Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Ομιλία του Ι. Τζαμτζή για τη μη παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτών λόγω οφειλών


Ομιλία του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή για τη μη παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτών λόγω οφειλών

Ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής στην ομιλία του στη Βουλή αναφέρθηκε στη μη παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτών λόγω οφειλών αναφέροντας τα εξής: 

«Πρώτα απ’ όλα, για να μην μακρηγορώ επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος –είναι τέσσερα λεπτά- θα πω ότι συμφωνώ με την πρόταση του συναδέλφου κ. Λυκουρέντζου, γιατί θα υπάρξει δυνατότητα ακριβώς για όλους τους συμπολίτες μας να ανταποκριθούν και στη ρύθμιση και να καλύψουν τις όποιες υποχρεώσεις τους.

Θα σταθώ περισσότερο στην τροπολογία, κύριε Υπουργέ, την οποία έχουμε καταθέσει είκοσι ένας συνάδελφοι. Υπάρχει και άλλη μία συνάδελφος, η κυρία Μπατσαρά, η οποία την υπογράφει και εκ παραδρομής δεν έχει μπει το όνομά της.

Είναι η τροπολογία με γενικό αριθμό 1950 και ειδικό 134. Αφορά την υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν.4254/2014, όπου προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.3614/2007, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, δανειοδοτήσεις και τα λοιπά, που καταβάλλονται από τους φορείς του δημοσίου, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ΑΕ του δημοσίου τομέα. 

Ο νόμος αναφέρεται σε καταβολές από το δημόσιο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταβάλλει λεφτά. Δεν έχει δικά του λεφτά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεσολαβεί και δίνει στους αγρότες και ελέγχει, ταυτόχρονα, όλο το σύστημα για την κατανομή των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων από τους αγρότες. Άλλο πράγμα είναι αυτό που λέει ο νόμος αυτός, για τα χρήματα τα οποία δίνει το κράτος τα οποία μπορεί να αφορούν σε επιστροφή πετρελαίου, επιστροφή ΦΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη επιδότηση και άλλο πράγμα είναι οι κοινοτικές ενισχύσεις. 

Διότι οι κοινοτικές ενισχύσεις πρώτα απ’ όλα, πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο. Αυτό ορίζει και το άρθρο 28 του Κανονισμού 1782/2003, άσχετα αν υπήρξε στα δικαστήρια σχετική νομολογία. Η νομολογία όμως αφορά παλαιότερο Κανονισμό και συγκεκριμένα τον 1765/1992 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) τότε. 

Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να παρακρατώνται γιατί οι άμεσες ενισχύσεις οι οποίες καταβάλλονται στους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνέχιση και τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας. 

Καταθέτουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία και ζητούμε η εφαρμογή της υποπαραγράφου ια2 του ν.4254 να μην αφορά τις πάσης φύσεως άμεσες ενισχύσεις, επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται στους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρέπει αυτό, κύριε Υπουργέ, να το δείτε. Ήδη υπάρχει απόφαση και οι τράπεζες δεν μπορούν στις κοινοτικές ενισχύσεις να κάνουν περικοπές ή να κάνουν παρακράτηση. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει και για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και βεβαίως, υπάρχει δυνατότητα στις περιπτώσεις που έχουμε τις επιστροφές φόρου ή οτιδήποτε άλλο –επιδοτήσεις δηλαδή από το δημόσιο- να υπάρξει η ανάλογη παρακράτηση.

Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να παρακρατούνται σε καμία περίπτωση από τους αγρότες. 

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε”.


http://aridaianews.blogspot.gr/

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Τροπολογία 21 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο υπογράφοντα Ιορδάνη Τζαμτζή για την μη παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτώνΤροπολογία κατέθεσαν 21 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο υπογράφοντα τον Βουλευτή Πέλλας κ. Ιορδάνη Τζαμτζή για την μη παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτών για τυχόν οφειλές προς ΟΓΑ, ΕΛΓΑ κλπ.
Αναλυτικά, οι Βουλευτές στην τροπολογία που κατέθεσαν αναφέρουν τα εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ


Στην υποπαράγραφο ΙΑ2 του Ν. 4254/2014 προβλέπεται ότι «οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, παρακρατούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007 όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του Δημόσιου τομέα, κατ ανώτατο όριο, μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα».

Ο Νόμος αναφέρεται σε επιδοτήσεις «που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημοσίου τομέα».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν «καταβάλλει» τις ενισχύσεις στους αγρότες, αλλά μεσολαβεί, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Έλληνα αγρότη για την κατανομή των ενισχύσεων.
Είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 28 του Κανονισμού 1782/2003, «οι ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης, καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους». Βεβαίως, πράγματι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία μνημονεύεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την οποία το κράτος μέλος μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό. Όμως πρέπει να επισημανθεί, ότι η εν λόγω νομολογία, η οποία ερμηνεύει τον παλαιότερο Κανονισμό 1765/1992 της ΕΟΚ, αν και ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την ομοιόμορφη ερμηνεία του Κανονισμού, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τη νομοθεσία.

Παρόμοια ζητήματα είχαν προκύψει με τον συμψηφισμό των αγροτικών ενισχύσεων με οφειλές, για παράδειγμα στον ΕΛΓΑ ή σε Τράπεζες. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακράτηση μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των αγροτών μπορεί να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου.

Το ερώτημα είχε τεθεί στον τέως Επίτροπο Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Τσιόλος, ο οποίος απάντησε ότι κάθε απόφαση συμψηφισμού σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ανταποκρίνεται στο γράμμα και στο πνεύμα των κοινοτικών διατάξεων, διότι οι ενισχύσεις είναι για τους γεωργούς και όχι για οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, είτε συλλέγει φόρους είτε συλλέγει οποιοδήποτε άλλο χρέος των αγροτών. Επεσήμανε δε ότι, κανονικά, τέτοιες αποφάσεις συμψηφισμού πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, ήδη με τον νόμο 4152/2013 θεσπίστηκε η ρύθμιση «Νέα Αρχή» για τους οφειλέτες του ΟΓΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31/12/12 σε 48 δόσεις. Πρόσφατα, ψηφίσαμε τροπολογία που προβλέπει γενναία ρύθμιση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων, της οποίας αναμένεται η ενεργοποίηση. Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα βοηθήσει τους αγρότες να εξοικονομήσουν χρήματα ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΓΑ. Αναμένεται επίσης νομοθετική πρωτοβουλία για νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα καλύψει περισσότερους αγρότες.

Ένα είναι σίγουρο βάσει των παραπάνω: «Οι κοινοτικές ενισχύσεις πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο στους παραγωγούς διότι είναι άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες στηρίζουν και ενισχύουν την παραγωγική δραστηριότητα των αγροτών ».

Για όλα τα παραπάνω προτείνεται διάταξη:

Άρθρο……

«Η εφαρμογή της υποπαραγράφου ια 2 του Ν 4254/2014, δεν αφορά τις πάσης φύσεως άμεσες ενισχύσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις, που καταβάλλονται στους αγρότες από την ευρωπαϊκή ένωση».

Οι προτείνοντες βουλευτές

 1. Τζαμτζής Ιορδάνης Βουλευτής Πέλλας
 2. Κόλλιας Κωνσταντίνος Βουλευτής Κορινθίας
 3. Κοντογιάννης Γιώργος Βουλευτής Ηλείας
 4. Βλαχογιάννης Ηλίας Βουλευτής Τρικάλων
 5. Αραμπατζή Φωτεινή Βουλευτής Σερρών
 6. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Βουλευτής Πιερίας
 7. Πασχαλίδης Ιωάννης Βουλευτής Καβάλας
 8. Σολδάτος Θεόδωρος Βουλευτής Λευκάδας
 9. Μακρή Ελένη Βουλευτής Φθιώτιδος
 10. Χαρακόπουλος Μάξιμος Βουλευτής Λάρισας
 11. Βολουδάκης Μανούσος Βουλευτής Χανίων
 12. Κουτσούμπας Ανδρέας Βουλευτής Βοιωτίας
 13. Βογιατζής Παύλος Βουλευτής Λέσβου
 14. Μανδρέκα Ασπασία Βουλευτής Φωκίδας
 15. Αναστασιάδης Σάββας Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
 16. Τσαβδαρίδης Λάζαρος Βουλευτής Ημαθίας
 17. Χριστογιάννης Δημήτριος Βουλευτής Πιερίας
 18. Δεικτάκης Γεώργιος Βουλευτής Ηρακλείου
 19. Καρανάσιος Ευθύμιος Βουλευτής Χαλκιδικής
 20. Κοψαχείλης Τιμολέων Βουλευτής Γρεβενών
 21. Κέλλας Χρήστος Βουλευτής Λάρισας


http://www.paseges.gr

Τζαμτζής«Να μην παρακρατηθεί η Ενιαία Ενίσχυση των αγροτών για οφειλές προς τον ΟΓΑ»


Να μην παρακρατηθεί η Ενιαία Ενίσχυση των αγροτών για οφειλές προς τον ΟΓΑ ζητούν 37 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βρούτση Ιωάννη.
Οι Βουλευτές στην ερώτηση τους προς τον αρμόδιο Υπουργό αναφέρουν τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να λαμβάνει εντολές από το Υπουργείο σας
να προσκομίσει στοιχεία αγροτών, προκειμένου να συμψηφιστούν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δικαιούνται, με τις οφειλές που έχουν προς τον ΟΓΑ.
Οι εντολές υποτίθεται ότι βασίζονται στην παράγραφο 1Α 2 του νόμου 4254 περί ενδυνάμωσης των εισπρακτικών μηχανισμών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη «οι παρακρατήσεις για εξόφληση οφειλών προς τα ταμεία, αφορούν πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ και Α.Ε. του Δημοσίου».
Η διαπίστωση ότι πουθενά δεν αναφέρονται οι λέξεις «ενιαία ενίσχυση» ή ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο είναι προφανής. Πέραν όμως αυτού, ακόμα και εάν με την λέξη «επιδοτήσεις» υπονοείται και η παρακράτηση της ενιαίας ενίσχυσης, ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι οι παρακρατήσεις αφορούν πληρωμές που καταβάλλονται από το δημόσιο και φορείς του. Όπως σας είχε επισημανθεί και σε προηγούμενη ερώτησή μας, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται από το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, δια μέσου του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαχειρίζεται, μεσολαβεί, κατανέμει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο τον 2637/1998 του ΟΠΕΚΕΠΕ, «… σκοπός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι: η διαχείριση των πιστώσεων του ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου αγροτικής ανάπτυξης …», καθώς και «η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων». Αυτή η «πρόληψη και πάταξη κάθε ατασθαλίας» δεν αφορά μόνο το σκέλος των αγροτών, αλλά και της πολιτείας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χρέος να προστατεύσει τους αγρότες. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος άρσης της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισμού πληρωμών και ανάκλησης των κοινοτικών κονδυλίων.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1782 του 2003 (άρθρο 28), τον Κανονισμό 73/2009 (άρθρο 29), αλλά και τον νέο κανονισμό 1306/2013 (άρθρο 11 με τίτλο ‘Πληρωμή των δικαιούχων στο ακέραιο’), «οι ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους». Γι’ αυτό λέγονται «άμεσες ενισχύσεις». Το Υπουργείο Εργασίας επικαλείται την υπόθεση C-132/95, κατά την οποία το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι νομίμως παρακρατήθηκε από την Δανική Κυβέρνηση ευρωπαϊκή επιδότηση προς εξόφληση χρεών του δικαιούχου προς το Δημόσιο.
Μιας και τίθενται όμως ζητήματα ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου, επειδή αυτό επιχειρεί το Υπουργείο Εργασίας, οφείλουμε να καταθέσουμε ορισμένες επισημάνσεις:
Πρώτον, η εν λόγω απόφαση αφορά παλαιότερο καθεστώς της ΕΟΚ, που δεν αφορούσε άμεσες ενισχύσεις, αλλά αντισταθμιστικές πληρωμές για την αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος των παραγωγών, οι οποίοι στα πλαίσια αυτού καθεστώτος αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Δεύτερον, στην απόφαση μνημονεύεται, μεταξύ άλλων, γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1994, σύμφωνα με την οποία, ο κοινοτικός κανονισμός υπερισχύει του εθνικού δικαίου και προβλέπει ότι οι διάφορες πληρωμές πρέπει να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στους παραγωγούς.
Τρίτον, η απόφαση αφορά συγκεκριμένη περίπτωση και όχι 250.000 αγρότες. Έτσι, στην απόφαση αναφέρεται ότι «Το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει σε κράτος μέλος να προβαίνει σε συμψηφισμό», υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική αυτή δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία των κοινών οργανώσεων των γεωργικών αγορών. Εκτιμώ ότι η παρακράτηση της ενιαίας ενίσχυσης σε 250.000 αγρότες δεν παρακωλύει απλώς, αλλά διαλύει την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αυτό να είστε βέβαιοι ότι τυχόν μελλοντικό δικαστήριο θα το λάβει υπόψη του, ώστε μην προδικάζετε ότι θα εκδοθεί απόφαση που θα θέτει τον Έλληνα αγρότη σε εξόχως δυσμενέστερη θέση από τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
Θα μπορούσαμε να μπούμε σε μία ατελείωτη επιχειρηματολογία και προσπάθεια ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Είναι γνωστές οι δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου Αγροτικής Πολιτικής κ. Τσιόλος ότι οι ενισχύσεις είναι ενισχύσεις για τους γεωργούς και όχι για τον οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, είτε συλλέγει φόρους, είτε συλλέγει οποιοδήποτε άλλο χρέος των αγροτών. Βεβαίως, έχουν διατυπωθεί και περί του αντιθέτου απόψεις, υπό την αίρεση πάντα ότι οποιαδήποτε απόφαση κράτους-μέλους για αυτό το ζήτημα πρέπει να γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Είναι επίσης γνωστή η θέση, τόσο του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη, όσο και του νυν Υπουργού κ. Καρασμάνη ότι οι ενισχύσεις δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε δικαιούχο αγρότη προσωπικά και δεν έχει δικαίωμα καμία κρατική άλλη υπηρεσία να παρακρατήσει χρήματα για οποιαδήποτε χρέη.
Εφημερίδες και ιστότοποι αναφέρονται σε ένα έγγραφο του πρώην Επιτρόπου κ.Τσιόλος, σύμφωνα με το οποίο όχι μόνο επιτρέπεται η Ελληνική Κυβέρνηση να οικειοποιείται ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν και οι τράπεζες να κάνουν το ίδιο. Αυτό το έγγραφο δεν το έχει δει κανείς, αλλά αντιθέτως καταγγέλλεται ότι είναι προϊόν διαρροής, αντίθετης σε κάθε θεσμική αρχή. Επίσης, γίνονται αναφορές σε άγνωστη σε εμάς αλληλογραφία μεταξύ των Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εάν επιτρέπεται ή όχι η παρακράτηση της ενιαίας ενίσχυσης.
Τέλος, παρ’ολίγον θα μας ήταν άγνωστες και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις οποίες ερμηνεύεται αυθαίρετα η βούληση των Ελλήνων Βουλευτών – ορίζεται, δηλαδή, αντίθετα στη δική μας πρόθεση, ότι η επίμαχη διάταξη του 4254 βρίσκει εφαρμογή και στις πληρωμές που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε κάθε περίπτωση, η επιβίωση του Έλληνα αγρότη δεν μπορεί να εναπόκειται σε αυθαίρετες ή μονοδιάστατες ερμηνείες του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου, ούτε βεβαίως στη φημολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η αναμφισβήτητη πραγματικότητα είναι ότι:
Α) Πουθενά στον νόμο 4254 δεν αναφέρεται παρακράτηση της ενιαίας αγροτικής ενίσχυσης.
Β) Το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει ρητά καταβολή της άμεσης ενίσχυσης απευθείας και στο ακέραιο στους παραγωγούς.
Γ) Τυχόν παρακράτηση της ενιαίας ενίσχυσης από το κράτος θα ανοίξει το δρόμο για διεκδικήσεις οφειλών και από ιδιώτες.
Δ) Ήδη οι αγρότες καλύπτουν αναγκαστικά τις οφειλές τους μέσω παρακρατήσεων ποσών από τις δικαιούμενες αποζημιώσεις και επιστροφές ΦΠΑ και ειδικού φόρου πετρελαίου.
Ε) Ήδη προωθείται νέα ευνοϊκή ρύθμιση για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορίες και Ταμεία έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων. Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών αγροτών θα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, να εξασφαλίσει ασφαλιστική ενημερότητα και να μην στερηθεί την ενιαία ενίσχυση. Ως εκ τούτου, η σπουδή του Υπουργείου σας να κατασχέσει την ενιαία ενίσχυση, τη στιγμή που δρομολογούνται προσφορότερες ρυθμίσεις, είναι περιττή.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή εντέλει το ερώτημα είναι εάν έχουμε τη βούληση να κρατήσουμε ζωντανό τον αγροτικό κόσμο και την αγροτική παραγωγή, ερωτάσθε εκ νέου:
1. Προτίθεστε να αποσύρετε τις εγκυκλίους, σύμφωνα με τις οποίες το δημόσιο μπορεί να παρακρατά τις άμεσες ενισχύσεις;
2. Σε περίπτωση που επιμείνετε σε διασταλτική ερμηνεία του νόμου 4254, προτίθεστε να αναστείλετε την εφαρμογή της υποπαραγράφου ΙΑ2, σε ό,τι αφορά τις οφειλές ασφαλισμένων προς τον ΟΓΑ, μέχρι την ολοκλήρωση της ψήφισης και την ενεργοποίηση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν συνολικά την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των αγροτών προς το δημόσιο;

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ερώτηση 21 βουλευτων της ΝΔ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για τα πόθεν έσχες των σημερινών Υπουργών. Συνυπογράφει ο Ιορδάνης Τζαμτζής.
  
Κοινή ερώτηση με την οποία ζητούν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου να επιβεβαιώσει ότι πέρα από την ετήσια υποβολή του «πόθεν έσχες» οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης δεν εξαιρούνται από το νόμο 4065/2012 αλλά ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο αναδρομικά και υποχρεωτικά για την περιουσιακή τους κατάσταση.
Η κατάθεση της ερώτησης πάντως έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις στη Βουλή καθώς παρά το γεγονός ότι οι 21 υπογράφοντες διαβεβαιώνουν πως το μόνο που θέλουν είναι να εμπεδωθεί στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση ελέγχει τους πάντες, μόνο λίγοι δεν είναι όσοι υποστηρίζουν ότι οι 21 έχουν στοχοποιήσει συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους Υπουργούς οι οποίοι μπήκαν πρόσφατα στο κυβερνητικό σχήμα. Στο παρασκήνιο της Βουλής μάλιστα οι φήμες οργιάζουν πως συγκεκριμένοι βουλευτές θέλουν να κάνουν φύλλο και φτερό τα πόθεν έσχες είτε Υπουργών με τους οποίους εκλέγονται στην ίδια περιφέρεια είτε εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών.
Στο κείμενο της ερώτησης οι βουλευτές της Ν.Δ. τονίζουν ότι η σημασία ελέγχου από ειδικό σώμα του «πόθεν έσχες» όσων διετέλεσαν υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 έχει επανειλημμένως τονιστεί από την κυβέρνηση και έγινε πράξη με το νόμο 4065/2012. Ωστόσο σημειώνουν πως ούτε στον εν λόγω νόμο αλλά ούτε και στη τροπολογία που ακολούθησε τον Μάρτιο του 2014 δηλώνεται ρητά ότι στον σχετικό έλεγχο εμπίπτουν και όσοι υπηρετούν σήμερα σε δημόσια αξιώματα, πρόβλεψη η οποία ωστόσο θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου.
«Πρόκειται για μια ρύθμιση που θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική ζωή του τόπου» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ερώτηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Την ερώτηση υπογράφουν οι Γιάννης Καράμπελας, Χρίστος Δήμας, Ηλίας Βλαχογιάννης,Μιχάλης Ταμήλος,Διονύσης Σταμενίτης, Γιώργος Γεωργαντάς, Ευθύμης Καρανάσιος, Δάνης Τζαμτζής, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Δημήτρης Κυριαζίδης, Κώστας Σκρέκας, Άννα Καραμανλή, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Απόστολος Βεσυρόπουλος ,Μάνος Κόνσολας, Έλενα Μακρή-Θεοδώρου, Γιώργος Δεικτάκης, Μενέλαος Βλάχβεης, Γιώργος Πασχαλίδης, Κώστας Κουτσογιαννακόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης.


Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ο Αλέξης επαναλαμβάνει επί λέξη ,ότι υποσχόταν ο Γιώργος Παπανδρέου


Ή πρέπει να έχουν τον ίδιο κειμενογράφο ή οι συνεργάτες του Τσίπρα να έκλεψαν ΟΛΕΣ τις ομιλίες του Γιώργου Παπανδρέου.Τελικά ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλαιό ΠΑΣΟΚ...


Pause
Current Time02:01
/
Duration Time17:13
Loaded: 0%
Progress: 0%
Fullscreen
00:00
Mute
360p

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Ιορδάνης Τζαμτζής: «Να ενισχυθεί ο περιφερειακός τύπος»Την ενίσχυση του Περιφερειακού Τύπου, με την ορθή κατανομή του 30% της κρατικής διαφήμισης,  όπως ορίζει ο νόμοςζητούν με ερώτηση-παρέμβαση τους 21 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συνυπογράφοντα τον Βουλευτή Πέλλας κ. Ιορδάνη Τζαμτζή.
Στην ερώτηση τους οι Βουλευτές αναφέρουν:
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τον Υπουργό Οικονομικών  κ. Χαρδούβελη
Θέμα : Ενίσχυση περιφερειακού τύπου
 
 Κύριε Υπουργέ,
Αναμφισβήτητα ο Περιφερειακός Τύπος αποτελεί -όμοια με τον Τύπο της πρωτεύουσας- βασικό πυλώνα στήριξης της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού της ενημέρωσης και δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, παράπλευρη και δευτερεύουσα πηγή πληροφόρησης. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή και αναφορά των τοπικών ειδήσεων, αλλά ενημερώνει αδιάλειπτα με συνέπεια, πληρότητα και εγκυρότητα την τοπική του κοινωνία, αναδεικνύοντας και προειδοποιώντας την κεντρική διοίκηση για τα τοπικά προβλήματα.
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που έχει συρρικνώσει στο μέγιστο τα έσοδα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ο περιφερειακός τύπος δίνει έναν διαρκή  αγώνα επιβίωσης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πολλαπλές και βεβαρυμμένες υποχρεώσεις του. Παραδοσιακές εφημερίδες βάζουν λουκέτο,  νεώτερες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ενώ το ίδιο ισχύει και για πολλά τοπικά κανάλια. 
 Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο περιφερειακός τύπος είναι ότι η  κατανομή του 30% της κρατικής διαφήμισης  που ορίζεται σύμφωνα με τον Ν. 2328/95, δεν καταλήγει σε αυτόν. Ειδικότερα το άρθρο 9 της εν λόγω διάταξης αναφέρει ρητά ότι " Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)".  ΄Ετσι, ενώ διαφημιστικές καμπάνιες προβάλλονται πανελλαδικά τόσο στα κεντρικά όσο και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, το ποσοστό το οποίο προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο, δεν τηρείται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιμότητα του περιφερειακού τύπου.
 Όπως κι εσείς γνωρίζετε, κύριες πηγές εσόδων για τον επαρχιακό τοπικό τύπο , πέραν της πώλησης των φύλλων εφημερίδας, τις αμειβόμενες δημοσιεύσεις και τις συνδρομές, θεωρούνται οι διαφημίσεις, οι οποίες συνιστούν το πιο δυνατό τρόπο προκειμένουνα ενισχύεται οικονομικά, να καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες και να βελτιώνεται, παρέχοντας όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση.
 Επειδή τα Περιφερειακά ΜΜΕ αποτελούν κινητήριο άξονα της αναπτυξιακής διαδικασίας της Περιφέρειας και η αυταπόδεικτη αυτή παραδοχή πρέπει να συνεπάγεται της δίκαιης μεταχείριση τους.
Επειδή το ανθρώπινο δυναμικό του τοπικού τύπου, που με απροφάσιστο ενδιαφέρον και υπευθυνότητα υπηρετεί τον τόπο του, αξίζει την εκτίμηση της Πολιτείας, η οποία οφείλει να στηρίξει και να συνδράμει το έργο του.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από το νόμο κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης  του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να ενισχυθεί κατά το δυνατό ο περιφερειακός τύπος;
 Αθήνα, 30/09/14
 Οι ερωτώντες Βουλευτές
1.      ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
2.      ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
3.      ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4.      ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
5.      ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6.      ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
7.      ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
8.      ΜΑΝΗ  - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
9.      ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
10.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
11.  ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12.  MAΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
13.  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
14.  ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
15.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
16.  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
17.  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
18.  ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
19.  ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
20.  ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

Αρχειοθήκη ιστολογίου