Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Έρχεται πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθροΑναμένεται η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ νέου Προγράμματος με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", ύψους €12,78 εκατ. από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", θα ενισχύσει 3.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 35 ετών, οι οποίοι θα ιδρύσουν την δική τους αγροτική μονάδα.

Σκοπός

Στόχοι του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αποτελούν:
·        1Η προώθηση ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
·        2Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.Κατηγορίες ενισχύσεων


Το νέο πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.


Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:


Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας.


Συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.


Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και εντοπισμός ενδιαφερομένων επενδυτών.

Ωφελούμενοι


Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας έως 35 ετών.
Φορέας του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αναμένεται να είναι ο ΟΑΕΔ.


Επιλέξιμες δαπάνες


Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" περιλαμβάνουν:


1Κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα.


2Συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε3.000€.


Υποβολή αιτήσεων


Το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου