Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ"ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση της υπ. αριθμ. 9800/14-05-2014 (ΦΕΚ 1234/Β/15-05-2014) ΥΑ με θέμα :Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β’/2013) ‘’2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’».
        
      Σύμφωνα με την αριθμ. 9800/14-05-2014 (ΦΕΚ 1234/Β/15-05-2014) ΥΑ με θέμα :Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β’/2013) ‘’2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’ και ιδίως το άρθρο 1 ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας στο Μέτρο ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 6.6.2014.

    
                                                                                                                Ο Διευθυντής  

                                                                                                               Τρύφων Τσαντάκης


http://promahi-nea.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου