Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΥΠΕΚΑ: 33 έργα συνολικού ποσού περίπου 269 εκατομμυρίων ευρώ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξηΥΠΕΚΑ: 33 έργα συνολικού ποσού περίπου 269 εκατομμυρίων ευρώ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
Συνολικά 33 έργα, συνολικού ποσού περίπου 269 εκατομμυρίων ευρώ , εντάχθηκαν από τις 16 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι η υπερκάλυψη του προϋπολογισμού του Προγράμματος σε εντάξεις ώριμων περιβαλλοντικών έργων εντός του 2011 και η έγκαιρη υλοποίησή τους μέσα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, έτσι ώστε με τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος να έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος: «Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με στόχο τη συμβολή του στην πραγματική σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Το διάστημα 16 Ιουλίου - 31 Αυγούστου 2011 έχουν ενταχθεί 33 έργα, συνολικού ποσού περίπου 269 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι η υπερκάλυψη του προϋπολογισμού του Προγράμματος σε εντάξεις ώριμων περιβαλλοντικών έργων εντός του 2011 και η έγκαιρη υλοποίησή τους μέσα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, έτσι ώστε με τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος να έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας. Παράλληλα, με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες συντελούν τα μέγιστα στην αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για παραγωγικές δραστηριότητες, υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν προϊόν και απασχόληση συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην άμβλυνση της παρούσας οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου