Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Τρόικα: «Θα χάσετε τους στόχους του 2011» Έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και στις αποκρατικοποιήσεις, θέλει η τρόικα, ενώ κάνει λόγο και για πιθανά νέα μέτρα για 2013-2014. Αρχές Νοεμβρίου η επόμενη δόση κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της από τις Βρυξέλλες. 
Αν και η επίσημη αξιολόγηση της τρόικας θα δημοσιοποιηθεί πιθανόν στις αρχές Νοεμβρίου, η τριμερής ανέφερε σήμερα σε σύντομο ανακοινωθέν ότι η Ελλάδα είναι πιθανόν να χάσει τους στόχους του 2011, λέγοντας ότι η 6η δόση του δανείου προς την Ελλάδα θα εκταμιευτεί μόλις το 
Eurogroup και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκρίνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.Ωστόσο, τονίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει έως τότε να δώσει μεγάλη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και στις αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.
Τα επιπλέον μέτρα λιτότητας που ελήφθησαν από την κυβέρνηση τον τελευταίο μήνα, λέει η ανακοίνωση, επαρκούν για να επιτευχθεί ο στόχος του 2012 στο έλλειμμα, αλλά για τους στόχους του 2013 και του 2014, επισημαίνει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα. Ωστόσο, κατά την εκτίμησή της, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας δεν θα έρθει νωρίτερα από το 2013.
Συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της τρόικας αναφέρει:
Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την πέμπτη επίσκεψη αξιολόγησης στην Ελλάδα, η οποία αποσκοπούσε στη συζήτηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων.
Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία, σε επίπεδο κλιμακίου εκπροσώπων, με τις ελληνικές αρχές επί των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών που απαιτούνται προκειμένου το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης.
Όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας, η ύφεση προβλέπεται να είναι εντονότερη σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου η δε ανάκαμψη δεν αναμένεται πριν από το 2013. Δεν παρατηρείται προς το παρόν βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών ούτε αύξηση των επενδύσεων.
Τούτο οφείλεται εν μέρει στο ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων δεν έχει φτάσει στο επίπεδο εκείνο που απαιτείται ώστε να αρχίσει να μεταβάλλεται το επιχειρηματικό κλίμα. Εν τούτοις, οι εξαγωγές ανακάμπτουν - έστω και από χαμηλά επίπεδα - η δε ενδυνάμωση του τομέα των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε πιο ισόρροπη και διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί δραστικά το τελευταίο έτος και αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα κατώτερα του μέσου πληθωρισμού της ευρωζώνης στο προσεχές μέλλον.
Στο δημοσιονομικό τομέα, η κυβέρνηση πέτυχε μεγάλη μείωση του ελλείμματος στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη του προγράμματος, παρά την έντονη ύφεση. Ωστόσο, η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2011 δεν είναι πλέον εφικτή, εν μέρει λόγω περαιτέρω μείωσης του ΑΕΠ αλλά και λόγω αποκλίσεων στην υλοποίηση κάποιων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί.
Όσον αφορά το 2012, πιστεύουμε ότι τα πρόσθετα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, θα επαρκέσουν ώστε το δημοσιονομικό πρόγραμμα να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης και να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου για έλλειμμα 14,9 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά τα έτη 2013-14 είναι πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο επικαιροποίησης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής πριν από τα μέσα του 2012. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα ευνοεί την ανάπτυξη και ενόψει των αισιόδοξων προοπτικών για βελτίωση του μηχανισμού συλλογής εσόδων, που ήδη έχουν ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής, είναι ουσιώδους σημασίας τα εν λόγω μέτρα να επικεντρωθούν στο σκέλος των δαπανών.
Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, έχει επιτευχθεί πρόοδος με τη σύσταση ταμείου ιδιωτικοποιήσεων με άρτια διαχείριση. Ωστόσο οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προετοιμασία των προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και, ως ένα βαθμό, η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς συνεπάγονται αισθητή μείωση των εσόδων που αναμένονταν το 2011. Η κυβέρνηση εν τούτοις επιμένει στη δέσμευσή της για έσοδα 35 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014. Βασικός παράγοντας επιτυχίας του προγράμματος είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων από πολιτικές πιέσεις.
Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή τους βάση μέσω εργαλείων που βασίζονται στην αγορά. Όπως έγινε σαφές από την εξυγίανση της Proton Bank το περασμένο Σαββατοκύριακο, η πρόσφατη τροποποίηση του τραπεζικού νόμου διασφαλίζει ότι μη βιώσιμες τράπεζες μπορούν να τεθούν υπό εκκαθάριση με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των καταθετών και διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει μεταξύ άλλων σημειωθεί πρόοδος στις μεταφορές, στις διαδικασίες αδειοδότησης και στα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα.
Η συνολική πρόοδος υπήρξε άνιση και για αυτό η ενδυνάμωση των μεταρρυθμίσεων παραμένει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση να ανασταλεί η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης είναι σημαντικό βήμα, διότι θα διασφαλίσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας, η οποία απαιτείται προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και να αποφευχθεί η παγίωση υψηλών ποσοστών ανεργίας.
Συνολικά οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και να δημιουργηθούν οι όροι που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη, είναι απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να επιμείνουν περισσότερο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και την οικονομία γενικότερα.
Η επιτυχία του προγράμματος εξακολουθεί να εξαρτάται από την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) και από το δημόσιο τομέα. Οι εν εξελίξει συζητήσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο της 21ης Ιουλίου διασφαλίζουν την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος.
Όταν το Eurogroup και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εγκρίνουν τα συμπεράσματα της πέμπτης αξιολόγησης, η επόμενη δόση ύψους 8 δισ. ευρώ (5,8 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και 2,2 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ) θα είναι διαθέσιμη, πιθανότατα, στις αρχές Νοεμβρίου».
Στις αρχές Νοεμβρίου η επόμενη δόση προς την Ελλάδα 
Η επόμενη δόση των δανείων προς την Ελλάδα ύψους 8 δισ. ευρώ (5,8 δισ. ευρώ από την ευρωζώνη και 2,2 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ) θα διατεθεί κατά πάσα πιθανότητα, στις αρχές Νοεμβρίου, όταν το Eurogroup και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εγκρίνουν τα συμπεράσματα της 5ης αξιολόγησης.
Αυτό αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ μετά την ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αποστολή της Τρόικα κατέληξε σε συμφωνία με τις ελληνικές αρχές για τις δημοσιονομικές πολιτικές που απαιτούνται, «ώστε να επανέλθει το πρόγραμμα στο σωστό δρόμο».
Σε ότι αφορά τη γενική οικονομική κατάσταση, υπογραμμίζεται ότι η ύφεση θα είναι χειρότερη από ότι αρχικά προβλεπόταν τον Ιούνιο και επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη θα πρέπει να αναμένεται από το 2013. Σύμφωνα με την Τρόικα, δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις για βελτίωση του δείκτη εμπιστοσύνης των επενδυτών και αύξησης των επενδύσεων, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν προκειμένου να υπάρξει βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εξαγωγές αυξάνονται, αν και ξεκινούν από χαμηλό επίπεδο, και η αλλαγή προς ένα πιο δυναμικό εξαγωγικό τομέα ο οποίος θα υποστηρίζεται από μετριοπαθές κόστος εργασίας θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Ο πληθωρισμός σημείωσε μείωση τον τελευταίο χρόνο και αναμένεται να παραμείνει κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης εφεξής.
Στο δημοσιονομικό τομέα, η Τρόικα σημειώνει ότι η κυβέρνηση πέτυχε σημαντική μείωση του ελλείμματος από την αρχή εφαρμογής του προγράμματος και αυτό παρά τη βαθιά ύφεση. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων που είχαν τεθεί για το 2011 δεν είναι πλέον εφικτή, εν μέρει λόγω της περαιτέρω μείωσης του ΑΕΠ αλλά και λόγω των αποκλίσεων στη εφαρμογή ορισμένων συμφωνημένων μέτρων.
Σε ότι αφορά το 2012, η αποστολή της Τρόικα θεωρεί ότι τα πρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, είναι επαρκή για την επαναφορά του προγράμματος στο σωστό δρόμο και για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου για δημοσιονομικό έλλειμμα 14,9 δισ. ευρώ.
Για το 2013 και το 2014, η Τρόικα εκτιμά ότι είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση, αυτά τα μέτρα θα πρέπει να υιοθετηθούν στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος έως τα μέσα του 2012. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη και λαμβάνοντας υπόψη τις φιλόδοξες εκτιμήσεις σε ότι αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης με ευθύνη την είσπραξη των εσόδων, όπως προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι καθοριστικής σημασίας αυτά τα μέτρα να επικεντρωθούν στο μέτωπο των δαπανών.
Σε ότι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, η Τρόικα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε πρόοδος με τη δημιουργία του ταμείου αποκρατικοποιήσεων. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην προετοιμασία του καταλόγου των προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και σε κάποιο βαθμό στις χειρότερες συνθήκες των αγορών θα έχουν ως αποτέλεσμα τα έσοδα για το 2011 να είναι αισθητά μειωμένα σε σχέση με τα αναμενόμενα. Παράλληλα επισημαίνεται, η δέσμευση της κυβέρνησης για στόχο σε έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 35 δισ. ευρώ για τα τέλη του 2014. Η Τρόικα σημειώνει ακόμη ότι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ταμείου αποκρατικοποιήσεων από πολιτικές επιρροές παραμένει κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος.
Η Τρόικα αναφέρει επίσης ότι οι τράπεζες έχουν βελτιώσει την κεφαλαιακή τους βάση μέσα από την αγορά. Η πρόσφατη απόφαση για την «Proton» αποδεικνύει ότι η τραπεζική νομοθεσία μπορεί να αναδείξει τις αδυναμίες στις τράπεζες που δεν είναι βιώσιμες προστατεύοντας παράλληλα τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.
Σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Τρόϊκα επισημαίνει ότι υπήρξε πρόοδος στους τομείς των μεταφορών, των διαδικασιών έκδοσης αδειών και τα κλειστά επαγγέλματα. Ωστόσο επειδή η πρόοδος ήταν άνιση απαιτείται ώθηση στις μεταρρυθμίσεις, η οποία συνιστά κύρια πρόκληση για τις ελληνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι η απόφαση για τη αναστολή της υποχρεωτικής επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε επιχειρησιακές συμβάσεις αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου, καθώς θα συμβάλει στη διασφάλιση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, που απαιτείται για την τόνωση της ανάπτυξης και την αποφυγή υψηλής ανεργίας.
Η Τρόικα υπογραμμίζει ότι συνολικά οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, κυρίως σε ότι αφορά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω μείωση του ελλείμματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και να τεθούν οι βάσεις για ανάκαμψη, είναι καθοριστικής σημασίας οι ελληνικές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και γενικότερα στην οικονομία.
Τέλος, στην ανακοίνωση της Τρόικα υπογραμμίζεται ότι η επιτυχία του προγράμματος εξακολουθεί να εξαρτάται από την κινητοποίηση επαρκούς χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και από δημόσιες πηγές. Με τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιωτών σε συνδυασμό με τις διαβεβαιώσεις που παρείχαν οι ευρωπαίοι ηγέτες στις 21 Ιουλίου φαίνεται ότι το πρόγραμμα παραμένει πλήρως χρηματοδοτούμενο.www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου