Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Δεν θα κόβεται το αγροτικό ρεύμα μέχρι να εκδοθεί άδεια χρήσης νερού

Κοντονής Γιώργος|  30/05/2014 - 02:22 μμ
Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ανακληθεί η απόφαση διακοπής του αγροτικού τιμολογίου ρεύματος των δικαιούχων σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες χρήσης νερού δρομολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με επίσημη απάντηση του υπουργού Αθανάσιου Τσαυτάρη, σε σχετική ερώτηση της βουλευτή Φεβρωνίας Πατριανάκου.
Υπό συζήτηση παράταση περί των δύο ετών, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης νερού.Υπό συζήτηση παράταση περί των δύο ετών, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης νερού.
Σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης αδειών χρήσης νερού και της χορήγησης αγροτικού τιμολογίου ρεύματος ο υπουργός επισημαίνει ότι η ρύθμιση βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και προτείνεται να περιλαμβάνει τα εξής:
- Χρονική παράταση διαστήματος περί των δύο ετών, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης νερού και να «επικαιροποιηθούν» τα γεωργοτεχνικά δελτία.
- Μέχρι την προαναφερόμενη παράταση, προβλέπεται οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί να προσέρχονται στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ ΑΕ για να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν στο θέμα.
- Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι υδροληψιών, θα πρέπει να φροντίσουν για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας).
Να σημειωθεί ότι η βουλευτής με ερώτησή της στη Βουλή είχε ζητήσει να ανακληθεί η απόφαση που αφορά το αγροτικό τιμολόγιο των ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών.
Η Βουλευτής είχε επισημάνει την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους αγρότες της χώρας, οι οποίοι παραλαμβάνουν επιστολές από τη Δ.Ε.Η., με τις οποίες καλούνται να προσκομίσουν νέα γεωργοτεχνικά δελτία μέχρι και τις 31-07-2014, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώνονται ότι θα διακοπεί η χορήγηση του αγροτικού τιμολογίου. Τα γεωργοτεχνικά δελτία, όμως, προϋποθέτουν άδειες χρήσης νερού, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων.
Διαβάστε εδώ την επίσημη Απάντηση Τσαυτάρη για τις άδειες χρήσης νερού και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος.pdf


Η διαδικασία
Εν τω μεταξύ, με σχετική απόφαση έχει δοθεί παράταση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου για την δήλωση της γεώτρησης στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) ώστε ο παραγωγός να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και στην συνέχεια την άδεια και ανάλογη παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου οι κάτοχοι γεωτρήσεων να προσκομίσουν την άδεια γεώτρησης στη ΔΕΗ.
Να σημειωθεί ότι αν μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί η άδεια της γεώτρησης, τότε οι αγρότες μπορούν να προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που λαμβάνουν αμέσως από τους Δήμους.
Η διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ οι αγρότες έχει ως εξής:
Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 1212/Τ Β΄/2014 της ΚΥΑ 145893/13-5-2014 οι κάτοχοι ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης προκειμένου να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο στις εκμεταλλεύσεις,  τους υποχρεούνται όπως το αργότερο μέχρι 30-11-2014:
Α) Εφόσον δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού ή η άδεια τους έχει λήξει , να υποβάλλουν στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΗ κλπ) τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε της αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) είτε της αίτησης αδειοδότησης για άδεια χρήσης νερού που θα τους χορηγηθεί από τον οικείο Δήμο εφόσον υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση .
Β) Εφόσον διαθέτουν  άδεια χρήσης νερού σε ισχύ , να υποβάλλουν στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΗ κλπ)  Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών  Στοιχείων ( Δελτίο Νο 1) που θα εκδοθεί μετά από αίτησή τους από τις κατά τόπους Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και θα περιλαμβάνει τον αριθμό της άδειας χρήσης νερού και την ημερομηνία λήξης της άδειας.
Γ) Για τους χρήστες συλλογικών αρδευτικών δικτύων ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα προσκομίζει στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Δελτίο Νο 1 που εκδίδεται από την ΔΑΟΚ με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό βεβαίωσης άρδευσης της εγκατάστασής του που εκδίδεται από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου, μαζί με την βεβαίωση άρδευσης


http://www.agronews.gr/

Αρχειοθήκη ιστολογίου