Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Τα εργαστήρια που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν ελέγχους για τη δράση κατά της νιτρορύπανσηςΤα εργαστήρια που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν ελέγχους για τη δράση κατά της νιτρορύπανσης
Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, με θέμα: «Καθορισμός του φορέα υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της δράσης 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, Άρτας, Πρέβεζας, Αχαΐας, Ηλείας και Αργολίδας», ορίζονται τρία εργαστήρια τα οποία και θα αναλάβουν τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων.
Συγκεκριμένα:
α) για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Σερρών, οι εργαστηριακοί έλεγχοι ανατίθενται στο Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ) Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
β) για τους νομούς Άρτας και Πρέβεζας, οι εργαστηριακοί έλεγχοι ανατίθενται στο Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ) Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα
γ) για τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αργολίδας, οι εργαστηριακοί έλεγχοι ανατίθενται στο Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ) Ξυλοκάστρου, με έδρα το Ξυλόκαστρο.

Αρχειοθήκη ιστολογίου