φόρους κι όχι τις περικοπές δαπανώνShare
Αν θα ήθελε κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα από την… ανάκριση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τρόικα θα ήταν το εξής: κατέστρεψαν μια χώρα, διέλυσαν μια γενιά Ελλήνων και τώρα ρίχνουν το φταίξιμο στις… διαρθρωτικές αλλαγές που δεν έγιναν.
Προκλητικοί ο Τόμσεν και η παρέα του, δεν τόλμησαν καν να δεχθούν ότι έχουν δώσει θανατηφόρα συνταγή στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά εμφανίστηκαν διστακτικοί ως προς το μέλλον την ελληνικής οικονομίας καθώς διαπιστώνουν ότι μπορεί και το 20120 το ελληνικό χρέος να μην είναι βιώσιμο.
Κατά τη γνώμη μας ο Τόμσεν έβγαλε και μια μεγάλη είδηση. Είπε, πιεζόμενος από τους ευρωβουλευτές ότι ήταν επιλογή των Ελλήνων να αυξήσουν τους φόρους και να μην προχωρήσουν στην επαρκή περικοπή δαπανών. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προτίμησε να εξοντώσει φορολογικά  τους Έλληνες, αντί να μειώσει το γεμάτο από την κομματική πελατεία του κράτος και να κάνει απολύσεις
Επανέλαβε ο κ. Τόμσεν ότι περιθώριο για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν υπάρχουν. “Φτάσαμε στο τέρμα της διαδρομής όσον αφορά στο θέμα των φόρων. Το νέο πρόγραμμα πρέπει να αφορά τις δαπάνες και θα πρέπει να γίνουν δυσχερέστατες διαρθρωτικές προσαρμογές”, ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την Αθήνα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την φοροδιαφυγή.
Αν καταλαβαίνουμε καλά δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να επιβάλει τρομακτικούς φόρους ενώ θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που όλοι ομολογούν ότι χρειάζεται η Ελλάδα. Δηλαδή η ανικανότητα της κυβέρνησης να προωθήσει περικοπές στο σπάταλο κράτος ήταν η αιτία που φορτώθηκε ο ελληνικός λαός τους φόρους, επομένως και τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις;
Και φυσικά η τρόικα όταν λέει για περικοπή δαπανών δεν εννοεί πότε θα ανοίξει το επάγγελμα του ταξιτζή. Μιλά για το τεράστιο κράτος που διογκώθηκε τα προηγούμενα χρόνια και διατηρήθηκε άθικτο από το ΠΑΣΟΚ. Μιλά για το χάος στην υγεία και τις απίστευτες σπατάλες στο ΕΣΥ, για τις χιλιάδες επιτροπές που αμείβονται με παχυλούς μισθούς, μιλά για χιλιάδες προσωπικό που δεν έχει καν δουλειά αλλά πληρώνεται από το δημόσιο.
Ο Γιόργκ Ασμουσεν από την ΕΚΤ τόνισε ότι το πρόγραμμα θα πετύχει μόνον εφόσον εφαρμοστεί κατά 100% στο σύνολο της περιόδου και προέβλεψε ότι η ανεργία αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2013 και να αρχίσει να μειώνεται από το 2014.
Όμως, αυτό και μόνο μας προδιαθέτει για νέα μέτρα, νέο κούρεμα, νέες επιβαρύνσεις καθώς είναι αδύνατο να εφαρμοστεί κατά 100% το πρόγραμμα. Για παράδειγμα πώς θα καλυφθούν τα ταμεία που έχουν μείνει χωρίς αποθεματικά και που έχουν μειωθεί οι οι μισθοί; Αυτό δεν το βλέπει η τρόικα;
Ο Τόμσεν από την πλευρά του είπε ότι είναι οργανωμένα συμφέροντα που δεν αφήνουν να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις.
Τόνισε ότι υπάρχει χάσμα ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας της τάξεως του 15%, ενώ ταυτόχρονα αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα θα αποτύχει εάν η χώρα γίνεται συνεχώς φτωχότερη.
Προανήγγειλε επίσης απολύσεις στο δημόσιο:
“Οι απασχολούμενοι στο δημόσιο είναι πάρα πολλοί. Κι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεπεραστούν τα ταμπού: Να κλείσουν δημόσιοι οργανισμοί που δεν είναι χρήσιμοι πια και να αποδεχτούν πλέον ότι η εργασία στο δημόσιο δεν είναι απαραιτήτως μόνιμη. Ορισμένες από τις βασικές δομικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να μειωθεί περαιτέρω το έλλειμμα προχωρούν ήδη πολύ καλά όπως για παράδειγμα στον τομέα της Υγείας. Ορισμένες άλλες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια.
Από την πλευρά του ο Ολι Ρεν μόνο που δεν μας ζήτησε να τον ευχαριστήσουμε για την αλληλεγγύη του, τουλάχιστον όπως αυτός την εννοεί. «Αποφύγαμε την κοινωνική καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, ειδικά για τις πιο ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Αναφερόμενος στο πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας, ο Όλι Ρεν δήλωσε ότι αποτελεί «μάθημα», προφανώς έχοντας καταλάβει πόσο αποτυχημένο ήταν το Μνημόνιο. Ανέφερε, συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα έχει δύο αχίλλειες πτέρνες. Όπως είπε, η πρώτη είναι οι χαμηλές δυνατότητες της ελληνικής διοίκησης να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και η δεύτερη είναι η έλλειψη της πολιτικής ενότητας. Ο Όλι Ρεν σημείωσε ότι το ζήτημα της πολιτικής ενότητας ναι μεν βελτιώθηκε, αλλά μπορεί να θεραπευθεί, μόνο από την ίδια την ελληνική κοινωνία.


Όταν ο Σόρος... ορέγεται τα φιλέτα του Δημοσίου 

του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου
Περίεργα, αν μη τι άλλο, πράγματα συμβαίνουν με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Ύποπτες διαδρομές με... διεθνή κερδοσκοπικά συμφέροντα, σύμβουλοι που προσλαμβάνονται ποιος ξέρει με ποιες διαδικασίες, κι όλα αυτά με φόντο τα «φιλέτα» του ελληνικού κράτους, σε μια Ελλάδα το μέλλον της οποίας φαίνεται ότι σχεδιάζεται από ορισμένους κύκλους με σκοπό την αρπαγή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προσέλαβε στις αρχές του έτους ως αποκλειστικούς στρατηγικούς συμβούλους την Houlihan Lokey και την Axia Ventures. Κατ’ αρχάς τίθεται το ερώτημα με ποιες διαδικασίες και πώς επελέγησαν από τον κ. Κ. Μητρόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου και πρώην αφεντικό της Kantor (που επί Σημίτη κυριαρχούσε στις business συμβούλου σε ιδιωτικοποιήσεις, όπως της χρονίζουσας –επί Σημίτη– πώλησης της Ολυμπιακής…), οι συγκεκριμένες εταιρείες. Βεβαίως για την Houlihan Lokey γνωρίζουμε ότι πρόκειται ίσως για τον μεγαλύτερο οίκο παροχής συμβουλών σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις στις ΗΠΑ. Κάτι που δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς για την κυπριακή Axia Ventures.

Γιατί απολύθηκε η Houlihan Lokey
Στην πορεία, όμως, η Houlihan Lokey αποχώρησε και έμεινε αποκλειστικός στρατηγικός σύμβουλος του Ταμείου του κ. Μητρόπουλου η Axia Ventures. Ή μάλλον δεν αποχώρησε, αλλά απολύθηκε από τη διοίκηση του Ταμείου επειδή θεωρήθηκε ότι διατύπωσε δημοσίως την άποψή της και έσπασε τη συμφωνία εμπιστευτικότητας. Συγκεκριμένα, ο κ. Μax Ziff, κορυφαίο στέλεχος της Houlihan Lokey, είχε δηλώσει: «Μπορεί το Ταμείο να πουλήσει μερικά περιουσιακά στοιχεία σε πολύ χαμηλές τιμές; Μπορεί να φέρει μερικά έσοδα ώστε η τρόικα να αισθανθεί ευτυχής; Σίγουρα. Αλλά είναι πιο σημαντικό η μεγιστοποίηση της συνολικής αξίας».

Εμεινε μόνη της…
Κι έτσι έμεινε μόνη να συμβουλεύει σε θέματα στρατηγικής η Axia Ventures, των κ. Λινάτσα, Αθανασόπουλου και Αχιλλεούδη. H Axia Ventures έχει και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Είναι στενά συνδεδεμένη με την εταιρεία Dolphin Capital του κ. Μίλτου Καμπουρίδη. Αλλωστε ο κ. Α. Αχιλεούδης, συνδιευθύνων σύμβουλος της Axia Ventures, είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Dolphin Capital Investors. Σημειώνεται ότι η Axia Ventures ήταν ο οικονομικός σύμβουλος της Dolphin Capital κατά την έκδοση convertible ομολόγου το 2011. Ομως τα ενδιαφέροντα δεν τελειώνουν εδώ. Γιατί, θυμίζουμε, ο κ. Καμπουρίδης είναι συνεργάτης στον τομέα του real estate με τον γνωστό μεγαλοκερδοσκόπο Τζ. Σόρος. Ο οποίος έχει επιδείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το παιχνίδι της χρεοκοπίας που στήθηκε γύρω από αυτήν. Και το μείζον ερώτημα που τίθεται είναι, μήπως ο κ. Σόρος εξακολουθεί να θεωρεί εξαιρετική ευκαιρία την απόκτηση «φιλέτων» του ελληνικού Δημοσίου, σε εξευτελιστική μάλιστα τιμή, από τη στιγμή που η χώρα έχει κατ’ ουσίαν χρεοκοπήσει; Και μήπως η εκποίηση μεγάλων εκτάσεων του Δημοσίου σε προνομιακά σημεία προσελκύσουν το ενδιαφέρον είτε του ιδίου είτε των εν Ελλάδι συνεργατών του;

Το γαϊτανάκι της κερδοσκοπίας
Ας θυμηθούμε όμως τη διαδρομή των επισκέψεων του μεγαλοκαρχαρία των αγορών στη χώρα μας. Τo 2009, κι ενώ όλα έδειχναν ότι η σφοδρή οικονομική κρίση βρισκόταν προ των πυλών, ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος όλων των εποχών, Τζορτζ Σόρος, επισκέφτηκε, ως προσκεκλημένος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Στέλιου Ζαβού, τη χώρα μας.

Τον Δεκέμβριο του 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε συμμετάσχει στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν που είχε διοργανώσει στην οικία του ο Στέλιος Ζαβός. Πρόκειται για την ίδια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο πρώην πρωθυπουργός δήλωνε ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους χωρίς ξένη βοήθεια. Λίγο καιρό αργότερα, όταν ο Στέλιος Ζαβός οργάνωσε «μυστικό δείπνο» στη Νέα Υόρκη στο οποίο συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία σε συνάρτηση με την επερχόμενη κρίση στη ζώνη του ευρώ. Στο δείπνο συμμετείχαν οι Τζορτζ Σόρος, Νουριέλ Ρουμπινί και… ο Τζον Πόλσον. Οι κερδοσκοπικές επιθέσεις της Paulson and Co κατά της Ελλάδας εκδηλώθηκαν κυρίως μέσω της Goldman Sachs. Η Goldman Sachs ήταν ο πρώτος επενδυτικός κολοσσός στελέχη του οποίου είχε συναντήσει ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τις εκλογές του 2009, χωρίς ωστόσο να λάβει τη βοήθεια που περίμενε. Κι όπως απεδείχθη αργότερα, η Goldman Sachs έφερε στην Ελλάδα τα «τσιράκια του Πόλσον». Εκτός από τα στελέχη του Πόλσον, όμως, ξαναήρθε κι ο Σόρος.

Βρίσκεται παντού

Ο Τζορτζ Σόρος βρίσκεται παντού, ως η κεφαλή ενός ολόκληρου πλέγματος σχέσεων.
Τον Απρίλιο του 2011 ο Ουγγροσκοπιανός μεγαλοκερδοσκόπος συναντήθηκε εκ νέου με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Το ραντεβού είχε κλείσει και πάλι ο επιχειρηματίας Στέλιος Ζαβός, διευθύνων σύμβουλος της Zeus Capital Partners. Στην ιδιότητά του ως διευθύνοντος συμβούλου στην εν λόγω εταιρεία εντοπίζουν πολλοί το σημείο διασύνδεσης και ταύτισης συμφερόντων με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τζορτ Σόρος. Οι δυο τους πραγματοποίησαν συναντήσεις και με άλλους επιφανείς επιχειρηματίες, αλλά και κερδοσκόπους, με τους οποίους συζήτησαν για πωλήσεις εκτάσεων γης, καθώς και για επενδύσεις.

Σε αυτό το πλέγμα σχέσεων ίσως βρίσκεται το «κλειδί» για το κρίσιμο θέμα της πώλησης εκτάσεων γης, που χειρίζεται το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Εξάλλου, το ενδιαφέρον του Τζορτζ Σόρος υπήρξε εξαρχής μεγάλο για την πώληση ακινήτων στο πλαίσιο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, αλλά και της προωθούμενης «πράσινης ανάπτυξης», τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται παγκοσμίως.

Ο Μίλτος Καμπουρίδης
Την ίδια περίοδο, την άνοιξη δηλαδή του 2011, ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο κινείται με άνεση στους διαδρόμους επενδυτικών και οικονομικών κολοσσών, ο Μίλτος Καμπουρίδης, σε δηλώσεις τις οποίες είχε πραγματοποιήσει στο Bloomberg, είχε αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης δημόσιας γης αντί της μακρόχρονης μίσθωσής της. «Οι Ελληνες πρέπει να σπάσουν τα ταμπού στα θέματα ιδιοκτησίας αν θέλουν τους ξένους επενδυτές» σημείωνε. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι σημείωναν ότι οι απόψεις που διατυπώθηκαν δημόσια από τον Μίλτο Καμπουρίδη σχετικά με την «πώληση της δημόσιας γης» συνδέθηκαν με τις προσπάθειες διερεύνησης, από την πλευρά του Τζορτζ Σόρος, αναφορικά με επενδύσεις που ο ίδιος ήθελε να πραγματοποιήσει στον τομέα της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα. Εκείνη την περίοδο ο Καμπουρίδης είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για τα projects στα οποία είχε εμπλακεί και «έτρεχαν» στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις του στο Bloomberg δεν πέρασαν απαρατήρητες, αφού ορισμένοι καλά ενημερωμένοι κύκλοι οι οποίοι γνωρίζουν τη στενή σχέση που έχει με τον Τζορτζ Σόρος, αλλά και την Goldman Sachs, έσπευσαν να συνδέσουν άμεσα την τοποθέτησή του με την επίσκεψη στην Ελλάδα του Ουγγροσκοπιανού μεγαλοεπενδυτή εκείνη την περίοδο.

Τι σχέση έχει ο Καμπουρίδης με τον Σόρος και την Goldman Sachs; Ο Κύπριος επιχειρηματίας είναι ιδρυτής, όπως προαναφέραμε, μαζί με τον Πιέρ Χαραλαμπίδη, της εταιρείας Dolphin Capital Investors. Εκτός αυτού, όμως, υπήρξε ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας Soros Real Estate Partners (SREP), η οποία κατά τη διάρκεια της θητείας του συγκέντρωσε επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 1 δισ. δολ. Ο Τζόρτζ Σόρος είναι εκείνος ο οποίος είχε αναθέσει στον Μίλτο Καμπουρίδη την ανάπτυξη της επενδυτικής στρατηγικής στη νοτιοανατολική Ευρώπη, άρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πριν από τη στενή συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον Τζορτζ Σόρος, είχε εργαστεί στο τμήμα Επενδυτικών Συναλλαγών της Godman Sachs, ενώ διατηρούσε στενές σχέσεις και με τον μεγαλοκερδοσκόπο Πόλσον, ο οποίος είχε επενδύσει περί τα 5 δισ. ευρώ τότε στη χρεοκοπία της χώρας, αλλά και στα CDS, και του οποίου στελέχη είχαν έρθει στην Ελλάδα, με την αρωγή της Goldman Sachs και του ομίλου του κ. Καμπουρίδη, για συναντήσεις με Ελληνες τραπεζίτες, προκειμένου να διακριβώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
e-parembasis.blogspot.com


http://tro-ma-ktiko.blogspot.com

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:Ο διοικητής του ΟΑΕΔ διόρισε στο δημόσιο τη γυναίκα και την κουνιάδα του. Την ώρα που εμείς πεινάμε, αυτοί τα οικονομάνε.
Η καταγγελία που έφτασε στο planet-greece, έχει ξαναβγεί στο φως της δημοσιότητας από διάφορα site και blogs και από εμάς,κατά το παρελθόν.Κανένα "αυτί όμως δεν ίδρωσε".Ο άνθρωπος που μας την έστειλε , την έχει κοινοποιήσει πλέον και στο γραφείο του πρωθυπουργού Χ.Ράιχενμπαχ.Την επαναδημοσιεύουμε για να δείτε πόσο πολύ "φοβούνται" το λαό όλα αυτά τα λαμόγια που έχουν πιάσει διάφορες θέσεις με τη δική μας ανοχή.Κανονικά γραμμένους μας έχουν.Διαβάστε πως βολεύουν τους δικούς τους...


"O  κύριος Ηλίας Κικίλιας, είναι Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ.
Του Οργανισμού που συστάθηκε για να βοηθάει τους Έλληνες ανέργους να βρουν απασχόληση.
Σύμφωνα με το βιογραφικό του κατέχει διάφορες διοικητικές θέσεις σε θυγατρικές του Ο.Α.Ε.Δ. από το 1999 και εντεύθεν.Είναι προσωπικός φίλος και σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου αποτελώντας μαζί με τον πρόεδρο του ΙΣΤΑΜΕ και βουλευτή Επικρατείας Η. Μόσιαλο τη νέα φουρνιά «των συνομιλητών του Γιώργου».
Ο κ.Κικίλιας έχει μια σύζυγο: την Αναστασία Χάραρη του Ιωάννη.
Η σύζυγός του έχει μια αδερφή: την Βασιλική Χάραρη του Ιωάννη.
Με το ΦΕΚ Γ' 460/7-6-2010, διορίζεται η κουνιάδα του, ως Γραμματέας του και μάλιστα με δική του απόφαση."Γιάννης κερνάει Γιάννης" πίνει δηλαδή:Η κουνιάδα λοιπόν τακτοποιήθηκε, ως Γραμματέας του γαμπρού της Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Πάμε στη σύζυγο Αναστασία τώρα.
Η κυρία Αναστασία Χάραρη, υπηρετούσε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη θυγατρική του ΟΑΕΔ "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Α.Ε. (ΠΑΕΠΑ.Ε.).
Με το ΦΕΚ Γ' 1303/31-12-2010 (την τελευταία ημέρα του χρόνου, ανάμεσα στις γιορτές), η σύζυγος του Διοικητή, μετατάχθηκε στον ΟΑΕΔ, σε θέση "μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού"
Γιατί όμως έγινε η μετάταξη στον ΟΑΕΔ, από το "Παρατητηρήριο Α.Ε.";
Μα, γιατί απλούστατα το "παρατηρητήριο" είναι ανάμεσα στους 151 φορείς, οι οποίοι θα βγάλουν το προσωπικό τους σε εργασιακή εφεδρεία ! Και προηγούνται οι εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην απόλυση !
Ιδού η εγκύκλιος της εργασιακής εφεδρείας (http://www.tovima.gr/files/1/2011/09/12/efedreia12.pdf):
Η σύζυγος λοιπόν του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετατάχθηκε από τον φορέα που θα θέσει σε εφεδρεία, υπαλλήλους του, ώστε να μην έχει ...το άγχος.
Όμως η υπόθεση δεν σταματάει εκεί!

Με το ΦΕΚ Γ΄297/2-5-2011, η κ.Χάραρη μετατάσσεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου οι αμοιβές είναι σημαντικά μεγαλύτερες από κάθε άλλη υπηρεσία του δημοσίου.Νομίζετε ότι οι "αλλαγές σαν τα πουκάμισα", που με χαρακτηριστικά ευκολία πετυχαίνουν φίλοι της οικογένειας Παπανδρέου, τελείωσαν, γελιέστε !
Με νεώτερη απόφαση του Γ.Κουτρουμάνη κι αφού οι αλλαγές εκνεύρισαν την Υπουργό Λούκα Κατσέλη, βγαίνει το ΦΕΚ Γ' 571/17-8-2011, που ακυρώνει τη μετάταξη, της μετάταξης, ω μετάταξηΌμορφος κόσμος ηθικός, Πασοκικά πλασμένος.
Τσιφλίκι ολίγων το δημόσιο, οι οποίοι ολίγοι κατηγορούν μέρα-νύχτα τους δημοσίους υπαλλήλους, ως άχρηστους, πλεονάζοντες, αντιπαραγωγικούς, αιτία του υπέρογκου χρέους, αλλά όλοι,
τις γυνάικες, κουνιάδες, κουμπάρες και κόρες, στην αγκαλιά του δημοσίου τις βολεύουν.
Γιατί άραγε οι υπέρμαχοι του "μικρού και όχι σπάταλου κράτους" βολεύουν τους συγγενείς τους στο δημόσιο;
Γιατί δεν τους αφήνουν να παλέψουν, όπως όλοι μας στον ιδιωτικό τομέα;
Γιατί κάποιοι που υπηρετούν δεκαετίες σε παραμεθόρια ή μακρινά από το σπίτι τους μέρη, δεν καταφέρνουν να πάρουν μια απόσπαση ή μετάταξη και την ίδια ώρα οι εκλεκτοί της νομενκλατούρας που κατσικώθηκε στο σβέρκο των Ελλήνων (με ευθύνη τους!), διαλέγουν υπηρεσίες και αλλάζουν όποτε γουστάρουν φορείς και εργασιακή σχέση;"Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδης απέσυρε το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς οργανισμούς

Skandalides
Αποσύρθηκε αιφνιδίως - και μάλιστα εν Ολομελεία - το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την οργάνωση και λειτουργία του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα» 
και την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.
Το επίμαχο σχέδιο νόμου είχε περάσει από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και εισήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση.
Ωστόσο, η αρνητική στάση της ΝΔ, η οποία δια του εισηγητή της κ. Κ. Μουσουρούληκατέστησε σαφές ότι θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο, ανάγκασε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδη να το αποσύρει, καταγγέλλοντας τη ΝΔ για «ανεύθυνη στάση»«Παραμονές εκλογών δεν έχω καμία διάθεση να μπω σεσκιαμαχία , είπε, δηλώνοντας ότι «η κυβέρνηση για λόγους αρχής και δεοντολογίας αποσύρει το νομοσχέδιο».

Η χώρα μάχεται, με πολιτικά πρόσωπα σκιές της μεταπολίτευσης...

Στο χορό της εξαθλίωσης και η ΙσπανίαΗ μονεταριστική πολιτική που υπαγορεύει η γερμανική κυβέρνηση στην ευρωζώνη και το «χαλύβδινο» πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας, φέρνουν σε αδιέξοδο τις χώρες της ευρωπεριφέρειας. Τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόσθηκαν και ακόμα εφαρμόζονται στην Ελλάδα και που έχουν καταδικάσει σεπαρατεταμένη ύφεση την ελληνική οικονομία, θα εφαρμοσθούν και στην Ισπανία και θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια την ισπανική οικονομία σε ύφεση και την κοινωνία σε διάλυση.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του ισπανικού τύπου, η Κομισιόν υπολογίζει ότι οι περικοπές που θα πρέπει να κάνει η Ισπανία μέσα στην επόμενη διετία είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουν γίνει στην Ελλάδα την διετία 2010 – 2011! Η διαφορά με την Ελλάδα, σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι ότι η Ισπανία μη όντας ακόμα σε «πρόγραμμα» όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, έχει την δυνατότητα να ενεργήσει με βάση τις δικές της αποφάσεις για να μειώσει το έλλειμμά της από το 8,5% του ΑΕΠ στο 3% και όχι με τις εντολές της τρόικα... Η Ισπανία αναγκάζεται να δανείζεται πολύ ακριβά από τις αγορές (τα spreads για τα δεκαετή ομόλογα ξεπέρασαν το 5,5%).

Το πρόβλημα της κρίσης δεν αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή εξαίρεση της Ελλάδας όπως προσπαθούν να μας πείσουν νυχθημερόν. Το Eurogroup θα συγκληθεί την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη με κεντρικό θέμα την επέκταση ή όχι της οικονομικής δύναμης του ESM. Ειδικότερα θα ασχοληθεί με την Ισπανία και το πως τελικά θα «φρενάρει» η επέκταση της κρίσης σ’ αυτή.

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ EFSF ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ… ΜΟΝΙΜΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) από μόνο του ή ακόμα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητα (ESM), δεν έχουν το μέγεθος εκείνο για να αντιμετωπιστεί η κρίση στην Ισπανία. Την Παρασκευή λοιπόν πρόκειται να συζητηθούν τρία σενάρια.

Το πρώτο προβλέπει την ενσωμάτωση στο ESM (τον νέο μόνιμο μηχανισμό των 500 δισ. ευρώ) των προγραμμάτων που ήδη βρίσκονται σε ενέργεια από το EFSF. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την παράλληλη λειτουργία του ESM και EFSF για ένα χρόνο και το τρίτο σενάριο προβλέπει την μονιμοποίηση του EFSF παράλληλα με το ESM.

Στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση η συνολική επάρκεια των δύο ταμείων αυξάνει την αρχική ισχύ του ESMκατά το ποσό των διαθέσιμων πόρων του EFSF αλλά η γερμανική Βουλή φαίνεται απρόθυμη να δεχθεί κάτι τέτοιο καθώς αυτό θα απαιτούσε η γερμανική συμμετοχή να ξεπεράσει τα 211 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί.

Η γερμανίδα καγκελάριος Α. Μέρκελ δήλωσε ότι, είναι υπέρ της περίπτωσης τα υπάρχοντα προγράμματα διάσωσης να συνεχίσουν να «τρέχουν» παράλληλα με το προβλεπόμενο μόνιμο ταμείο διάσωσης(ESM). «Το EFSF λήγει στα μέσα της επόμενης χρονιάς όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά σχεδόν 200 δισ. ευρώ έχουν ήδη ανατεθεί και φανταζόμαστε ότι αυτά τα 200 δισ. ευρώ σε δάνεια μπορούν να “τρέξουν” παράλληλα με το ESM μέχρι να εξοφληθούν από τις χώρες», τόνισε η καγκελάριος κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Βερολίνο.

ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΙ ΞΟΡΚΙΖΕΙ ΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ο Ιταλός τεχνοκράτης-πρωθυπουργός Μάριο Μόντι εξέφρασε τον φόβο του ότι αν η Ισπανία αποτύχει να «εξυγιάνει» τα δημοσιονομικά της (μέσα από τις καταστροφικές πολιτικές λιτότητας) και μπει στη δίνη της κρίσης, σειρά θα έχει η Ιταλία. «Η Ισπανία προχώρησε σε μία μεταρρύθμιση σε βάθος της αγοράς εργασίας, αλλά δεν έδωσε την ίδια προσοχή στα δημόσια οικονομικά. Αυτό προκαλεί σε εμάςμεγάλη ανησυχία, επειδή οι αποδόσεις των ισπανικών ομολόγων αυξάνονται και δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να δημιουργηθούν και πάλι τάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταδοθούν σε εμάς μέσω του ντόμινο», δήλωσε ο Μόντι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέδριο στην Ιταλία που διοργανώθηκε το σαββατοκύριακο.

Η αγωνία που εξέφρασε ο Ιταλός πρωθυπουργός ήρθε σε συνέχεια των δηλώσεων του Επιτρόπου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις της ΕΕ Όλι Ρεν, ο οποίος ζήτησε από την Ισπανία να μείνει προσηλωμένη στο στόχο της μείωσης του ελλείμματός της από το 8,5% του ΑΕΠ το 2011 στο 3% του ΑΕΠτο 2013, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές για δανεισμό. Ο νέος πρωθυπουργός της ΙσπανίαςΜαριάνο Ραχόι επιχείρησε να θέσει μονομερώς το στόχο για το έλλειμμα το 2012 στο 5,8% του ΑΕΠ αντίτου 4,4% του ΑΕΠ που είχε δεσμευθεί η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας του.

RAMNOUSIA

Το μεγάλο "φαγοπότι" στη Δ.Ο.Υ Σκύδρας
Ρεπορτάζ: Πέτρος Κουσουλός - Θάνος Κολοβός

Σκάνδαλο-μεγατόνων μέσω του οποίου διασπαθίσθηκε ποσό που αγγίζει τα 23 εκατομμύρια ευρώ ταλανίζει τη Σκύδρα.
Από έγγραφα-ντοκουμέντα τα οποία αποκαλύπτει σήμερα η zougla.gr προκύπτει ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής έδωσε (στο πλαίσιο της επιστροφής Φ.Π.Α.) μέσα σε μια πενταετία (2005-2009) 22.842.824 ευρώ σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Το οξύμωρο, τραγικό και σκανδαλώδες -όμως- της υπόθεσης είναι ότι το δυσθεώρητο ποσό εκταμιεύθηκε χωρίς να πραγματοποιηθεί ο παραμικρός έλεγχος, όπως, απροκάλυπτα, παραδέχονται στις εκθέσεις τους οι Επιθεωρητές που πραγματοποίησαν τον έλεγχο για την επίμαχη περίοδο.
«Πάρε κόσμε»
Η ιστορία της Σκύδρας είναι ενδεικτική της σήψης που επικρατεί στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσια διοίκησης.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή, η κατάσταση που επικρατούσε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διασαλεύει κάθε έννοια χρηστής διάθεσης των αποθεματικών του ελληνικού Δημοσίου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «…το τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ. δεν λειτούργησε καθόλου ικανοποιητικά, δεν διενεργήθηκε κανένας προσωρινός και τακτικός έλεγχος σε βιβλία Α και Β κατηγορίας φυσικών ή νομικών προσώπων και ως εκ τούτου δεν βεβαιώθηκε κανένα ποσό φόρων προσαυξήσεων και προστίμων βάσει ελέγχου».
Επίσης, στην έκθεση Ρακιντζή αναγράφεται ότι «το γραφείο Φ.Π.Α. και έμμεσων φόρων λειτούργησε υποτυπωδώς, καμιά δήλωση Φ.Π.Α. δεν ελέγχθηκε είτε με τακτικό έλεγχο είτε με προσωρινό είτε βάσει της ΠΟΛ 1054/06 και δεν εξεδόθη καμία πράξη».
Δείτε το έγγραφο

Έγιναν δεκτές «όλες» οι αιτήσεις
Ενδεικτικό της ασυδοσίας που επικρατούσε στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. είναι το γεγονός ότι το 2009 υπεβλήθησαν 292 αιτήσεις φορολογούμενων για επιστροφή Φ.Π.Α. από τις οποίες απερρίφθησαν μόλις έξι. Όλες οι υπόλοιπες έγιναν δεκτές ενώ το ποσό που εκταμιεύθηκε από τα δημόσια ταμεία ξεπέρασε τα 4,9 εκατ. ευρώ.
Στον τακτικό έλεγχο που πραγματοποίησε ο Οικονομικός Επιθεωρητής κ. Αναστάσιος Τσομπανίδης επισημαίνει ότι το εν λόγω ποσό είναι υπερβολικό και ότι θα έπρεπε να κινητοποιήσει τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. προκειμένου να «δώσει άμεσες εντολές ελέγχου στους υπαλλήλους της υπηρεσίας του».
Επιπλέον ο Επιθεωρητής καταλογίζει και άλλες σοβαρότατες ευθύνες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., επισημαίνοντας ότι δεν άσκησε την πίεση που όφειλε στο Τμήμα Ελέγχου και Φ.Π.Α. προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Από την κριτική του όμως δε ξεφεύγουν και οι υπάλληλοι του Τμήματος Ελέγχου της Εφορίας για τους οποίους λέει ότι θα έπρεπε να ήταν «ιδιαιτέρως προσεκτικοί και επιμελείς διότι οι συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδια για πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξαγωγές φρούτων και άλλων συναφών αγροτικών προϊόντων ενώ η κεντρική διοίκηση είχε δώσει εντολές για διερεύνηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών που δήθεν διενεργήθηκαν με εξαφανισμένες επιχειρήσεις που εμφάνιζαν ως έδρα τους κυρίως πόλεις της Ρουμανίας».


http://www.zougla.gr 
 

Προς το ικρίωμα και η Ισπανία...
Του Γιώργου Δελαστίκ
Μπορεί ο δεξιός Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι να έσπευσε στο Βερολίνο ελάχιστα 24ωρα μετά την εκλογή του στα τέλη Νοεμβρίου για να δώσει γην και ύδωρ στη Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, αλλά αυτό δεν έσωσε τη χώρα του από τους κινδύνους υπαγωγής της σε καθεστώς Μνημονίου. «Οι Βρυξέλλες θέτουν κάτω από στενή επιτήρηση την ισπανική οικονομία»....
έγραφε η εφημερίδα «Ελ Παΐς» στον κεντρικό πρωτοσέλιδο τίτλο της το Σάββατο.

Ακρως ανησυχητικό το ρεπορτάζ: «Η Ισπανία βρίσκεται εκ νέου υπό πίεση και όχι μόνο των αγορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έχει θέσει υπό επιτήρηση την Ισπανία», όπως εξήγησαν διπλωματικές πηγές της ΕΕ. Οι Βρυξέλλες έχουν προβλέψει να οργανώσουν νέες αποστολές ειδικών στη Μαδρίτη -η επόμενη άφιξη είναι κατά τα μέσα Απριλίου- για να αναλύσουν τους δημόσιους λογαριασμούς όλων των τομέων δημόσιας διοίκησης και την επισφαλή κατάσταση της υγείας της οικονομίας, μετά την αξιοσημείωτη μη εκπλήρωση του στόχου περιορισμού του ελλείμματος του 2011 και το χαστούκι του Γιουρογκρούπ στις φιλοδοξίες της ισπανικής κυβέρνησης να καθορίσει τον στόχο του ελλείμματος του 2012 στο 5,8% του ΑΕΠ» αναφέρει η «Ελ Παΐς».

«Επιπροσθέτως, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ισπανίας θα εξετάζουν το κάθε βήμα της κυβέρνησης στις συνόδους του Γιουρογκρούπ, του Εκοφίν και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στις οποίες η Ισπανία και τα προβλήματά της θα αποτελούν πάντα εξέχον σημείο της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές» προσθέτει ο ανταποκριτής της ισπανικής εφημερίδας στις Βρυξέλλες.

Οι Ισπανοί έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται. Το τελεσίγραφο που επέδωσε η ΕΕ στη Μαδρίτη είναι εξωφρενικά σκληρό. Για να μη βάλει και την Ισπανία σε καθεστώς Μνημονίου, απαιτεί το έλλειμμα της χώρας, που ήταν στο τέλος του 2011 στο ύψος του 8,5% του ΑΕΠ, να πέσει μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου στο... 3%! Μέσα στο 2012 και στο 2013 να περιοριστεί κατά 5,5% του ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει περικοπές ύψους 55 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας διετίας από την Ελλάδα έχει ζητήσει η ΕΕ περικοπή του ελλείμματος κατά 4,7% του ΑΕΠ, από την Ιρλανδία κατά 2,6% και από την Πορτογαλία κατά 2,9% εύκολα αντιλαμβάνεται ότι οι απαιτήσεις από την Ισπανία είναι κάτι παραπάνω από υπερβολικές. «Δεν υπάρχει στη σύγχρονη οικονομική ιστορία ανάλογη προσαρμογή» έγραφε αγανακτισμένη στους τίτλους της χθες η «Ελ Παΐς».

«Οι Βρυξέλλες επιβάλλουν στην Ισπανία περισσότερες περικοπές από όσες στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία» υπογράμμιζε.

Ο γερμανόφιλος Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι έκανε ένα ασήμαντο λάθος, το οποίο όμως εξαγρίωσε τους Γερμανούς εναντίον του. Λίγα λεπτά αφότου είχε υπογράψει με χέρια και με πόδια το Δημοσιονομικό Σύμφωνο που απαίτησε και επέβαλε σε όλη την ΕΕ η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, για να σώσει τα προσχήματα ο φουκαράς Ραχόι
προσπάθησε να ορίσει μόνος του τον στόχο του ελλείμματος της Ισπανίας για φέτος στο 5,8% του ΑΕΠ - μόλις... μισή μονάδα περισσότερο από το 5,3% που του είχε πει η ΕΕ.

Ως γνήσιος δεξιός Ισπανός... λιμοκοντόρος, ο Ραχόι τόλμησε να επικαλεστεί για την απόφασή του αυτή την «εθνική κυριαρχία» της χώρας του. Αυτό ήταν! Ποιος είδε το... Νταχάου και δεν το φοβήθηκε! Τους έλιωσαν τους Ισπανούς!

«Μια προσαρμογή 55 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δύο χρόνια είναι ηλίθια και άδικη, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλος ο κόσμος στην Ευρώπη εδώ και μήνες προσπαθεί να εξαναγκάσει τους υπόλοιπους να κάνουν ηλίθια πράγματα - γι' αυτό και η κρίση έχει φτάσει τόσο μακριά» δήλωσε στην «Ελ Παΐς» ένας οικονομολόγος ονόματι Τσαρλς Βίπλος του Ινστιτούτου Γράντιουεϊτ των Βρυξελλών.

Το Σάββατο, Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια άτυπη συνάντηση στη Φινλανδία. Εκεί έβαλαν τον Ισπανό γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ινιγο Μέντεθ ντε Βίγο να... δώσει όρκο ότι η ισπανική κυβέρνηση του Ραχόι «δεσμεύεται πλήρως» ότι θα έχει μειώσει το έλλειμμα στο 3% ως το τέλος του 2013!

ΠΥΡ ΟΜΑΔΟΝ
Χαϊδευτικός ... στραγγαλισμός!

ΘΥΜΑΣΤΕ τη δήθεν χαριτωμένη σκηνή όπου κατά τη διάρκεια του τελευταίου Γιουρογκρούπ ο πρόεδρος της Ευρωομάδας Λουξεμβούργιος Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ πλησιάζει και... πιάνει από τον λαιμό στραγγαλιστικά τον Ισπανό υπουργό Οικονομικών Λουίς ντε Γκίντος; Η φωτογραφία του... χαϊδευτικού στραγγαλισμού έκανε τον γύρο της Ευρώπης. Αυτό που δεν ξέραμε και το μάθαμε τώρα είναι ότι στη σύνοδο εκείνη ο Γκίντος πλήρωσε πολύ ακριβά την «εθνική κυριαρχία» που είχε τολμήσει να επικαλεστεί ο Ισπανός πρωθυπουργός Ραχόι. Για να ταπεινώσουν τη Μαδρίτη, όχι μόνο αρνήθηκαν κατηγορηματικά να δεχτούν το κατά... 0,5% (!) μεγαλύτερο έλλειμμα που ζητούσε η Ισπανία για φέτος, αλλά και υποχρέωσαν το ισπανικό υπουργικό συμβούλιο να ανακαλέσει τη σχετική απόφασή του!

Από:   ethnos.gr

Δεν θα είναι ξανά υποψήφιος ο Δημήτρης Σιούφας


Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα

Ο κ. Σιούφας εξελέγη στις τελευταίες εκλογές με το ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΝΔ, ενώ επί σειρά ετών εκλεγόταν βουλευτής Καρδίτσας

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας.

Όπως είπε ο ίδιος πήρε αυτή την απόφαση για να δώσει χώρο σε πιο νέους ανθρώπους.

Όπως είπε ο ίδιος πήρε αυτή την απόφαση για να δώσει χώρο σε πιο νέους ανθρώπους.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

«Με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα η περίσταση επιβάλλει, η σημερινή μου ομιλία να έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή στα κοινά είναι κορυφαίες υποχρεώσεις για όλους τους πολίτες.

Η εκλογή σε θέση πολιτικής ευθύνης είναι προαιρετική. Για τον πολίτη αν θα είναι υποψήφιος και για το εκλογικό σώμα αν θα τον εκλέξει.

Επιλογή μου είναι να μην είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές και νέοι άνθρωποι να εισέλθουν στην Βουλή. Αυτό το εγνώρισα με επιστολή μου στον Πρόεδρο του κόμματος κ. Αντώνη Σαμαρά. Αυτονόητο είναι ότι διατηρώ τις υποχρεώσεις του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής στα κοινά, όπως όλοι οι πολίτες.

Τριανταένα χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου ως Βουλευτή Καρδίτσας, εκλεγείς σε 10 συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις στην Καρδίτσα και 1 φορά ως Βουλευτής Επικρατείας, αισθάνομαι ότι οφείλω , να καταθέσω ενώπιον σας τις ακόλουθες σκέψεις.

Αλλά πρώτα οφείλω βαθιές ευχαριστίες γι’ αυτή τη διαδρομή:

Στους πολίτες της Καρδίτσας που με εμπιστεύτηκαν.

Στην Νέα Δημοκρατία που με ανέδειξε. Την Νέα Δημοκρατία την οποία θα συνεχίσω να στηρίζω και να υπηρετώ και στην οποία εύχομαι και αυτό θα γίνει, να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές.

Στους Αρχηγούς της Ν.Δ.

Τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλλη, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Έβερτ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε όλους τους συνεργάτες μου που με στήριξαν.

Στην οικογένειά μου που μου συμπαραστάθηκε, που ανέχθηκε και στήριξε την πολιτική μου συμμετοχή.

Και σε όλους τους συναδέλφους Βουλευτές που με τίμησαν με την αγάπη τους, τη φιλία τους και την προσοχή τους. Ιδιαίτερα για τα δύο χρόνια που με τιμήσατε εκλέγοντάς με Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίως μάλιστα για την ανοχή που επιδείξατε σε έναν μάλλον αυστηρό Πρόεδρο.

Γι’ αυτήν την διαδρομή είναι καλύτερα να αφεθώ στην κρίση άλλων και ιδιαίτερα όσων με εμπιστεύθηκαν.

Γιατί εγώ γνωρίζω τις προθέσεις που είχα στην πολιτική μου διαδρομή. Η κοινωνία γνωρίζει όμως τα τελικά αποτελέσματα των πράξεων ή των παραλήψεών μου. Αυτό μετράει περισσότερο.

Αισθάνομαι ακόμα ότι θα ήταν προσφορότερο να αφιερώσω τις σκέψεις αυτές στους νέους Βουλευτές των επόμενων Βουλών.

Το πρώτο που έχω να πω στον ενεργό πολίτη που θέλει να προσφέρει στην Πατρίδα και την Δημοκρατία από την θέση του Βουλευτή είναι να το δει ως προσφορά και αποστολή. Όχι ως ευκαιρία καριέρας. Ελάχιστες καριέρες οποιασδήποτε απασχόλησης έχουν την αγωνία, το άγχος, την ευθύνη και σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις την τελική απογοήτευση και μοναξιά που έχει εκείνη του Βουλευτή. Δεν είναι αξίωμα, είναι ένα είδος προσωπικής θυσίας.

Να δουν οι νέοι ως προσφορά ευθύνης συγκεκριμένου χρόνου όπου θα προηγείται και θα έπεται η επαγγελματική καταξίωση και ολοκλήρωση.

Να αντιληφθεί ο νέος πολιτικός ότι κορυφαίο στοιχείο του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς πρέπει να είναι η ειλικρίνεια. Προς τον εαυτό του, τις ιδέες του, τους πολιτικούς φίλους και αντιπάλους, προς τον Ελληνικό Λαό.

Πολιτικά οικοδομήματα που επιχειρούνται να στηριχθούν στην ανειλικρίνεια καταρρέουν επί της κεφαλής των εμπνευστών και οικοδόμων τους.

Σε μια εποχή που η επιστήμη, η τεχνολογία, η οικονομία, η κοινωνία αλλάζει ταχύτατα, έχει καθήκον ο νέος πολιτικός να αυξάνει καθημερινά τις γνώσεις του και να βελτιώνει τις δεξιότητες του.

Έχει καθήκον να κατανοεί και να εμπνέει τους ειδικούς κάθε τέχνης και επιστήμης. Γιατί ο πολιτικός εκπροσωπεί την κοινωνία, οι ειδικοί εκφράζουν την τέχνη και την επιστήμη τους. Είναι καταστροφική η συνέργεια αδαούς πολιτικής και αντικοινωνικής επιστήμης. Σκεφτείτε το παράδειγμα της οικονομίας.

Η νέα γενιά των Βουλευτών οφείλει να κατανοεί ότι, το Κοινοβούλιο, δεν είναι χώρος σύγκρουσης και μάχης. Είναι χώρος συνεννόησης και δημιουργίας. Η εναλλακτική πρόταση δεν είναι αναγκαστικά ανταγωνιστική. Ερχόμαστε όλοι εδώ να λειτουργήσουμε στο όνομα και όφελος του ελληνικού Λαού. Δεν ερχόμαστε να εμποδίσουμε την δημιουργική προσφορά εαυτών και αλλήλων. Ας διδαχθούμε από αλλού και ας διδάξουμε τους άλλους. Η θεμελιώδης ανθρώπινη αρετή που απαιτείται από τον νέο πολιτικό είναι το θάρρος.

Θάρρος για να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, τις ιδέες του και τους άλλους.

Θάρρος για να αντέχει την πολυκύμαντη πολιτική, όπου η θύελλα διαδέχεται την αδράνεια, η αγνωμοσύνη τον ύμνο, η αποτυχία την επιτυχία και όλα πάλι από την αρχή.

Θάρρος να έλθει στην πολιτική με ότι αυτό συνεπάγεται και θάρρος να φύγει από την πολιτική όταν η κατεύθυνση και οι συνθήκες γίνονται ασύμβατες με τα πιστεύω του , τις ιδέες του , το όραμά του.

Θάρρος να μάχεται για τις ιδέες του και θάρρος να αλλάζει τις ιδέες του όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι οι ασύμβατες με την εποχή και το γενικό συμφέρον του Ελληνικού Λαού.

Τέλος, κορυφαία προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα παραπάνω είναι η αγάπη.

Αγάπη προς την Πατρίδα.

Αγάπη προς τον Ελληνικό Λαό.

Αγάπη προς την προσφορά και το έργο από τα οποία θα εξαρτηθεί η ζωή της επόμενης γενιάς και το μέλλον της Πατρίδας.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι:

Ότι καλύτερο σε όλους σας

Ότι καλύτερο στους νέους πολιτικούς, που θα καθίσουν σε λίγες εβδομάδες σ’ αυτά τα έδρανα.

Ας είναι η Πατρίδα μας καλότυχη στα χρόνια που έρχονται».
 Αρχειοθήκη ιστολογίου