Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαιωμένος ο Τζαμτζής: Δεκτή η τροπολογία για τις ξενοδοχειακές μονάδες


Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014


Η τροπολογία που έγινε δεκτή

Δεκτή έγινε η Προσθήκη-τροπολογία των Βουλευτών κ.κ. Ιορδάνη Τζαμτζή , Βογιατζή Παύλου και Κουτσούμπα Ανδρέα, από την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, αποκαθιστώντας την αδικία που θα υφίσταντο από τον ΕΝΦΙΑ οι ξενοδοχειακές μονάδες, που είναι ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων και όχι νομικών προσώπων, δηλαδή εταιρειών. 

Η τροπολογία που έγινε δεκτή, ανέφερε τα εξής: 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> - Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ».
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Ν. 4223/13 με τον οποίο επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ, προβλέπει τον ίδιο τρόπο υπολογισμού του κύριου φόρου ανεξάρτητα αν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ). 

Ο συμπληρωματικός φόρος όμως υπολογίζεται διαφορετικά για τα ακίνητα των φυσικών προσώπων και διαφορετικά για τα ακίνητα των νομικών προσώπων (εταιρειών). 

Συγκεκριμένα για τα ξενοδοχεία τα οποία ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου φθάνουν το 1% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. 

Ενώ τα ξενοδοχεία που ανήκουν σε εταιρείες δεν θα πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ξενοδοχεία (κτίσματα και οικόπεδα) καθώς σύμφωνα με τον Ν.4223/2013 για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. 

Για τα ξενοδοχεία που λειτουργούν υπό μορφή νομικού προσώπου κατά τρόπο αναιτιολόγητο, έχουν επιβληθεί «άνισοι όροι» για ισοδύναμες παροχές υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ξενοδοχεία από φυσικά πρόσωπα, να πληρώνουν πολλαπλάσιο φόρο από τα ξενοδοχεία που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και να τίθενται κατ’ επέκταση σε μειονεκτική – δυσμενέστατη θέση στον ανταγωνισμό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΑΡΘΡΟ ... 

«Για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με την μορφή νομικού προσώπου»                                            

Οι προτείνοντες Βουλευτές
1. Τζαμτζής Ιορδάνης Βουλευτής Ν. Πέλλας
          2. Κουτσούμπας Ανδρέας Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
3. Βογιατζης Παυλος Βουλευτης Ν. Λεσβου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου