Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Στο προσκήνιο το reprofiling [αναδιάταξη του χρέους]


Greece-faces-long-term-bond-market-shut-out

Η εγχώρια επενδυτική κοινότητα και γενικότερα η κοινωνία ενσωματώνει γρήγορα νέες έννοιες που αφορούν την αγορά.Αρχικά προσαρμόστηκε στο spread στην διαφορά απόδοσης των ελληνικών με τα γερμανικά ομόλογα.
Ακολούθησε το CDS το ασφάλιστρο των ομολόγων ένα παράγωγο προϊόν, ακολούθησε Selective Default η βαθμολογία που μπορεί να λάβει η Ελλάδα από τους διεθνείς οίκους αν προχωρήσει στην εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους.
Εσχάτως ένας νέος όρος προστίθεται στο λεξιλόγιο το reprofiling η αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
Τι σημαίνει αυτό και πρακτικά ποιες μπορεί να είναι οι εναλλακτικές λύσεις για την Ελλάδα.
Το reprofiling σημαίνει αναδιάταξη και αφού αφορά το χρέος σημαίνει αναδιάταξη χρέους.
Η αναδιάταξη χρέους μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες αλλά κατά βάση 3 θεωρούνται οι κυριότερες.
1)Η Ελλάδα ζητάει από προεπιλεγμένους κατόχους ομολόγων π.χ. τις ελληνικές τράπεζες και την ΕΚΤ που συνολικά κατέχουν 105 δις ευρώ δηλαδή περίπου το 1/3 του ελληνικού χρέους να επιμηκυνθεί αντικαθιστώντας ομόλογα που ετοιμάζονται να λήξουν σε με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και χαμηλότερο επιτόκιο.
Π.χ. σε ένα ομόλογο λήξης 2012 το ελληνικό δημόσιο μπορεί να αντικατασταθεί με ένα νέο ομόλογο διάρκειας 10 ετών με επιτόκιο 3% ή 3,5%.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν διμερώς Ελλάδα και ορισμένοι κάτοχοι ομολόγων συμφωνούν και συναινούν σε αναδιάρθρωση μέσω επιμήκυνση.
Όμως το ζήτημα που ανακύπτει εδώ είναι ότι τα ομόλογα διέπονται από συμβάσεις και εντάσσονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η αναδιάρθρωση χρέους μέσω επιμήκυνσης θα οδηγήσει την Ελλάδα στο selective default δηλαδή στην επιλεκτική χρεοκοπία από τους διεθνείς οίκους.
Παράλληλα λόγω της πολυσυνθετικότητας των CDS είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλοί κάτοχοι θα απαιτήσουν να πληρωθούν τα CDS το ασφάλιστρο το παράγωγο των ομολόγων.
Δηλαδή καθίσταται κατανοητό ότι θα ανακύψουν πολλά ζητήματα μείζονος σημασίας.
2)Μια άλλη εναλλακτική επιλογή του reprofiling είναι να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής των τόκων των ομολόγων.
Δηλαδή για 2 ή 3 χρόνια να μην πληρώσει τόκους το δημόσιο αλλά να τους καταβάλλει στους ομολογιούχους σωρευτικά μετά την πάροδο των 2-3 ετών.
Η λύση αυτή έχει το μειονέκτημα ότι τα ομόλογα θα αποπληρώνονται κανονικά άρα το όφελος θα είναι μικρό για την Ελλάδα.
3)Μια τρίτη επιλογή είναι reprofiling που θα περιλαμβάνει και επιμήκυνση ομολόγων και τόκων. Η λύση αυτή ίσως να είναι η καλύτερη αλλά το ζητούμενο είναι μπορεί να υλοποιηθεί καθώς τα νομικά ζητήματα που θα ανακύψουν θα είναι μείζονος σημασίας.
Η αναδιάταξη χρέους αποτελεί ίσως την καλύτερη λύση, καθώς αν δεν επιτύχει και διαπιστωθεί ότι δεν φθάνει, τότε είναι πιθανό η χώρα να οδηγηθεί βίαια σε haircut, σε απομείωση των ομολόγων,  που αυτό σημαίνει τεράστιες ζημίες για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και τους διεθνείς επενδυτές. [via]
Real-Politics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου