Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Παράταση μέχρι τέλος Ιανουαρίου για την εφαρμογή του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων των αγροτών


Παράταση θα δοθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου για την έναρξη της εφαρμογής του βιβλίου εσόδων – εξόδων των αγροτών διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρης Χάρης τον Βουλευτή Πέλλας κ. Ιορδάνη Τζαμτζή σε επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους. 

Ο κ. Τζαμτζής το θέμα παράτασης της εφαρμογής το είχε θέσει νωρίτερα και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο και στην συνέχεια στον Γενικό Γραμματέα κ. Θεοχάρη τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί παράταση της εφαρμογής τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων των αγροτών διότι τόσο οι αγρότες όσο και οι λογιστές τους δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Με την παράταση εφαρμογής που θα δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Εσόδων θα προλάβει να εκδώσει την εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία θα γίνει η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. 

Τροπολογία Ιορδάνη Τζαμτζή για τα Βιβλία Εσόδων – Εξόδων των αγροτών 

Τροπολογία κατέθεσαν στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» για την εφαρμογή τήρησης του βιβλίου εσόδων – εξόδων 14 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Βουλευτή Πέλλας κ. Ιορδάνη Τζαμτζή. 

Ο κ. Τζαμτζής Ιορδάνης μαζί με τους κ.κ. Κυριαζίδη Δημήτρη, Αραμπατζή Φωτεινή, Κόλλια Κωνσταντίνο, Κωνσταντινίδη Ευστάθιο, Πατριανάκου Φεβρωνία, Σολδάτο Θεόδωρο, Βλαχογιάννη Ηλία, Κουτσούμπα Ανδρέα, Βογιατζή Παύλο, Κουκοδήμο Κώστα, Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα, Σκόνδρα Ασημίνα, Κοντογιάννη Γιώργο στην Τροπολογία που κατέθεσαν ανέφεραν τα εξής: 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙA 

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

Αιτιολογική Έκθεση 

Με την έναρξη τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων με όριο τις 10.000 ευρώ συνολικού τζίρου και με τον συνυπολογισμό των διαφόρων ενισχύσεων, πρέπει να ρυθμιστούν ποιες δαπάνες θα υπολογίζονται στα έξοδα των αγροτών. 

Πρέπει να συνυπολογισθούν εκτός από τα καύσιμα, τις συντηρήσεις των αγροτικών μηχανημάτων κλπ και οι δαπάνες για: 

α) την πληρωμή των εργατών, που χρησιμοποιούνται για εργασίες στις καλλιέργειες, στις κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και αλιευτικές εργασίες, 

β) τα ημερομίσθια του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα, καθώς και των μελών της οικογενείας του που εργάζονται στις παραπάνω εργασίες, 

γ) Έξοδα του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα, για την κάλυψη δανείων που έχει, 

δ) Να συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα, αποσβέσεις από την αγορά γης και αγορά πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού 

ε) το σύνολο των λειτουργικών δαπανών

Άρθρο… 

«1. Στα έξοδα της αγροτικής, κτηνοτροφικής, πτηνοτροφικής και αλιευτικής εκμετάλλευσης κατά την τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων, συνυπολογίζεται το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της εκμετάλλευσης και ειδικότερα πέρα από τις μέχρι σήμερα υπολογιζόμενες δαπάνες και 

α) η πληρωμή των εργατών, που χρησιμοποιούνται για εργασίες στις καλλιέργειες, στις κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και αλιευτικές εργασίες, 

β) τα ημερομίσθια του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα, καθώς και των μελών της οικογενείας του που εργάζονται στις παραπάνω εργασίες, 

γ) έξοδα του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα, για την κάλυψη δανείων που έχει, 

δ) έξοδα για αποσβέσεις από την αγορά γης και αγορά πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού

2. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν υπολογίζονται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ που απαιτείται, για την τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων» .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου