Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Έως 1.500 ευρώ το ακατάσχετο στις αποζημιώσεις λόγω εμπάργκο


Τσατσάκης Γιάννης|  25/11/2014 - 11:48 πμ
«Χέρι» στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί λόγω του ρωσικού εμπάργκο εφόσον αυτές ξεπερνούν τα 1500 ευρώ θα μπορεί να βάζει το Δημόσιο, όπως επιβεβαιώνει ουσιαστικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το ακατάσχετο όριο για τις αποζημιώσεις αυτές είναι τα 1500 ευρώ. «Η συγκεκριμένη αποζημίωση δεν εμπίπτει στις χρηματικές απαιτήσεις εις χείρας τρίτων που θεωρούνται ακατάσχετες», ανέφερε εξηγώντας ότι η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους αγρότες λόγω της επιβολής του εμπάργκο θα έχει ακατάσχετο έως 1.500 ευρώ, «εκτός και αν διαφορετικά οριστεί με νόμο», που θα ψηφίσει η Βουλή.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής της ΝΔ, Ιορδάνης Τζαμτζής ζητούσε οι αποζημιώσεις που θα λάβουν οι αγρότες λόγω του ρωσικού εμπάργκο να είναι ακατάσχετες.
Στην απάντησή του, ο κ. Χαρδούβελης επικαλείται το υφιστάμενο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με το νόμο, να επιδιώξει την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων σε αυτήν (Δ.Ο.Υ.) οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων τους εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά των οφειλετών για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Ταυτόχρονα σημειώνει ότι σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ (άρθρο 31 περί ακατάσχετου), εισάγονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις στον πιο πάνω κανόνα και προσδιορίζονται κατά τρόπο αποκλειστικό οι χρηματικές απαιτήσεις εις χείρας τρίτων, οι οποίες είναι ακατάσχετες, «στις οποίες δεν εμπίπτει η συγκεκριμένη αποζημίωση».
Ο κ. Χαρδούβελης αναφέρει ότι έχει θεσπιστεί το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ.
«Τονίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ περί ακατάσχετου θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά, καθώς δικαιολογητικός λόγος θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την αναγκαστική είσπραξη ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και ΚΦΔ (ν. 4174/2013) είναι η επίτευξη της επισπευδόμενης από το Δημόσιο εκτελέσεως με σκοπό την όσο το δυνατόν ευχερέστερη είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων του (δημόσια έσοδα) για την εξασφάλιση της σταθερότητας και της ισορροπίας του κρατικού προϋπολογισμού», επισημαίνει ο κ. Χαρδούβελης. Στο σημείο αυτό πάντως ο υπουργός Οικονομικών δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «η μη κατάσχεση εις χείρας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους αγρότες λόγω της επιβολής του εμπάργκο από την ΕΕ θα ισχύσει μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν ρητά οριστεί στο νόμο που θα την προβλέπει το ακατάσχετο του συνόλου αυτής».
Κατά τα άλλα, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι  η ελληνική πολιτεία παρενέβη έγκαιρα ζητώντας την κινητοποίηση της ΕΕ για την προστασία των ελληνικών και κατ΄ επέκταση των ευρωπαϊκών προϊόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία, πριν ακόμα ληφθεί η απόφαση για το ρωσικό εμπάργκο. «Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων που προβλέπονται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών και υπογραμμίζει ότι «στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι, εφόσον χρειαστεί, τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχυθούν από νέα εργαλεία και μηχανισμούς ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και συνολικά το πρόβλημα που έχει προκύψει στην Ελλάδα και τις άλλες παραγωγούς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και να συμπληρωθούν από εθνικές δράσεις, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής».


http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου