Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Πως θα δοθούν οι δόσεις για το 9χιλιαρο των καπνοκαλλιεργητώνΠως θα δοθούν οι δόσεις για το 9χιλιαρο των καπνοκαλλιεργητών
Τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στην οποία αναφέρονται οι αλλαγές που θα ισχύσουν στον τρόπο καταβολής των δόσεων του γνωστού 9χίλιαρου των καπνοκαλλιεργητών (Μέτρο 144). Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΦΕΚ η πρώτη δόση αφορά στο «25% της συνολικής απώλειας των άμεσων ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβαίνει τα 4.500 ευρώ».

Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση αναφέρει:

«2. 1η Δόση σε ποσοστό 50% επί του συνολικού ποσού ενίσχυσης: Η πρώτη δόση αφορά στο 25% της συνολικής απώλειας των άμεσων ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβαίνει τα 4.500 ευρώ. Η πρώτη δόση χορηγείται άμεσα μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων.»
Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3. 2η Δόση σε ποσοστό 34% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η δεύτερη δόση αφορά στο 17% της συνολικής απώλειας των άμεσων ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ.»
Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«4. 3η Δόση σε ποσοστό 16% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης: Η τρίτη δόση αφορά στο 8% της συνολικής απώλειας των άμεσων ενισχύσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου