Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Σχέδιο επαναγοράς των ομολογιακών tier I και II και προνομιούχων μετοχών στις ΗΠΑ και ορισμένων τιτλοποιήσεων εξετάζουν οι ελληνικές τράπεζες με την συγκατάβαση της ΤτΕ


 Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πάνω από 1 δισ ευρώ

Σχέδιο επαναγοράς των ομολογιακών tier I και II και προνομιούχων μετοχών στις ΗΠΑ και ορισμένων τιτλοποιήσεων εξετάζουν οι ελληνικές τράπεζες με την συγκατάβαση της ΤτΕ – Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν  πάνω από 1 δισ ευρώ
Ένα ευρύτερο σχέδιο ριζικής αναδιάρθρωσης των εκδόσεων των ελληνικών τραπεζών φαίνεται ότι εξετάζουν οι διοικήσεις με στόχο εφόσον καταφέρουν να επαναγοράσουν, ομολογιακά μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικά, κοινά ομολογιακά και ορισμένες τιτλοποιήσεις να αποκομίσουν κεφαλαιακό όφελος περί το 1 δις ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και η ΤτΕ διάκειται θετικά σε ένα τέτοιο σχέδιο υπό την έννοια ότι οι τράπεζες θα μειώσουν τους τίτλους που βρίσκονται σε κυκλοφορία ενώ θα ενισχύσουν με αυτό τον τρόπο και τα κεφάλαια τους.
Οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες έχουν εκδώσει περί τα 9,1  δις ευρώ πάσης φύσεως εκδόσεις και οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή τρίτων.
Να σημειωθεί ότι σε αυτές τις εκδόσεις δεν περιλαμβάνονται όσα κοινά ομολογιακά δάνεια εξέδωσαν οι ελληνικές τράπεζες με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Οι εκδόσεις αυτές διακρατούνται από τις τράπεζες και χρησιμοποιούνται ως εγγύηση στην ΕΚΤ και στην ΤτΕ για το ELA.
Το σχέδιο στηρίζεται σε μια λογική.
Οι τράπεζες θα προβούν σε προτάσεις επαναγοράς των ομολόγων από τους κατόχους των τίτλων αυτών θεσμικούς και φυσικά πρόσωπα. Κυρίως οι τίτλοι αυτοί πάντως σε συντριπτικό βαθμό διακρατούνται από θεσμικούς επενδυτές.
Αν υποτεθεί ότι μια τράπεζα έχει εκδώσει 500 εκατ και η τρέχουσα αξία είναι 250 εκατ αν οι κάτοχοι πωλήσουν τους τίτλους το όφελος θα είναι 250 εκατ.
Ωστόσο η διαδικασία αυτή κάθε άλλο παρά εύκολη είναι καθώς από την μια πλευρά οι τράπεζες δεν διαθέτουν τόσα κεφάλαια και κεφαλαιακή επάρκεια ώστε να επαναγοράσουν τίτλους αφετέρου οι κάτοχοι των τίτλων δεν είναι όλοι τους διατεθειμένοι να υποστούν μια τέτοια ζημία.
Ενδείξεις υπάρχουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να βρει εφαρμογή το σχέδιο αυτό των τραπεζών.
Η Εθνική διαθέτει έχει εκδώσει 775 εκατ σε υβριδική έκδοση και στις προνομιούχες στις ΗΠΑ.
Ενδεικτικά οι προνομιούχες στις ΗΠΑ είναι 390 εκατ ευρώ και η υβριδική έκδοση hybrid tier 1 385 εκατ ευρώ.
Υπάρχουν σκέψεις στην Εθνική να επαναγοράσει αυτές τις εκδόσεις.
Στην Alpha στο παρελθόν έχουν υπάρξει σημαντικές εκδόσεις.
Έχει εκδώσει tier II ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης 545 εκατ ευρώ.
Περί τα 2,6 δις κοινά ομολογιακά. Οι συνολικές εκδόσεις της Alpha ανέρχονται στα 2,237 δις ευρώ.
Η τράπεζα έχει εκδώσει και τιτλοποιήσεις επιχειρηματικών και καταναλωτικών ύψους 4,5 δις ευρώ.
Η Eurobank από εκδόσεις EMTN 1,6 δις ευρώ, ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης tier 2 301 εκατ και τιτλοποιήσεις 1,33 δις συνολικά 3,2 δις ευρώ.
Μέσα στο 2011 επαναγόρασε εκδόσεις αξίας 310 εκατ από έκδοση tier 2 ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης και τιτλοποίηση.
Η Πειραιώς διαθέτει EMTN 931 εκατ ευρώ, τιτλοποίηση 975 εκατ, σύνολο δηλαδή 1,788 δις ευρώ.
Διαθέτει tier 1 υβριδική έκδοση που επιδρά στο κεφάλαιο 200 εκατ και tier ii μειωμένης εξασφάλισης ομολογιακό 400 εκατ ευρώ.

Τι έχουν εκδώσει οι ελληνικές τράπεζες που  κατέχουν τρίτοι πελάτες και σχεδιάζουν να επαναγοράσουν;
Τράπεζα
Εκδόσεις τίτλων
Εθνική
Σύνολο 775 εκατ – 385 εκατ από tier 1 και 390 εκατ από προνομιούχες στις ΗΠΑ
Alpha
Σύνολο 2,22 δισ ευρώ – 545 εκατ tier 2, 2,687 δισ κοινά ομολογιακά, 4,5 δις τιτλοποιήσεις
Eurobank
Σύνολο 3,2 δισ – Tier 2 301 εκατ, ΕMTN 1,6 δις τιτλοποιήσεις 1,3 δις ευρώ
Πειραιώς
Σύνολο 2,4 δισ – EMTN 931 εκατ, τιτλοποιήσεις 795 εκατ, tier 1 200 εκατ και tier ΙΙ  400 εκατ
Σύνολο
9,1 δισ ευρώ
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.g
r

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου