Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Έσοδα 2 δισ. ευρώ από αδήλωτες καταθέσεις στο εξωτερικόΈσοδα 2 δισ. ευρώ αναμένει το υπουργείο Οικονομικών από τη φορολόγηση Ελλήνων, οι οποίοι χωρίς να ....
δηλώσουν έσοδα έβγαλαν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011. Το υπουργείο διαθέτει λίστα 54.000 προσώπων και επιχειρήσεων που έβγαλαν μεγάλα ποσά καταθέσεων στο εξωτερικό την περίοδο αυτή, χωρίς να δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους. Από αυτούς έχουν ήδη ειδοποιηθεί 14.000 καταθέτες του εξωτερικού και κλήθηκαν να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις προκειμένου να δικαιολογήσουν τα ποσά των καταθέσεων που βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.


http://ksipnistere.blogspot.gr

Φωτοβολταϊκά αγροτών: παράταση 2 μηνών στις συμβάσεις – Τι προτείνει το ΥΠΕΚΑΣχετικά ΆρθραΑγροτικά φωτοβολταϊκά: “κοράκια” αγοράζουν ενεργές άδειες για ένα κομμάτι ψωμίAγροτικά φωτοβολταϊκά: αναζητά λύσεις η Τράπεζα ΠειραιώςΦωτοβολταϊκά αγροτών: τι λέει η ΑΤΕ για τα αιτήματα δανειοδότησηςΦωτοβολταϊκά: ρεκόρ τον ΙούνιοΦωτοβολταϊκά αγροτών: μόλις 300 σε λειτουργία – Έκκληση για παράτασηΜετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ«Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις», το οποίο ρυθμίζει πέραν των άλλων ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα φωτοβολταϊκά των αγροτών.
Συγκεκριμένα, λόγω  των δυσκολιών χρηματοδότησης των αγροτών που συνεργάζονταν με την Αγροτική Τράπεζα, το ΥΠΕΚΑ συμπεριέλαβε στο εν λόγω σχέδιο νόμου ειδική διάταξη (Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς), προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς από επαγγελματίες αγρότες.
Με την συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεταιπαράταση διάρκειας δύο μηνών στις συμβάσεις επαγγελματιών αγροτών. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται και για συμβάσεις που έχουν ήδη λήξει, ενώ δίδεται η δυνατότητα επιστροφής των εγγυητικών επιστολών σε όσους επαγγελματίες αγρότες δηλώσουν, ότι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσής τους.
Περαιτέρω, με το Άρθρο 25 καθορίζονται μειωμένα δικαιώματα συμβολαιογράφων, Ταμείου Νομικών, κ.α., κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών χώρων.
Τέλος, συμπεριλαμβάνεται διάταξη  με την οποία απαλλάσσονται αναδρομικά  από τις 9 Απριλίου 2012 από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) οι Πολύτεκνοι και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Επισυνάπτονται το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά έγγραφα (εισηγητική έκθεση, έκθεση αξιολόγησης συνεπειών, πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων)

.Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
1. Για όσους φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβλήθηκε αίτηση για ενεργοποίηση της 
σύνδεσής τους έως την  10η Αυγούστου 2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η 
τιμή που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης.
2. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από 
κατ’ επάγγελμα αγρότες, η συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31η 
Μαρτίου 2013, παρατείνονται  κατά δύο μήνες μετά από σχετικό αίτημα του 
ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που 
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από  την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. 
3. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από 
κατ’ επάγγελμα αγρότες και των οποίων  η συμβατική διάρκεια έληξε κατά το 
χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως και την  έναρξη ισχύος του 
παρόντος, θεωρούνται ενεργές και η διάρκειά τους παρατείνεται  έως την 
παρέλευση δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετά από σχετικό 
αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή, 
που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.3.1.2013 Σελίδα 22
4.  Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή των 
Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες 
επιστρέφονται, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου κατ’ επάγγελμα 
αγρότη προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του 
σταθμού.http://www.econews.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου